Rudy Kozak: O budoucnost nemám strach

V pondělí 3. srpna proběhla historická tisková konference: Staronový ředitel české pobočky nové společnosti Compaq...


V pondělí 3. srpna proběhla historická tisková konference: Staronový ředitel
české pobočky nové společnosti Compaq, vznikající spojením původních firem
Compaq Computers a Digital Equipment, představil novinářům svůj nový manažerský
tým. Kostky tedy byly vrženy.
Úkolem tohoto týmu je postavit novou strukturu firmy a nominovat zaměstnance
obou původních firem do pozic v této nové struktuře. Součástí tiskové
konference byla i produktová prezentace, jejímž cílem bylo informovat přítomné
novináře o tom, jak se produkty a služby Digitalu přejmenují a zapojí do
nabídky Compaqu. Pozornost se však přece jen upínala jinam přítomným kroužily
hlavami otázky jako: "Splní nová firma očekávání celosvětového i právě
představeného českého vedení?", "Jak na novopečenou druhou největší počítačovou
firmu světa zareagují zákazníci?" Otázek bylo tolik, že je tisková konference
jen stěží mohla zodpovědět. Proto jsem využil příležitosti a požádal českého
ředitele "nového Compaqu" pana Rudyho Kozaka o rozhovor.
Pane řediteli, jak se cítíte v nové funkci českého ředitele "nového Compaqu"?
Vzhledem k tomu, že moje funkce je staronová, nepřipouštím si pocit nějaké
velké změny. Samozřejmě mám radost, že jsem byl vedením firmy potvrzen ve
funkci ředitele pro ČR.
Věřil jste, že výběr českého ředitele Compaqu padne právě na vás?
Já jsem v to doufal, protože dosavadní pobočka Compaq Classic, jak my dnes
původnímu Compaqu říkáme, pod mým vedením dosahovala dobrých výsledků a měl
jsem dojem, že
jsem v minulosti pro firmu hodně udělal.
Dnes jste představil novinářům jedenáctku nových manažerů šest jich pochází z
původního Compaqu, jak vy říkáte Compaq Classic a pět pochází z Digitalu. Jak
probíhal výběr členů tohoto týmu?
Výběr těchto lidí ležel plně na mé osobě. Použil jsem k tomu jak svých znalostí
(především o lidech z Compaq Classic), tak přímo nebo zprostředkovaně získaných
informací (hlavně o lidech z Digital Classic). Výběr to nebyl jednoduchý, ale
věřím, že vybraný tým je ten nejlepší, který jsem byl v daném čase schopen
sestavit.
Měli při tomto výběru zaměstnanci původního Compaqu nějaké "body" navíc?
Ne, snažil jsem se vybírat výhradně podle jejich znalostí a schopností, jak
technických,
tak, manažerských. Nadhodnocovat někoho jenom proto, že dříve pracoval v
Compaqu, by se mi brzy mohlo vymstít.
Jsou členové manažerského týmu pocházející z Digitalu především na místech,
která odpovídají poli působnosti této bývalé firmy?
Ano, nemá smysl zcela od základů demontovat něco, co v podstatě funguje. Snažil
jsem se při výběru přihlédnout především k tomu, kdo má jaké zkušenosti a v čem
dosáhl v minulosti dobrých výsledků. Logicky tedy lidé z Compaq Classic zaujali
v manažerském týmu místa odpovídající působnosti této firmy a lidé z Digital
Classic zase sedí na manažerských postech zastřešujících působnost původního
Digitalu.
Do kdy chcete mít celou strukturu firmy hotovou?
Do konce srpna.
Kde bude Compaq sídlit?
Vzhledem k tomu, že nás jako zaměstnanců Compaq Classic je méně než zaměstnanců
původního Digitalu, pravděpodobně se přestěhujeme do budovy Digitalu na
Pankrác. Nemohu to však říci s jistotou a už vůbec nevím, kdy to přesně bude.
Není to jen otázka přestěhování lidí a nábytku, ale jedná se o celou řadu
logistických a organizačních problémů, které bude nutno do detailu vyřešit v
souladu s tím, jak tyto věci bude Compaq řešit celosvětově. Např. každý
zaměstnanec obou firem je připojen na různé databáze a Intranety a ty je
potřeba propojit a přizpůsobit nové organizační struktuře.
Jak je to vlastně s logem Digital, bude dále v nějaké podobě existovat, bude se
např. některým divizím říkat Compaq-Digital?
Ne, tady jsme se celosvětově rozhodli investovat do jediného loga a jediného
názvu a tím je Compaq. Logo Digital postupně vymizí i z běžných produktů. Je
možné, že zůstane na některých "klasických" produktech Digitalu.
