RSS podporuje aktualizaci informací v podnicích

S oblibou říkávám, že snahou mnoha informačních oddělení podniků je odbourání práce na informačních nekrolozíc...


S oblibou říkávám, že snahou mnoha informačních oddělení podniků je odbourání
práce na informačních nekrolozích a nabídnutí skutečně aktuálního a živého
obsahu uživatelům.
Nástroj pro podobný přechod dnes rozhodně představuje technologie RSS (Really
Simple Syndication, Rich/RDF Site Summary). Známe ji mimo jiné už i jako
nástroj, s nímž podniky dokáží doručit zprávy a oznámení svým zákazníkům a
zaměstnancům. Jde o informačně agregační technologii, jejíž nasazení masivně
prostupuje webovým prostředím a přináší pokrok do aktuálnosti dosažitelných
informací.
Využití a nasazení kanálů či dokumentů ve formátu RSS prochází teprve obdobím
dlouhotrvajícího zrodu. Kromě tradičních informačních serverů se o technologii
začínají zajímat i internetové obchody a běžné firmy, v jejichž předmětném
zájmu vůči zákazníkům figurují aktuální informace. Řada z těchto subjektů ovšem
k RSS přistupuje jako k technologii směřující pouze k sofistikovaným a náležitě
informovaným uživatelům. Bylo by ale chybou se domnívat, že informace putující
přes RSS nemají masový dopad.
Specifičnost RSS totiž nespočívá v hromadném oslovování uživatelů, ale v
třídění a klasifikaci dodávaných informací a v možné odlišnosti jejich zdrojů.
Upsáním se nějaké RSS službě dostáváte naprosto specificky připravený
informační obsah, často ve standardizované a neměnné kvalitě. To z RSS činí
velmi sofistikovanou a flexibilní službu, jejíž nespornou výhodou je i bezpečný
provoz. Cílenost dodávaného obsahu otevírá pro řadu běžných i on-line institucí
zcela nový svět informačního dialogu se zákazníky.
Úpravou využívaných protokolů a softwaru může celá věc zajít až k naprosté
individualizaci dodávaných informací, což lze využít například i v bankovním
sektoru pro sledování provádění finančních transakcí. Vše se dá samozřejmě
přenést i do podnikového prostředí intranetových sítí. Pro zavádění novinek je
v podnicích vždy důležité, aby se managementu zdůvodnila efektivita a skutečný
přínos zaváděné technologie. U RSS jde v prvé řadě o aspekt výchovy uživatelů i
zaměstnanců. Je nutné do jejich životů nenásilně implementovat svět RSS služeb,
jejich předplatného a samozřejmého využívání.
Ale i RSS má svá omezení. Ta pramení z jednosměrnosti jeho působení způsobeného
technologickým pozadím služby. Udržování dialogu se zaměstnanci nebo zákazníky
proto musí mít další formy a podoby, například elektronickou poštu. Na
pozitivním přínosu RSS do života firem i uživatelů to ovšem nic nemění.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.