Rychlé stránky v pavučině

Nové akcelerační produkty pracují na principu proxy zvyšujících výkon (performance-enhancing proxy), které zpracováv...


Nové akcelerační produkty pracují na principu proxy zvyšujících výkon
(performance-enhancing proxy), které zpracovávají požadavky z browseru
uživatele na určitý webový server a následně vykonávají úlohy jako vyvolání a
konverze barevného obrázku uloženého na serveru na grafický objekt v několika
odstínech šedé vhodný pro uživatele PDA. Některé pracují ve spojení s webovým
serverem a zpracovávají veškerá data procházející mezi browserem uživatele a
webovým serverem.
Přístupy a technologie využívané pro urychlení dodání obsahu stránek jsou u
každého z uváděných výrobců odlišné. Společným rysem je, že se snaha všech
těchto firem v zásadě pohybuje jedním či více z následujících 4 směrů:

optimalizace dat pro různé typy zobrazovacích zařízení

komprese dat obecně lvyužívání přestávek mezi přenosy jednotlivých stránek pro
zasílání objektů do cache browseru před tím, než je samotná stránka vyžádána

optimalizace HTTP a TCP komunikace
Cílem je zefektivnit práci uživatele redukcí doby čekání na zobrazení
prohlížené webové stránky. Toto kritérium je samozřejmě důležité vždy, nicméně
IT manažeři si poslední dobou stále více uvědomují, že pro úspěšné komerční
Weby jsou dnes tato řešení naprosto nepostradatelná. Souvislost mezi lepším
výkonem a vyššími zisky by přinejmenším neměla být podceňována.

Typickým příkladem je Art.
com, komerční Web s galerií, která obsahuje přes 30 000 snímků. Ten dosáhl s
využitím těchto akceleračních technologií 30procentní redukce doby stahování
stránek. Podle společnosti navíc skutečně došlo také k výraznému zvýšení počtu
návštěvníků, kteří na jejich Webu nakupovali. "Monitorovali jsme rychlost
konverze, takže jsme měli dobré podklady pro srovnání," tvrdí zástupce firmy
Dennis Sage. Dodává přitom, že jedinou změnou bylo použití služby Netflame
společnosti Fireclick. Jen správně kliknout
Zmíněná služba Netflame, poskytovaná společnosí Fireclick, je založena na
technologii, která nese pojmenování Blueflame. Pro zvýšení výkonu využívá
cachovací princip, jenž Fireclick označuje jako "nejpravděpodobnější
následující kliknutí". Tato technologie analyzuje chování uživatele, který
navštíví daný Web. Poté, co je vytvořen model jeho chování, využívá software
okamžiků, kdy je přenos dat nižší (tj. např. tehdy, když si uživatel prohlíží
právě staženou stránku), k přenosu obrazových nebo textových souborů, které
tvoří stránku, na niž pravděpodobně klikne příště. Tato data ukládá do cache
prohlížeče uživatele. Jestliže pak uživatel skutečně na tuto stránku klikne,
množství elementů, které ji tvoří, je již staženo a uloženo v cache, čímž se z
pohledu uživatele znatelně zkracuje doba downloadu po kliknutí na odkaz.

Rychleji do PDA
Firma BoostWorks přistupuje k problematice akcelerace obsahu z odlišného úhlu
její řešení jsou zaměřena na optimalizaci a kompresi obsahu pro daný typ
cílového zařízení uživatele. Např. PDA, která jsou v rostoucí míře využívána
pro bezdrátový přístup k Internetu, mají dosti omezené možnosti, dané často
pouze monochromatickým displejem (resp. displejem zobrazujícím v několika
odstínech šedé), zatímco většina internetového obsahu je v barevném provedení.
Jestliže chce provozovatel Webu zajistit podporu pro uživatele handheldů, může
k tomu využít např. produkt zmiňované firmy. Ten zajistí načtení souboru
grafického objektu z webového serveru a následnou konverzi na "šedou škálu",
čímž dojde k redukci velikosti souboru, který je odesílán do prohlížeče v PDA
uživatele. Před odesláním jsou data ještě dále komprimována, a tak je zajištěn
rychlejší přenos pro jakoukoliv síťovou infrastrukturu, především však pro
pomalé vytáčené nebo bezdrátové připojení. Při kompresi spoléhá řešení
BoostWorks na základní dekomprimační možnosti browserů, takže uživatel není
nucen instalovat a používat žádný dodatečný software.

