Rozvoj e-businessu potřebuje svůj čas

Jednu z klíčových přednášek na konferenci Elektronický Business Budoucnost v síťové ekonomice, jež je oficiální d...


Jednu z klíčových přednášek na konferenci Elektronický Business Budoucnost v
síťové ekonomice, jež je oficiální doprovodnou konferencí veletrhu ComNet
Prague 2001, přednese John Gole, který stojí v čele telekomunikačního programu
IDC v regionu střední a východní Evropy. Z titulu své funkce zde vede výzkum v
oblasti tradičních telekomunikací i mobilních a datových telekomunikací. V
následujícím rozhovoru se s námi John Gole podělil o své názory na současnost a
budoucnost e-businessu.
Která z technologií podle vašeho názoru v letošním roce nejvíce ovlivní rozvoj
elektronického obchodu a jakým způsobem?
Jako analytik zaměřený na telekomunikace se zabývám rozvojem Internetu,
e-commerce a e-businessu od infrastrukturních základů. Předtím, než jakákoliv
společnost začne využívat internetová řešení, musí mít k dispozici
telekomunikační infrastrukturu. V České republice existuje základní
telekomunikační infrastruktura, která teprve nedávno dosáhla dostatečné úrovně
rozvoje k tomu, aby umožnila široké využívání aplikací pro elektronický
business. Pokročilejší širokopásmová infrastruktura, která dovoluje nabízet
komplexní služby tohoto typu, je ve velmi rané fázi vývoje. Výsledkem je, že i
když může konkrétní podnik disponovat obrovskou propustností a získat přístup
ke komplexním službám již dnes, omezená instalovaná síťová infrastruktura
limituje přístup k těmto vysokopropustným službám takovými cenami, které si
většina trhu nemůže dovolit platit.
V blízké budoucnosti bude telekomunikační průmysl směřovat k diverzifikovanější
nabídce služeb, širší škále síťové infrastruktury, nižším cenám, a tudíž k
podpoře rozvoje aplikací a služeb založených na Internetu. Například Český
Telecom se v současnosti snaží získat zákazníky na služby ISDN, které jsou
rozumnou alternativou pro přístup na Internet a IP virtuální privátní sítě pro
malé společnosti. Širokopásmový přístup se začne letos rozvíjet prostřednictvím
standardu pro bezdrátový přístup FWA, připojení kabelovými modemy a očekávaného
uvedení služeb ADSL Českým Telecomem, které je plánováno na druhou část
letošního roku. A samozřejmě nesmíme zapomenout na probíhající vývoj služeb
založených na mobilním přenosu dat a mobilním Internetu, které rovněž
zpřístupní řadu řešení pro oblast e-commerce a e-businessu.
Každopádně nelze očekávat, že jakmile bude potřebná infrastruktura k dispozici,
okamžitě a samovolně se rozběhne v českém e-businessu revoluce. Bude to spíše
proces postupného vývoje, který potřebuje svůj čas, s ohledem na schopnost
podniků využívat Internet a další komunikační a IT systémy ke zlepšení svých
obchodních příležitostí a procesů. Český trh je na počátku této evoluce. Lepší
a levnější komunikace vše usnadní, ovšem ani to ještě nemusí stačit.
Jak bude podle vašeho názoru vypadat trh v oblasti e-businessu a telekomunikací
v horizontu několika příštích let?
V současnosti můžeme být svědky významného posunu ve vývoji českého
telekomunikačního trhu. Zatímco až do roku 1999 Český Telecom mohutně
instaloval statisíce nových telefonních linek ročně, aby uspokojil poptávku
nahromaděnou za řadu let a desetiletí, nyní firma poptávku vyrovnala, resp.
poptávka se přesunula k mobilním operátorům. Zároveň Český Telecom musí nyní
čelit několika konkurentům na poli hlasových služeb a navíc tlaku na snižování
cen. Firma musí vyvíjet nové zdroje tržeb z oblasti internetových služeb,
datových a širokopásmových služeb, které probíhají v konkurenčním prostředí.
Tento posun je pozitivním signálem pro vývoj komplexního e-businessu v České
republice.
Mobilní segment bude pravděpodobně čelit podobným problémům v příštích několika
letech, kdy se růst zákazníků zastaví a operátoři budou muset nabídnout nové
služby, aby udrželi růst obratu. Časem začnou být vyvíjeny aplikace, které
mobilnímu segmentu v České republice poskytnou mapu dalšího vývoje. Jednou ze
součástí této mapy bude určitý stupeň integrace aplikací postavených na
mobilních sítích a na pevných sítích založených na IP standardech. To umožní
podnikovým e-business řešením rozšířit aplikace za hranice společnosti
prostřednictvím notebooků, PDA a dalších zařízení využívaných mobilními
pracovníky.
Využíváte vy osobně Internet při nákupu různého zboží (B2C)? Jaké máte
zkušenosti, rady, doporučení?
Ano, pravidelně nakupuji po Internetu nejrůznější potřeby pro osobní a pracovní
využití. Mé typické objednávky zahrnují knihy, hudbu, software, elektroniku a
počítačová zařízení. Protože nepocházím z České republiky, většina mých nákupů
je realizována spíše přes mezinárodní či americké webové stránky. Pro mě je to
skvělá možnost, jak zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli, například pomocí
on-line objednávek dárků, které mohou být zaslány určité osobě kamkoliv ve
Spojených státech nebo v Evropě prostřednictvím společnosti, která sídlí v dané
zemi. Pokud mě žádáte o nějakou radu, nemyslím si například, že by bylo třeba
doporučovat přehnanou opatrnost. Samozřejmě že chci, aby všechny transakce byly
bezpečné. Ale více dávám pozor na to, zda obchoduji se spolehlivou firmou, než
na to, jestli daná transakce je bezpečná. Ale pokud této společnosti důvěřuji a
pokud její webové stránky navíc zaručují bezpečné transakce, jsem s ní v
obchodním kontaktu velmi rád a často.
1 0756 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.