Různá čtvrtletí, různé výsledky, podobné problémy...

O miliardu dolarů nižší obrat než v minulém čtvrtletí tak dopadla bilance společnosti Hewlett-Packard za 3. čtvrtlet...


O miliardu dolarů nižší obrat než v minulém čtvrtletí tak dopadla bilance
společnosti Hewlett-Packard za 3. čtvrtletí fiskálního roku 1998, který pro
společnost skončil 31. července. Přestože v meziročním srovnání hospodářské
výsledky HP rostou, v rámci následných období to neplatí. Obrat poklesl z 12
miliard ve 2. Q na 11 miliard v 1. Q, v meziročním srovnání však o půl miliardy
stoupl. Čistý příjem společnosti poklesl vůči 1. Q z 685 na 621 milionů dolarů,
což znamenalo pokles příjmu na akcii o 7 centů, z 0,65 na 0,58 dolaru. Dosažené
výsledky jsou ovlivněny jak trvajícím pokle-sem prodeje v jihovýchodní Asii,
tak cenovou válkou na poli prodeje PC. Výraznější růst obratu byl zaznamenán na
po-li služeb. V devítiměsíčním horizontu došlo u HP k 3% poklesu příjmů, tj.
2,2 miliardy dolarů letos oproti 2,3 miliardy dolarů za stejné období roku
1997. Obrat za prvních 9 měsíců vzrostl o 12 % na 34,8 miliardy dolarů.
Zato společnost Check
Point Software Technologies, zabývající se zabezpečením sítí, může na své
výsledky za 2. čtvrtletí roku 1998 (do 30. 6.) pohlížet s uspokojením. Obrat za
čtvrtletí totiž vzrostl meziročně o 90 %, což znamená 34 milionů dolarů v roce
1998 proti 18 milionům za stejné období předchozího roku. Nárůst příjmů přesáhl
meziročně 100 % z 7,45 milionu dolarů a 20 centů na akcii na 16,8 milionu
dolarů a 44 centů na
akcii. Tyto výsledky v sobě
zahrnují i akvizici společnosti AbirNet v hodnotě 2,6 milionu dolarů.
Symantec investuje do výzkumu a vývoje natolik, že skončil 1. čtvrtletí svého
fiskálního roku 1999 (uzavřené 3. 7. 1998) ve ztrátě. Pokud by se tyto výdaje
nebraly v potaz, společnost by dosáhla příjmy ve výši 24 milionů dolarů a zisk
40 centů na akcii, při obratu 153 milionů dolarů. Nicméně tyto výdaje se v
úvahu brát musí, takže výsledkem je ztráta ve výši 1,4 milionu dolarů a 20
centů na akcii. Podstatnou součástí těchto nákladů je akvizice novozélandské
společnosti Binary Research Limited, producenta technologie na klonování disků
Ghost. Symantec též v tomto období uzavřel distribuční, OEM a technologické
smlouvy s IBM v oblasti antivirových produktů. V rámci svých mezinárodních
aktivit získal Symantec v červenci od čínské vlády povolení distribuovat a
prodávat Norton AntiVirus a následně uvedl na trh jeho lokalizovanou verzi.
Nezapomněl ani na Jihoafrickou republiku, kde otevřel kancelář poskytující
služby a zákaznickou podporu.
Společnost Visio Corporation skončila 30. června 3. čtvrtletí svého finančního
roku 1998 s povzbuzujícími výsledky. Navzdory nákladům na akvizice společností
Decision Graphics UK a Ketiv Technologies (ve výši 976 tisíc dolarů) dosáhla
společnost v tomto období čistého příjmu ve výši 9 milionů dolarů a 28 centů na
akcii při obratu 43,7 milionů dolarů. Ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 1997 se
v případě obratu jedná o 70% nárůst k loni zaznamenaným 25,8 milionu dolarů
obratu. Čistý příjem společnosti Visio ve 3. čtvrtletí 1997 činil 5,9 milionu
dolarů. Ani v devítiměsíčním horizontu nevypadají výsledky Visio Corporation
špatně čistý příjem v tomto období přesáhl 20 milionů dolarů, což odpovídá
příjmu 66 centů na akcii. Aktivita společnosti Visio na poli akvizic však
vyčerpána nebyla, jelikož již v červenci se jí podařilo získat kontrolu nad
společností Kaspia Systems.
(dar)
8 2008 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.