Ruleta v Nasdaqu

Často čtete/me o tom, jak se té které IT firmě daří či nedaří, o houpačce, která nemilosrdně mává akciemi na bu...


Často čtete/me o tom, jak se té které IT firmě daří či nedaří, o houpačce,
která nemilosrdně mává akciemi na burze. O úspěchu rozhoduje nejen geniální
vstupní idea, ale třeba i schopnost komunikace s potenciálními partnery a, proč
to nepřiznat, také náhoda nebo, chcete-li, štěstí.
Dění ve světě velkého IT byznysu můžete na stránkách našeho časopisu obvykle
sledovat spíše pasivně. Vy/my (nebo, jak alespoň předpokládám, většina :-))
nejsme/te těmi, kdo drží v rukou kontrolní balíky akcií a v jediném dnu získá
na Nasdaqu miliony dolarů. Existují hry, které vám přinášejí možnost napínavého
dobrodružství v jakémsi jiném, fantastickém světě. My vám v naší hře Ruleta v
Nasdaqu nabízíme něco podstatně bližšího realitě, něco, co v té či oné míře
řada z nás skutečně zažívá což se tedy o výpravě skupiny trpaslíků proti
černokněžnickému hradu říci přece jen tak docela nedá. Jediný vydařený hod
kostkou, jediná nešťastně tažená či špatně odložená karta, nebo naopak jedna
úspěšná diplomatická mise znamená tenkou hranici mezi vítězstvím a prohrou...
Doufáme, že se dobře pobavíte.
Pravidla
Ruletu v Nasdaqu hrají minimálně 2 hráči. Větší množství hráčů ale přidává
další možnosti, např. vyjednávání. Proto doporučujeme, abyste byli alespoň tři.
Pomůcky
Šestistěnná kostka, panáčci podobní těm z hry Člověče nezlob se, sady karet,
které získáte v našem časopise.
Herní karty
Existují karty dvou typů: karty firem a karty událostí. Cílem hráčů je získat
maximum karet firem a dostat postupně ostatní do situace, kdy při povinnosti
odevzdat kartu nebudou žádnou vlastnit a vypadnou ze hry.
Karty firem:
Každé firmě odpovídají karty v počtu polí na herním plánu. Na počátku hry jsou
karty vyloženy v balíčcích, kdy každé firmě odpovídá jeden balíček. Ve chvíli,
kdy někdo (tedy, abychom to s tou virtualitou nepřehnali, něčí figurka :-))
vstoupí na neobsazené pole firmy, stává se vlastníkem karty. Jednotlivé karty
neodpovídají konkrétním polím.
Příklad: vstoupili jste na neobsazené pole Oraclu a získali volnou kartu. Pokud
někdo za vámi vstoupí na toto pole a je ještě nějaká karta firmy Oracle volná,
opět ji získává. Vlastnictví všech karet jedné firmy vám dává nad jejími poli
kontrolu viz dále, určité výhody má samozřejmě třeba už vlastnictví dvou karet
opět viz dále.
O už jednou vlastněnou kartu můžete přijít dvěma způsoby: na základě nějaké
události ji musíte dát jinému hráči nebo vrátit do banku k "volnému použití" v
takovém případě ji může získat někdo po vstupu na příslušné pole.
Karty událostí
Karty událostí se tahají ve chvíli, kdy někdo vstoupí na pole neoznačené jménem
firmy, na takzvané. pole události. Tažené karty událostí se po použití dávají
opět dospodu balíčku. Balíček doporučujeme před začátkem hry promíchat.
Herní mechanismus
Ze hry vypadává hráč, který nemůže splnit svou povinnost, tedy nemá kartu na
zaplacení. Ve hře naopak vítězí hráč, který se postupně dokáže zmocnit všech
karet příslušných firem, eventuálně poslední z hráčů (pokud ostatní postupně
vypadli pro nesolventnost).
Operace s kartami
Ruleta v Nasdaqu se hraje s "vyloženými kartami". Všichni hráči v jakýkoliv
okamžik vědí mají na stole možnost vidět které karty jsou volné a které jsou v
čím vlastnictví. Karty událostí jsou naopak otočeny, tahají se z balíčku a zase
se do něj vracejí.
Kdy získáte "firemní" kartu
Po vstupu na pole firmy, jejíž všechny karty dosud nejsou rozebrány, eventuálně
byly již mezitím zase vráceny do banku.
Následkem tažení příslušné karty události.
Pokud vlastníte všechny karty určité firmy, získáváte nad jejími poli kontrolu.
Kterýkoliv hráč, jenž vstoupí na pole firmy, jejíž všechny karty vlastníte, je
vám povinen dát jednu kartu (jakou konkrétně, to volí on).
