Rychlá laserovka QMS Magicolor 6100 EN

Poměrně mohutný nástup barevných laserových tiskáren pro formát A4 tak by se dal ve stručnosti charakterizovat začá...


Poměrně mohutný nástup barevných laserových tiskáren pro formát A4 tak by se
dal ve stručnosti charakterizovat začátek loňského roku. Zhruba na přelomu
tisíciletí se posléze zájem výrobců posunul směrem k zařízením s podporou
formátu A3, popř. A3+. Současně se postupně začínají objevovat zařízení
pracující vyšší rychlostí opakování tisku.
Na trh jsou v současné době uváděny celkem 4 modely tiskáren QMS Magicolor
6100, které podporují formát tisku až 309 x x 457 mm, přičemž rychlost tisku
barevného dokumentu se pohybuje mezi 6-12 stranami A4/ /min (podle počtu
použitých barev, resp. tonerů). V černobílém režimu tyto tiskárny dokáží
zpracovat maximálně 24 stran/min.
Jednotlivé modely řady 6100 se od sebe odlišují především v kapacitě
instalované paměti, která v základu činí 64 či 192 MB (rozšiřitelných až na 384
MB standardně u nejsilnějšího modelu DP). Dále lze nalézt rozdíly v kapacitách
podavačů a instalaci pevného disku či duplexní jednotky. Nejvyšší rozlišení
tisku 1 200 dpi je dostačující pro veškeré grafické práce v předtiskové
přípravě, pro niž jsou tiskárny určeny.
QMS Magicolor 6100 EN
Třetí z uvedené řady tiskáren se díky společnosti Conquest, která je prodejcem
těchto zařízení u nás, stala předmětem našeho testu. Na základní desce se
64bitovým IDT RISC procesorem s pracovní frekvencí 200 MHz bylo instalováno
celkem 192 MB paměti, tiskárna má zabudován pevný disk s kapacitou 2,1 GB.
Vstupní podavač pro 250 archů A3+ ve spodní zásuvce zařízení lze volitelně
doplnit o další moduly, zvyšující kapacitu až na 1 250 listů papíru. Výstupní
podavač na horní desce tiskárny je určen pro 250 potištěných archů.
Testované zařízení je kromě standardního paralelního rozhraní Centronics IEEE
1284 B dále vybaveno sériovým portem RS 232 a síťovou 10/100Mb ethernetovou
kartou s konektorem RJ 45. Volitelně lze instalovat i jinou síťovou kartu,
případně rozhraní pro TokenRing. Podpora protokolů IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk a
NetBUI/NetBIOS zpřístupňuje síťový tisk operačním systémům Windows 3.x/
95/98/NT, Novell NetWare či OS/2. Pro správu síťové tiskárny jsou připraveny
programy QMS CrownNet.
Ovládání a nastavení vlastností tisku se provádí na panelu s 2řádkovým
alfanumerickým displejem a tlačítky. Přehledná stromová struktura menu obsahuje
volby nastavení síťových adres a protokolů, přiřazení barevných profilů,
kalibraci barev atd. Umožňuje tisknout i servisní stránky s počtem zpracovaných
výtisků včetně rozpisu pokrytí jednotlivých barev. V nastavení tiskárny je pak
možno vybrat druh a orientaci papíru, počet výtisků, počet zmenšených stran na
jeden list papíru a rozlišení 300, 600 nebo 1 200 dpi. Samostatná záložka je
věnována barevným profilům. Kromě černobílého tisku a zpracování ve 256
stupních šedé jsou zde k dispozici volby pro barevný tisk. Automatická korekce
barev pro SWOP a RGB prostředí je doplněna nastavením Euroscale, simulací
Commercial Press, využitím tabulek Pantone a ICC profilů.
Tiskárna používá emulace PostScript Level 2, HP PCL 6, PDF, HP-GL
7475A/7550/DraftMaster a Line Printer. Do počítače se přitom instaluje jediný
ovladač, který nabízí ovládání HP PCL6 i PostSriptu.
Ke QMS Magicolor 6100 EN je přibalena obsáhlá dokumentace v tištěné i
elektronické podobě. Při testu jsme měli k dispozici pouze její anglickou
verzi, pro koncového zákazníka bude dostupný i český překlad. CD-ROM obsahuje
kromě souborů PDF i videoukázky základních činností (instalace tiskárny,
založení a výměna spotřebního materiálu). Druhý kompaktní disk obsahuje
ovladače a zmíněné programy pro správu tiskárny v síti.
Test a zhodnocení
Z cen spotřebního materiálu jsme zjistili, že výtisk černobílého dokumentu A4
(s pokrytím 5 %) vyjde na 1,22 Kč, barevné zpracování A4 (v pokrytí 20 %) si
vyžádá již 6,80 Kč (ceny včetně DPH). Pořizovací cena testovaného zařízení je
312 310 Kč včetně DPH, prodejce na výrobek poskytuje záruku 12 měsíců. Naměřené
časy u monochromatického zpracování se pohybovaly od 21 sekund prostého textu
do 36 sekund při rastrové fotografii. Barevně tiskárna pracovala nejrychleji s
vektorovou grafikou (42 sekund) a nejvíc času si vyžádal rastrový obrázek (69
sekund). Při zpracování rastrových obrazů je pro dosažení maximální věrnosti
barev nutné využít některý z programů, který spolupracuje s instalovanými
barevnými profily.
Testování nás přesvědčilo o tom, že QMS Magicolor 6100 se řadí mezi
nejrychlejší tiskárny na trhu jak z hlediska rychlosti opakování tisku, tak i
doby zpracování prvního výtisku. Kvalita tisku vektorové grafiky a dokumentů je
velmi vysoká.
0 1865 / wepn
SHRNUTÍQMS Magicolor 6100 EN
Barevná laserová tiskárna
Plus: rychlost tisku, práce s barevnými profily
Minus: pořizovací cena
lK testu poskytla firma:
ConQuest
Areál VÚ Běchovice, Praha 9
lCena včetně DPH: 312 310 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.