Rozvoj internetu v Česku

Internetový trh v ČR zahájil rok 2005 optimisticky. Začátkem ledna totiž dominantní operátor Český Telecom (ČTc) oz...


Internetový trh v ČR zahájil rok 2005 optimisticky. Začátkem ledna totiž
dominantní operátor Český Telecom (ČTc) oznámil, že jeho službu ADSL si
objednalo více než sto tisíc zákazníků v porovnání s přibližně šestnácti tisíci
v předchozím roce.

Ke zpoždění při zavádění služby ADSL na trh v ČR došlo již v roce 2002, kdy
rozpor ohledně velkoobchodního přístupu k ADSL oddálil nástup komerčních služeb
ČTc až do roku 2003. I po uvedení plnohodnotného ADSL na trh v roce 2003 však
byla poptávka po této službě velmi omezená. Ostatní širokopásmové technologie,
například přístup realizovaný přes kabelový modem (CATV) nebo přes pevné
bezdrátové připojení, zaujímaly z hlediska celkového počtu připojení na trhu
větší podíl. Přípojky ADSL začaly předhánět ostatní širokopásmové technologie
teprve v okamžiku, kdy jejich ceny začaly v roce 2004 výrazně klesat a kdy se
staly samoinstalační balíčky obecně dostupnějšími. Ačkoli jsou v České
republice dostupné i alternativní širokopásmové technologie, mezi které patří
mimo jiné CATV, pevné bezdrátové připojení, CDMA či Wi-Fi, na ADSL v porovnání
s ostatními technologiemi připadá největší podíl širokopásmových připojení.
Velkou část úspěchu ADSL lze přičítat základním faktorům, jako je například
pokles cen a široké pokrytí této technologie v celé zemi. ČTc mohl ADSL zavést
na celonárodní úrovni díky svému přístupu k místní smyčce. Služba ADSL je
přitom dostupná na přibližně třech milionech telefonních linek, což představuje
asi 88 % současných zákazníků ČTc.

Kompenzace ztrát
Důležitost rozvinutého širokopásmového odvětví pro Česko však překračuje
hranice pouhého poskytování rychlého přístupu k internetu. Pro hlasové
operátory pevných linek v České republice, především pak pro Český Telecom,
který stojí v rámci obnovené snahy vlády o privatizaci před prodejem státního
podílu, je široké pásmo životně důležité pro kompenzaci ztrát souvisejících se
stále menším využíváním hlasových služeb pevných linek v zemi. Hlasové služby v
České republice jsou výrazně zatíženy trhem mobilních služeb, jehož penetrace
překračuje 100 %. Zatímco mobilní operátoři v zemi vyhrávají bitvu o uživatele
hlasových služeb, operátoři pevných linek nyní staví na službách
širokopásmového internetu a datových službách, tedy na rychle se rozvíjejícím
průmyslu, v němž mohou poskytovatelé služeb ADSL a kabelového internetu dobře
konkurovat. Aby operátoři pevných linek přesvědčili uživatele vytáčených služeb
o přechodu na lukrativnější širokopásmové služby, nabízejí řadu výhod včetně
slev a v některých případech dokonce zvětšují i šířku pásma. Poskytovatelé
kabelového internetu se zase snaží zákazníkům jako výhodu nabízet rychlejší
připojení, a to zvláště od té doby, kdy ADSL začalo přebírat část jejich podílu
na trhu s širokopásmovým internetem. Například služba UPC chello nyní nabízí
rezidenčním zákazníkům v České republice širokopásmové kabelové připojení s
rychlostí stahování 4 096 Kb/s, což je o 315 Kb/s více než před rokem, aniž by
však přitom došlo ke zvýšení ceny. Koncem roku 2004 bylo v zemi přibližně 56
000 zákazníků využívajících služby kabelového internetu. Před zavedením ADSL to
byla nejrozšířenější služba svého druhu na trhu. Sice kvůli ADSL hodně
ztratila, ale stále si udržuje velký podíl rezidenčních účastníků.

Přidané služby
Rozvoj širokopásmových technologií je v České republice plynulý, a operátoři
tedy mohou v klidu začít přecházet na služby s přidanou hodnotou. Hlavním
impulzem, který stál za zaváděním širokopásmových technologií, bylo zajištění
rychlejšího přístupu na internet. Aby si však operátoři udrželi uživatele a
zvýšili průměrné výnosy z připojení, budou muset zvažovat nabídku dalších IP
služeb s přidanou hodnotou. Takové služby již byly v jiných zemích
středoevropského regionu zavedeny. Například UPC v Maďarsku začalo v loňském
roce uživatelům svých kabelových služeb poskytovat službu VoIP. Naopak SiOL,
což je ISP divize dominantního slovinského operátora Telekom Slovenije, od roku
2003 nabízí uživatelům ADSL internetovou televizi. Služba dovoluje uživatelům
přístup k různým televizním kanálům právě přes ADSL za pomoci takzvaného TV
komunikátoru. Služby s přidanou hodnotou budou důležitým zdrojem růstu
poskytovatelů pevných linek, a to zvláště v době, kdy se konkurence mobilních
operátorů poskytujících datové služby zintenzivňuje. Na českém trhu je již nyní
nabízena řada mobilních internetových služeb včetně služby CDMA2000 od
společnosti Eurotel a sítě EDGE od T-Mobilu. Oba operátoři vzhledem k velkému
počtu zákazníků, jež mohou oslovit, a výhodám bezdrátových služeb, které je
možné využívat bez omezení pevného připojení, představují pro operátory pevných
linek potenciální hrozbu. Koncem roku 2004 měl Eurotel asi 30 tisíc zákazníků
využívajících služby CDMA2000, a to pouze po pěti měsících provozu!

Rychlé bezdráty
Mobilní operátoři sice v České republice postupně zaujímají stále důležitější
pozici na trhu se širokopásmovým internetem, nicméně operátoři pevných linek
jim konkurují na úrovni cen a dostupnosti šířky pásma. Tato výhoda by měla
operátorům pevných linek poskytnout pro nejbližší budoucnost určitý životní
prostor. Objevují se však širokopásmové mobilní technologie (například WiMax),
které by mohly pro ADSL a CATV z dlouhodobého hlediska představovat významnou
hrozbu. WiMaxu se v současné době dostává v telekomunikačním průmyslu značné
pozornosti. V blízké budoucnosti však technika WiMax pevné linky spíše doplní,
než že by je zcela nahradila, a bude zvláště důležitou především ve venkovských
oblastech, kde není širokopásmová infrastruktura pevných linek dostupná.
Pokračující boj mezi pevnými a mobilními operátory stejně jako konkurence mezi
poskytovateli služby ADSL a CATV by dohromady měly pro české internetové
uživatele znamenat snížení cen širokopásmových služeb a zlepšení jejich úrovně.
Toto prostředí řadí širokopásmový trh v ČR, přestože dlouho zaostával, mezi ty
nejdynamičtější v daném regionu. Široký výběr momentálně dostupných
širokopásmových služeb by měl zajistit, že vysoká úroveň růstu, kterou
širokopásmový trh zaznamenal v roce 2004, bude pokračovat i v roce letošním.









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.