Růst českého trhu s hardwarem pro LAN se znatelně zpomalil

Celkový pokles výdajů na IT v roce 1997 se nevyhnul ani trhu hardwaru pro lokální sítě. Podle zprávy IDC byl pokles r


Celkový pokles výdajů na IT v roce 1997 se nevyhnul ani trhu hardwaru pro
lokální sítě. Podle zprávy IDC byl pokles růstu opravdu znatelný z 22,4 % v
roce 1996 na pouhých 7,2 % v loňském roce. Smutný je ovšem fakt, že i při takto
silném poklesu růstu zůstává i nadále tento trh jedním z nejdynamičtějších v
rámci celkového trhu IT. Ostatní oblasti trhu zaznamenaly stagnaci, pokud
rovnou nešlo o pokles. Příkladem může být 3% pokles na trhu PC.
Celková hodnota trhu hardwaru pro lokální sítě (LAN), která podle studie IDC
zahrnuje sektory síťových karet (Network Interface Cards NICs), rozbočovačů,
přepínačů, routerů a vzdálených přístupových serverů (RAS), dosáhla hodnoty
87,3 milionu dolarů. Kromě obecně platných ekonomických problémů, které
komplikovaly v roce 1997 vývoj na českém trhu IT, má pokles trhu s hardwarem
pro LAN i své naprosto konkrétní a objektivní příčiny. Pouze mírné zvýšení
celkového finančního objemu prodejů při výrazném nárůstu prodaných jednotek má
totiž na svědomí prudké snižování cen v oblasti síťových technologií, které
dosáhlo během roku nejméně 20 %. Pokud vezmeme v úvahu jednotlivé sektory trhu,
tak například v oblasti prodeje síťových karet vede ostrý konkurenční boj k tak
drastickému snižování nákladů a marží, že to znamená
nevyhnutelně klesající finanční obrat. Růst menší než 1 % postihl sektor
rozbočovačů tento vývoj však nepřekvapí, jelikož to znamená otevřenou cestu k
nárůstu prodeje více vyhovujících přepínačů. Ostatně je to právě trh přepínačů,
který je největším a nejdynamičtějším trhem v oblasti hardwaru LAN v ČR. Růst
je očekáván i v sektoru routerů, na čemž mají podíl zvyšující se potřeby
poskytovatelů internetových služeb a intranetových a extranetových řešení. Pro
celý trh potom IDC předpovídá růst zhruba 6 % ročně.
8 1405 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.