RTCP XR umožní lépe spravovat VoIP

DEFINICE Protokol RTCP XR slouží ke správě služeb VoIP (Voice over IP, přenos hlasu protokolem IP). Definuje soubor vel...


DEFINICE
Protokol RTCP XR slouží ke správě služeb VoIP (Voice over IP, přenos hlasu
protokolem IP). Definuje soubor veličin, které zahrnují informace nutné k
vyhodnocení kvality přenosů a k řešení případných problémů. Ze sebraných dat
lze snadno sestavit detailní záznamy o hovorech.
Technologie VoIP (Voice over IP) může přinášet celou řadu problémů, které lze
jen obtížně odhalit a vyřešit. Jde například o nepravidelná zhoršení přenosu
hlasu kvůli zahlcení sítě nebo o stálou ozvěnu při propojení s dalšími
hlasovými službami. Tato problematika vyžaduje nový přístup ke správě chyb a
výkonu.
Nový protokol pro správu služeb VoIP s názvem RTP Control Protocol Extended
Reports (RTCP XR) definuje soubor veličin, které zahrnují informace nutné k
vyhodnocení kvality služeb VoIP a k řešení problémů. IETF uvedený protokol
zveřejnila v listopadu 2003 jako RFC 3611.
RTCP XR lze implementovat jako software integrovaný do IP telefonů a do bran
pro IP telefonii a je možno to realizovat poměrně levně. RTCP XR zprávy
obsahují klíčové údaje týkající se kvality volání, které si mohou navzájem
vyměňovat IP telefony a brány. Tak lze prostřednictvím testovacích zařízení a
analyzátorů snadno monitorovat naměřená data, a tím si usnadnit řešení
problémů. Příslušné údaje lze rovněž stahovat z brány pomocí SNMP.

Co se měří
Protokol RTCP XR měří kvalitu VoIP pomocí těchto klíčových ukazatelů:
Ztráta a zahazování paketů: Ztráta paketů a fázové kolísání (jitter) významně
ovlivňují kvalitu hovoru. Vyrovnávací paměť (jitter buffer) přijímající brány
nebo IP telefonu jitter odstraňuje, ale při tomto procesu dochází k nárůstu
zpoždění a také k zahození paketů, které jsou doručeny pozdě. RTCP XR podává
hlášení o míře ztráty paketů, o množství paketů zahozených v důsledku jitteru a
také o poměru ztracených a zahozených paketů. Poměr ztracených a zahozených
paketů popisuje hovor v časových úsecích označovaných jako shluky (bursts
období, kdy poměr ztracených a zahozených paketů je dostatečně vysoký na to,
aby docházelo ke znatelné degradaci kvality hovoru) a mezery (gaps období, kdy
dochází ke ztrátě a zahazování paketů jen zřídka, a proto je celková kvalita
přenosu dobrá).
Zpoždění: Zpoždění může způsobit obtížnost konverzace a zřetelně zviditelnit
účinky ozvěny. RTCP XR podává zprávy o obousměrném zpoždění, což odpovídá
zpoždění paketů na cestě, které bychom naměřili pomocí RTCP, a zpoždění
koncového systému, což je hodnota zpoždění, kterou přidává koncové zařízení
VoIP (v důsledku kódování, dekódování a použití jitter bufferu).
Úroveň signálu, šumu a ozvěny: Je-li signál příliš hlasitý, příliš tichý nebo
obsahuje-li příliš šumu, trpí kvalita hovoru také. RTCP XR měří úroveň signálu
a šumu v přijímaném signálu, což ulehčí identifikaci problémů týkajících se
těchto dvou oblastí. Pokud koncový bod obsahuje odstraňovač ozvěny (echo
canceller), je RTCP XR schopen měřit reziduální (neodstraněnou) míru ozvěny,
což napomáhá vzdálenému koncovému bodu určit kvalitu hovoru přesněji, a lépe
tak odhalit případné problémy.
Kvalita hovoru: RTCP XR je schopen přímo vyhodnotit kvalitu hovoru v hodnotách
odhadovaného R faktoru nebo MOS (Mean Opinion Score). R factor je veličinou
měřící kvalitu konverzace v rozsahu od 0 do 100. MOS-LQ měří kvalitu poslechu a
MOS-CQ měří kvalitu konverzace, obojí v rozsahu od 1 do 5. Tyto hodnoty lze
generovat pomocí technologie integrované v softwaru.
Konfigurační údaje: RTCP XR podává hlášení o velikosti jitter bufferu a jeho
konfiguraci a také o typu algoritmu používaného pro skrytí ztrát paketů.

Přínosy měření
Přístup k výše uvedeným údajům o výkonu, které má k dispozici každý IP telefon
ve firemní síti, usnadňuje vzdálenou diagnostiku problémů. Administrátoři mohou
stáhnout údaje z každé IP brány přes SNMP nebo využít analyzátorů provozu, a
získají tak údaje o kvalitě hovorů, jež jim mohou pomoci.
RTCP XR dovoluje analyzátorům získat informace o úrovni signálu, šumu a ozvěny
bez nutnosti dekódovat proud paketů, což je nutné v případě, pokud jsou přenosy
šifrovány pomocí nového Secure RTP protokolu od IETF.
Sada veličin měřících výkon VoIP tak, jak je definována v RTCP XR, je také
základem pro nový návrh rozšíření v oblasti QoS (Quality of Service) pro hlavní
protokoly sloužící k přenosu hlasu. Tato rozšíření umožní koncovým bodům hlásit
údaje o kvalitě hovorů přímo softwarovým ústřednám a systémům pro řízení
hovorů, což usnadní jejich integraci do databází s detailními záznamy o
hovorech.
RTCP XR bude klíčovou součástí vznikající infrastruktury pro správu VoIP.
Hlavní výrobci IP telefonů, bran a testovacích zařízení pro VoIP již začali s
jeho implementací, přičemž široká podpora se očekává zhruba v polovině
letošního roku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.