Rychlé a pohodlné spojení

Pohled na technologii Bluetooth Pokud do roku 2002 prodej obecných "informačních přístrojů" převládne nad prodejem PC...


Pohled na technologii Bluetooth
Pokud do roku 2002 prodej obecných "informačních přístrojů" převládne nad
prodejem PC, jak předpovídají studie trhu, technologie s názvem Bluetooth si
přijde na své. Bluetooth bezdrátově a bez námahy (jak se domnívají jeho
zastánci) propojí všechny druhy zařízení. Při výkonu 0,1 W a teoretické ceně 5
dolarů či méně na jedno zařízení při masových tržních objemech se Bluetooth
vyznačuje jak nízkým příkonem, tak i relativně nízkou cenou což jsou kvality,
které jej činí ideálním pro mobilní přístroje.
Technologie Bluetooth s jednoduchým a malým rádiovým čipem může nahradit
nemotorné kabelové spoje ve všech druzích zařízení, od přenosných počítačů přes
telefonní sluchátka až po tiskárny. Měl by se pravděpodobně objevit ve druhé
polovině tohoto roku v některých dražších celulárních telefonech a jako
volitelné příslušenství některých přenosných počítačů.
Vašemu laptopu poskytne Bluetooth jednoduchý způsob, jak bezdrátově posílat
stránky do tiskárny nebo vám umožní lokálně se bezdrátově připojit k Internetu
z vašeho mobilního telefonu vybaveného touto technologií. Váš mobil může sám o
sobě bezpečně spočívat ve vaší kapse, zatímco vy budete konverzovat
prostřednictvím bezdrátových sluchátek, jak nedávno předvedla firma Ericsson. A
ještě více
Avšak Bluetooth může udělat více, než jen nahradit kabely vedoucí z bodu do
bodu. Jeho fanoušci říkají, že napřesrok bude následovat druhá vlna aplikací.
Mohli bychom spatřit Bluetooth, jak propojuje několik zařízení do okamžitě
vytvořené ad hoc sítě, i některé vizionáře, jak na schůzi propojují své
handheldy, aby porovnali agendy nebo si vyměnili virtuální vizitky. Laptop
mluvčího by mohl bezdrátově "sázet" své slajdy do LCD projektoru.
Dalším pokročilým použitím by byly přístupové body k Internetu nebo síti LAN.
Stoje v blízkosti takového přístupového bodu by se váš mobilní telefon nebo
handheld mohl připojit docela slušnou rychlostí 721 Kb/s.
Bluetooth byl navržen před dvěma lety společnostmi Ericsson, IBM, Intel, Nokia
a Toshiba, které vytvořily speciální zájmovou skupinu (SIG) pro Bluetooth. K
nim se doposud připojilo téměř 2 000 dalších společností. Tato technologie je
pojmenována po dánském králi Haraldu Blaatandovi z 10. století (Blue Tooth),
jenž sjednotil Skandinávii. Modré logo, které bude označovat zařízení schopná
pracovat s technologií Bluetooth, je odvozeno z iniciál napsaných runami.
Když byla tato technologie v květnu 1998 poprvé oznámena, existovaly
optimistické předpovědi, že by produkty Bluetooth mohly zaplavit trh do konce
roku 1999. Avšak proti tomuto scénáři pracovaly různé faktory včetně váhavosti
Microsoftu, zda se má rozhodnout pro protokol Bluetooth. Tento výrobce softwaru
se nakonec v prosinci připojil k SIG, čímž otevřel dveře k podpoře Bluetoothu
ve Windows a kapesních PC.
Jak to funguje
Bluetooth je v podstatě rádiový vysílač pracující v režimu rozprostřeného
spektra. Pro každý datový paket mění frekvenci přibližně 1 600krát za sekundu.
Toto synchronizované kolísání frekvence spolu s nízkým výkonem, jenž omezuje
dosah na několik stop, je tím, co umožňuje zabránit, aby jedno spojení
Bluetooth rušilo druhé. Bluetooth je ve skutečnosti jak hardwarovou
specifikací, tak i softwarovou definicí umožňující vzájemnou spolupráci
zařízení, přičemž obě složky jsou navrženy s ohledem na to, aby byly
implementovatelné na jediném čipu.
Než dosáhne svých vznešených cílů, bude tato technologie čelit několika velkým
výzvám. Dosud žádné produkty Bluetooth nejsou v obchodech. Během minulých šesti
měsíců byla na obchodních výstavách předvedena pouze hrstka prototypů.
Hrst problémů
V současnosti je velkým problémem cena. Zde je důvod, proč jsou tak široce
používány infračervené porty, navzdory jejich omezením: Jsou levné. Jejich
zabudování do systému strojí jen několik dolarů, zatímco Bluetooth stále přijde
na více než 20 dolarů. To nehraje roli v případě přenosného počítače za 2 500
dolarů, je to však velký problém, jde-li o handheld za 150 dolarů.
Dalším problémem jsou standardy. Zatímco první aplikace Bluetooth jsou
relativně jednoduché, pokročilejší aplikace, jakými jsou ad hoc a vícebodová
připojení, vyžadují softwarový standard. Zařízení potřebují vědět, jak se
navzájem najít na síti, a vyhodnotit, jakým způsobem mají spolupracovat. Reakcí
na tento problém jsou dvě rodící se technologie, Jini od Sun Microsystems a
univerzální Plug-n-Play od Microsoftu. Je však příliš brzy na to říkat, zda se
kterákoliv z nich stane standardem. Naštěstí odborníci tvrdí, že zařízení by
měla podporovat obě tyto technologie současně.
Ještě dalším problémem je rádiové rušení. Bluetooth sdílí svou část rádiového
spektra (2,45 GHz) se dvěma nově vznikajícími standardy: IEEE bezdrátovým
Ethernetem, příbuznou, ale mnohem dražší technologií navrženou pro propojování
velkých počtů PC a technologií pro stavbu domácích sítí HomeRF. Vstupte do
přeplněné kanceláře s bezdrátovými sluchátky na hlavě, a potenciálně můžete
odpojit od bezdrátové ethernetové sítě tucet PC.
"Teorie praví, že Bluetooth a bezdrátový Ethernet se opravdu vzájemně ruší,"
říká Peter Hortensius, ředitel technologického vývoje ve skupině personálních
systémů IBM. "Otázkou však je, do jaké míry to skutečně degraduje síť." Říká,
že použil Bluetooth a bezdrátový Ethernet současně a na stejném systému bez
nežádoucích efektů.
"Tento problém může ztratit význam, až se příští verze bezdrátového Ethernetu
(802.11a) přesune do pásma 5 GHz," říká Rich Nesin, manažer strategie a
podnikatelského rozvoje ve skupině mikroelektroniky Lucent Technologies v
Allentownu (Pennsylvania). Avšak fandové HomeRF se pokoušejí přimět Federální
komunikační komisi, aby schválila vyšší kmitočet pro zařízení se "skákající"
frekvencí (frequency-hopping). Pokud se to stane, říká Nesin, sousední síť
HomeRF by se mohla významně navzájem rušit s vaším bezdrátovým telefonem.
0 2024 / pen
Co je bluetooth
Bluetooth (Modrý zub) je levné rádiové spojení na kratší vzdálenosti mezi
přenosnými počítači, mobilními telefony, síťovými přístupovými body a jinými
zařízeními. Je schopno nahradit kabely a může být použito pro vytvoření ad hoc
sítí. Nabízí standardní způsob, jak propojit různá zařízení kdekoliv na světě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.