Je možné chápat z pohledu Compaqu akvizici Digitalu jako hledání určité cesty
dalšího vývoje? Compaq se přece v minulosti stal velmi úspěšným výrobcem PC.
Mířil snad mezi firmy typu IBM, HP...?
Já to vidím jinak: V roce 1992 jsme si dali cíl být první na světě na trhu PC
do roku 1996 a stihli jsme to již do roku 1994. Před rokem jsme si dali cíl být
do roku 2000 jednou ze tří největších počítačových firem světa. Tento cíl jsme
těžko mohli splnit pouhým "organickým růstem", proto se náš vrcholový
management rozhodl k tomuto kroku. Teď je na nás zužitkovat vše, co jsme v
podobě Digitalu koupili, a využít to k dalšímu růstu.
Říkáte, že díky synergii očekáváte, že spojením Digitalu a Compaqu nevznikne "1
+ 1 = = 2" neboli dvojnásobek, ale
"1 + 1 = 2,5" . Kde berete tolik optimismu, že firmy s tak rozdílnou mentalitou
budou schopny a ochotny se spojit a získat spojením zmíněnou přidanou hodnotu
"0,5" pro zákazníka, pro vás, pro obchodní partnery?
Abychom dokázali spojit dvě firmy s rozdílnou mentalitou, musíme jim umět dát
společnou vizi a využít schopností a výhod obou. I když je Digital Classic
firma s dlouhou historií a technologickým zázemím, zatímco Compaq mladým
úspěšným výrobcem počítačů PC, věřím, že se dokážeme sžít a že skutečně podle
zmíněného vzorce "1 + 1 = 2,5" dosáhneme dohromady více, než by dosáhly původní
oddělené firmy.
Jak dlouhou dobu budou podle vašeho mínění spolu Compaq a Digital "žít na
hromádce", než vznikne dobré a úspěšné "manželství"?
Tento čas nebude na celém světě stejný určitě závisí na mentalitě lidí, na vizi
a práci konkrétního managementu. Byli bychom rádi, kdyby tento "sbližovací"
proces byl otázkou měsíců. Já osobně si dávám za cíl, aby 1. ledna 1999 byl v
českém Compaqu jeden jednolitý tým, velmi zaměřený na zákazníka, na dealery a
na všechno, co potřebujeme, abychom kvalitně fungovali. Spíše než vznik dobrého
manželství mi naše spojení připomíná tankování letadla za letu. Nemůžeme si
dovolit žádné mezipřistání zákazníci od nás očekávají, že budeme fungovat bez
přerušení nebo snížení kvality služeb.
Zákazníci Digitalu se mohou jen dohadovat, co s nimi bude. Možná mají obavy,
zda je nenecháte na holičkách. Co byste jim vzkázal?
Digital Classic měl hodně zajímavých zákazníků a my v nich vidíme příležitost
rozšířit působnost Compaqu. Některé velké zákazníky již v této době
navštěvujeme, abychom je uklidnili a navázali s nimi další úspěšnou
spolupráci.Vysvětlujeme jim, že se budeme snažit nejen nezhoršit jejich
dosavadní servis, ale naopak jej ještě vylepšit. A to nemám na mysli jen větší
nabídku a lepší hardware, ale především konzultační a jiné služby s dobrým a
kvalitním zázemím. Děkuji za příležitost na tomto místě ujistit i ty ostatní,
že je rozhodně na holičkách nenecháme. To se samozřejmě týká nejen "pécéčkových
zákazníků", ale i těch, kteří mají instalovány minipočítače společnosti Digital.
Budete tedy nadále podporovat i operační systém VMS, který běží např. na VAXech?
Ano, samozřejmě. VMS žije dále na serverech s procesory Alpha, takže s jeho
podporou nebudou žádné problémy.
Klást si jako firma vysoké cíle a plnit je, to vyžaduje poměrně dobré a dobře
motivované zaměstnance. V čem spočívá tajemství vaší firmy?
Myslím, že jsme dobře vedeni náš výkonný ředitel Eckhard Pfeiffer je člověk
plný energie a přestože jsou nás tisíce zaměstnanců, každý měsíc je s námi ve
styku elektronickou poštou. Mě jeho maily velmi oslovují a vidím na svých
lidech, že i na nich zanechávají stopy. Eckhard nám všem sděluje své vize a
vysvětluje, kam se Compaq bude dále ubírat a proč. To je dobře, protože lidé se
pak snáze slučují s firemní filozofií. Na druhé straně jsme mladá firma a
vyrostli jsme jako výrobce PC s poměrně plochou a pružnou organizační
strukturou. A konečně za třetí, naše firma má poměrně silné vnitřní fluidum,
firemní atmosféru a právě z ní já čerpám svůj optimismus, co se týče dalšího
vývoje.
Děkuji za rozhovor
8 1910 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.