Pokud vstoupíte na stejné políčko, kde už někdo stojí tj. mechanismus vyhození
ze hry Člověče nezlob se. V takovém případě vám postižený musí dát jednu kartu
dle jeho výběru a jeho figurka se vrací zpět na startovní linii.
Poznámka: Jako vyhození se samozřejmě nebere úvodní situace, kdy všechny
figurky stojí na políčku start.
Pokud vlastníte všechny karty určité firmy, nemůže být vaše figurka stojící na
tomto poli vyhozena. Na začátek se musí vracet soupeřova figurka a naopak
soupeř vám platí kartu, protože vstoupil na vaše pole kontroly viz výše.
Kdy se karty ztrácejí
Vstoupíte na pole, které má některý z hráčů pod 100% kontrolou.
Táhnete kartu události, která vás nutí odevzdat kartu.
Pokud je vaše figurka někým vyhozena.
Výměna karet
Výměna karet je operací, která dodává do hry strategický a nenáhodný rozměr,
obdobný hrám typu Diplomacie. Před svým vlastním hodem může kdokoliv z hráčů
nabídnout jinému výměnu své karty za jeho. Každému z protihráčů může před svým
hodem takto učinit pouze jednu nabídku. Následkem toho se mohou průběžně tvořit
aliance a dočasná, pro obě strany v tu chvíli výhodná spojenectví.
Hody kostkou
V předem dohodnutém pořadí se hází kostkou. Hráči se pravidelně střídají.
Poznámka: Nelze prohrát hned na začátku.
Příklad: Při prvním hodu budete pošoupnuti na políčko, kde táhnete kartu
události. Ta vás nutí odevzdat nějakou kartu. Vy ovšem žádnou nemáte, požadavek
tedy můžete ignorovat a vrátíte kartu události dospodu balíčku. Hráč, který
hraje za vámi, hodí stejné číslo jako vy a vyhodí vaši figurku. "Normálně"
byste mu museli dát kartu, takhle se jenom vrátíte na pole start (bez toho, aby
se počítala nějaká kolize s figurkami, co zde stojí od začátku na poli start se
kolize nepočítají; pokud se tam později po vyhození musíte vrátit a již tam
někdo v tu chvíli stojí, opět se nic neděje).
Jinak řečeno: Nemůžete prohrát na nesplnění požadavků hned na počátku, bez
toho, abyste měli alespoň jednou ve vlastnictví nějakou kartu.
Karty událostí
Tažené karty událostí způsobí, že:
Odevzdáváte kartu do banku.
Získáváte kartu z banku (je-li bank právě prázdný, máte smůlu).
Nestane se nic.
Dojde k nějaké speciální události pak můžete ztratit nebo získat víc karet,
eventuálně se změna může týkat všech hráčů, nejen toho, který táhl příslušnou
kartu.
Po tažení karty se v závislosti na situaci může ještě házet kostkou.
Výjimečné, globální karty událostí
Krach burzy znamená, že všechny ceny letí dolů a všichni hráči musí do banku
odevzdat jednu kartu.
Antimonopolní vyšetřování: Ve chvíli, kdy je tažena tato karta, musejí do banku
odevzdat jednu kartu všichni, kdo kompletně vlastní nějakou firmu. Kdo chce,
může se pokusit soud podplatit. To znamená: že nabídne jinou svoji kartu jako
úplatek. Pokud hodí liché číslo, úplatek prošel, pokud hodí sudé číslo, ztrácí
"monopolní" kartu i kartu nabízenou jako úplatek. Jestli někdo vlastní
kompletně více firem, týká se výše uvedený postup postupně všech firem v jeho
vlastnictví.
Poznámka: Karta Antimonopolní vyšetřování je tím jediným, co může z koncentrace
karet učinit nevýhodu. Jinak je pro vás obecně výhodnější vlastnit všechny
karty od jedné firmy než stejný počet "roztroušených" karet.
"Standardní" karty událostí
Tyto karty se týkají pouze toho, kdo si je táhne. Některé fungují obecně, tj.
nezáleží na tom, jaké karty firem právě vlastníte.
U některých karet je naopak napsáno jméno firmy, jejichž kartu(y) již musíte
vlastnit, aby se vás tažená karta události nějak týkala.
Událost spojená s kartou může být buď příznivá (berete nějakou volnou "firemní"
kartu z banku podle vlastní volby; není-li v banku náhodou žádná volná karta,
máte smůlu a hraje se dál), nebo nepříznivá (podle vlastní volby odevzdáváte
kartu do banku).
Pokud táhnete kartu vztaženou ke konkrétní firmě a pro vás nepříznivou, ale
máte přitom ve vlastnictví alespoň 2 karty "relevantní" firmy, máte ještě
naději vyvarovat se ztráty karty. Hodíte-li na kostce číslo 1 nebo 2, odevzdání
karty do banku se vás netýká (tudíž je výhodnější mít dvě karty od jedné firmy
než dvě karty náhodné).
0 1259 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.