Rozvoji e-governmentu brání nevyhovující legislativa

Na čem vázne rozvoj e-governmentu? Jak pokročily práce na nových e-pasech? Jaká je budoucnost bezkontaktních čipových...


Na čem vázne rozvoj e-governmentu? Jak pokročily práce na nových
e-pasech? Jaká je budoucnost bezkontaktních čipových karet? To je jen malý
výčet otázek, které nám zodpověděl Martin Procházka, ředitel firmy OKsystem.

Společnost OKsystem slaví v tomto roce 15leté výročí. Jakým vývojem prošla za
dobu své existence?
Když jsme v roce 1990 založili OKsystem, vsadili jsme na vývoj programů,
nabídku autorizovaného školení a služeb. Časem se ukázalo, že to bylo prozíravé
rozhodnutí. Uplatnili jsme se s návrhem a vývojem aplikací pro nově vznikající
úřady práce a později v dalších projektech ve státní správě. Kromě toho jsme
vyvinuli program pro zpracování mezd. Stali jsme se partnery několika
zahraničních firem, které tehdy pronikaly na český trh. Zakázky nám umožnily
růst a postupně dobývat podíl na trhu. Vydělané peníze jsme investovali do
vývoje, vybavení a později do výstavby vlastní budovy na Pankráci.

Spolupracujete se státní i veřejnou správou. Co si myslíte o současné situaci
e-governmentu?
Rozvoj e-governmentu již řadu let zaostává za očekáváním laické i odborné
veřejnosti. Základní myšlenka, kdy občan i podnikatelský subjekt by měl bez
problémů komunikovat s veřejnou správou na dálku nonstop, je ale známá dlouho.
Z hlediska technologií tomu nic nebrání. Vícevrstvá architektura, ať už se
jedná o Javu nebo .Net, je již vyzrálá a stabilní, máme k dispozici internet,
aplikační a databázové servery, prostředky pro silnou autentizaci, šifrování a
elektronický podpis. Nejjednodušší vysvětlení, že není dost peněz, pak platí
jenom částečně. Rozvoj e-governmentu by mohl být rychlejší i při stávajících
investicích. Bez větších výdajů se však v příštích letech také těžko obejdeme.
Hlavní překážkou rozvoje e-governmentu je nevyhovující legislativa a také
nedostatečná vzájemná spolupráce mezi nejdůležitějšími resorty, stejně jako
mezi státní správou a samosprávou. Ministerstvo informatiky se sice snaží
postup koordinovat, ale jeho slovo nemá potřebnou váhu a razanci. Nezbývá než
doufat, že myšlenka elektronické vlády získá silnější podporu politické
reprezentace v dalším volebním období.

OKsystem se stal členem mezinárodního konsorcia. Co si od tohoto kroku
slibujete?
Máte zřejmě na mysli naši účast v konsorciu evropských firem na projektu
Onom@Topic+. Jde o velmi ambiciózní mezinárodní tzv. clusterový projekt výzkumu
a vývoje v rámci evropského programu Eureka. Cílem je za tři roky vytvořit
kompletní technickou platformu, která umožní vládám evropských zemí vydávat
vzájemně kompatibilní elektronické identifikační dokumenty - pasy, víza,
povolení k pobytu, občanské průkazy, zdravotní a sociální karty. A co si od
účasti slibujeme? Především získání cenných zkušeností a mezinárodních
kontaktů. A pokud se skutečně dostaví očekávané výsledky, pak se nová technická
platforma bude časem používat také v českých elektronických dokumentech.

Zřejmě se vás také týká projekt elektronických pasů, které se začnou vydávat v
roce 2006.
Především musím zdůraznit, že platforma Onom@Topic+ může ovlivnit až příští
generace elektronických pasů. V roce 2006 se pod hrozbou terorismu začnou v
evropských zemích vydávat pasy založené na soudobých technologiích. V úvahu
připadají dva typy bezkontaktních čipů, které se kompletují s různými
operačními systémy. Je předčasné mluvit o konkrétní účasti naší společnosti na
tomto projektu. Může se jednat pouze o konzultační činnost, nebo o pomoc při
uplatnění technologie firmy Axalto, kterou na českém trhu zastupujeme, ve hře
je možná ještě úprava našeho systému pro personalizaci.

Jaký máte názor na bezkontaktní budoucnost čipových karet? A kdy se s nimi
podle vás setkáme?
Bezkontaktní čipové karty se již běžně používají v docházkových a přístupových
systémech. Takové karty jsou buď jen bezkontaktní, například s rozhraním
Mifare, nebo dvojčipové s běžnými kryptografickými funkcemi, v kontaktním
režimu doplněné o druhý čip a anténu pro bezkontaktní použití. Budoucnost
přitom mají jednočipové karty, které budou moci uplatnit stejná data a funkce v
kontaktním i bezkontaktním režimu, nebo čipové karty s kryptografickými a
biometrickými funkcemi jen v bezkontaktním provedení. Nemusí se ale jednat o
klasické plastové karty, ale čip s anténou může být zabudován například do
plastových desek průkazu, což je mimochodem jedno z možných provedení nových
elektronických pasů s biometrickými funkcemi. Anténa a bezkontaktní funkce se
mohou přidat také k SIM kartám mobilních telefonů. Bezkontaktní karty však
nemají jen samé výhody, ale také svoje úskalí. I když se běžně používají na
malou vzdálenost několika centimetrů od čtečky, je obtížné zabránit tomu, aby
si někdo s pomocí rozměrné antény obsah karty s osobními a biometrickými daty
na vzdálenost několika metrů nepřečetl bez vašeho souhlasu. Je proto nanejvýš
vhodné data šifrovat, aby je mohla rozluštit jenom oprávněná osoba.


OKsystem dodává

softwarová řešení včetně technologií a služeb. Poskytuje rovněž aplikační
programové systémy s architekturou klient/server a s vícevrstvou architekturou
pro internet a intranet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.