Zmenšené obrázky
Dalším z prodejců na rozšiřujícím se trhu akceleračních řešení je firma
Speedwise. Její rodina produktů používá pro zvýšení výkonu kombinaci redukce
obsahu, komprese i cachování. Redukce obsahu jak označení napovídá snižuje
množství dat, která jsou určena k přenosu do browseru uživatele. To je
realizováno použitím techniky analýzy patternů obrázků na webové stránce.
Výrobce tvrdí, že tento proces může oříznout velikost souboru obrázku typicky
až na jednu čtvrtinu či pětinu původní velikosti. Podobně jsou před přenosem k
uživateli komprimovány i další prvky webové stránky. Kombinací redukce a
komprese je tedy opět dosaženo přenosu podstatně nižšího objemu dat potřebných
pro zobrazení dané stránky. Přenos menšího množství dat tak vede k rychlejšímu
zobrazení stránky za použití stejně výkonné síťové infrastruktury.

Efektivní TCP
Firma NetScaler kombinuje ve svých produktech NetScaler 3000, které uvedla na
trh v dubnu, akceleraci obsahu s funkcemi pro inteligentní management síťového
přenosu. Toto řešení redukuje objem TCP a HTTP přenosu mezi serverem a
uživatelem, redukuje se tak počet požadavků, které musí server provést, aby
mohl obsah k uživateli doručit. NetScaler naváže trvalá spojení s webovým
serverem a umožní uživatelům, kteří chtějí přistupovat k webovým stránkám, tato
trvalá spojení hromadně sdílet. Tento přístup eliminuje některé problémy s TCP
přenosem protokolu HTTP. Pro HTTP je specifické, že jestliže si chce uživatel
prohlédnout webovou stránku, TCP session musí být navázán pro každý prvek
webové stránky zvlášť každá přitom může mít typicky 20-40 různých objektů
(text, odkazy, obrázky a další). Pro každý z nich je tedy třeba, aby byl
otevřen TCP session, vyvolán objekt a spojení bylo uzavřeno. Webový server musí
vykonávat tytéž úlohy stále dokola pro každého uživatele, který se o přístup k
této stránce pokusí. NetScaler sníží zatížení webového serveru právě o tyto
úlohy tím, že navazuje pouze jediné spojení. Takto je eliminován čas potřebný
navázání zmíněných 20-40 spojení pro každou webovou stránku.

Klientský přístup
Většina těchto akceleračních produktů běží pochopitelně na straně serveru a
nevyžaduje žádné změny či přizpůsobení na straně klienta. Nicméně např. u
produktu WebFlight společnosti wwWhoosh je potřeba, aby si koncový uživatel k
sobě stáhnul malý prográmek. To pak logicky vyvolává názory, že podobné řešení
není právě ideální. "V případě veřejných webových aplikací si nejsem jist,
jestli bych zvolil řešení, které po uživateli vyžaduje, aby si něco stahoval a
instaloval i kdyby to byl jen plug-in," říká David ONeil, síťový správce firmy
Franklin Pharmaceutical. "Jestliže se to však týká interního použití, např. v
rámci podniku, a zlepšení výkonu je opravdu výrazné, zřejmě bych nebyl tolik
zaujatý a přinejmenším zvážil možnost takového přístupu k problému."
Zástupci wwWhoosh podotýkají, že použití proprietární klientské komponenty má
své výhody. "Pro skutečné zvýšení účinnosti služeb Internetu se zkrátka
neobejdete bez zvýšení inteligence na straně uživatele," říká Bill Santo, CEO
společnosti.
Poslední dobou se objevuje poměrně značný počet akceleračních produktů, které
jsou založeny na nových či dosud běžně nepoužívaných technologiích. Úkolem IT
manažerů tedy bude, aby se s nimi blíže seznámili a ověřili si, zda mohou právě
jim pomoci zvýšit výkon jejich webových serverů.
1 1575 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.