RWE vstupuje do Aliatelu

Novým akcionářem telekomunikační společnosti Aliatel se stala počátkem dubna firma RWE Telliance AG, dceřiná společ...


Novým akcionářem telekomunikační společnosti Aliatel se stala počátkem dubna
firma RWE Telliance AG, dceřiná společnost německého holdin-gu RWE AG. Firma,
která získala v Aliatelu 40% podíl, má v úmyslu investovat zde 437 milionů
korun.
Akciová společnost Aliatel byla založena českými rozvodnými energetickými
akciovými společnostmi (REAS) v roce 1996. V současné době má více než 90
zaměstnanců a již v průběhu letošního léta má v úmyslu zahájit poskytování
veřejných datových služeb a pronajímání digitálních okruhů. "Vstupem
zahraničního partnera dochází ve společnosti Aliatel k posílení základního
kapitálu společnosti, což bylo důležitým předpokladem k profinancování vysokých
investic tohoto velice ambiciózního telekomunikačního projektu," řekl k tomu
Jiří Hubka, předseda představenstva Aliatelu. "Naším cílem je, abychom již nyní
byli připraveni na liberalizaci dosavadního monopo-lu ve veřejných telefonních
službách," prohlásil Thomas Mecke, člen představenstva RWE Telliance AG. Podle
jeho slov však přínos RWE Telliance nespočívá pouze ve finančním posílení, ale
především v nabízeném know-how v oblasti regulace a legislativy nebo při
výstavbě telekomunikačních sítí, které tato společnost získala v Německu.(pen)
8 0824 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.