Rychlejší UMTS přinese operátorům peníze

Do roku 2012 bude na celém světě kolem 1 miliardy uživatelů technologie HSPA. Počet ohlášených telefonů (první se ...


Do roku 2012 bude na celém světě kolem 1 miliardy uživatelů technologie HSPA.

Počet ohlášených telefonů (první se na trhu objeví letos v červnu) a datových
karet s podporou technologie HSDPA (High Speed Dowlink Packet Access) pomalu,
ale jistě stoupá, stejně tak častěji přicházejí na trh mobilní operátoři, aby
spustili komerční provoz této vysokorychlostní datové služby. Nejen ze zpráv
analytiků je tedy patrné, že rok 2006 bude ve znamení zrychlování dat v sítích
třetí generace UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), jejichž
nadstavbou je právě výše uvedená technologie HSDPA.

Továrna na peníze
Vedle technologie HSDPA se začíná razantněji prosazovat i řešení na zrychlení
uplinku, tzv. HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), přičemž za účelem
zevšeobecnění a zjednodušení nesou obě vylepšení standardu UMTS společné
označení HSPA (High Speed Packet Access). Podle studie organizace UMTS Forum by
mělo s tímto vysokorychlostním mobilním internetem pracovat do konce roku 2012
okolo 1 miliardy uživatelů a jejich počet by měl být v porovnání s ostatními
technologiemi 3G do té doby podstatně vyšší, a to i přes dané regionální
rozdíly a technické možnosti. V tomto meziobdobí by mělo HSPA významnou měrou
přispět k celkovým výnosům oboru mobilních komunikací. Během následujících
šesti let analytici očekávají, že obrat z mobilních datových služeb vzroste ze
17 miliard eur na více než 120 miliard v roce 2012. Mobilní operátoři by přitom
měli navíc generovat zhruba 56 miliard eur, a to díky povzbudivějšímu ukazateli
ARPU (průměrný obrat z jedné SIM karty). Průměrný výnos na uživatele s koncovým
zařízením vybaveným technologií HSPA by totiž měl být podle předpokladů 7 až
9krát vyšší než u zákazníků s telefonem bez podpory HSPA. Hlavní důvody
spočívají na jedné straně v nižších nákladech na jeden přenesený bit v
porovnání s ostatními technologiemi třetí generace (3G), hlavně ale v
intenzivnějším používání HSPA díky rychlému datovému paketovému přístupu totiž
budou moci uživatelé okamžitě bez sebemenších problémů přistupovat k
plnohodnotným multimediálním službám typu mobilní televize či k rozšířeným
obchodním aplikacím.

HSPA ve světě
Jak tvrdí sdružení UMTS Fórum, do roku 2012 by se v rámci zvyšující se
penetrace služeb založených na technologii HSPA a jejího rostoucího využití
mezi uživateli mělo utratit téměř 56 miliard eur, což představuje zhruba 50 %
příjmů ze všech datových služeb třetí generace. Letos přitom údajně půjde
celosvětově o sumu ve výši 145 milionů eur. Vzhledem k odlišným kulturám v
jednotlivých regionech a jejich technologickým možnostem, se samozřejmě budou
vyskytovat určité rozdíly mezi nimi. Například v západní Evropě by mělo HSPA
vydělat do roku 2012 zhruba 24 miliard eur, ve východní Evropě, kam HSPA přišlo
v porovnání s ostatními regiony trochu později, pak něco kolem 1,8 miliardy eur.

Zájem o HSPA poroste
Počet mobilních uživatelů po celém světě se má do roku 2012 téměř zdvojnásobit,
a sice z nynějších 2,3 miliardy na 4,5 miliardy. S postupným spouštěním služeb
3G na celosvětových trzích a především s rozšířením dostupnosti kompatibilních
zařízení se pak má počet těchto zákazníků zvýšit do konce roku 2012 z 220
milionů na téměř 2 miliardy. Jak uvádí popisovaná studie, největší vliv na růst
uživatelské mobilní základny bude mít asijský region, ve kterém se téměř
čtvrtina všech mobilních uživatelů již přihlásila ke službám třetí generace. To
představuje významně vyšší procento lidí v porovnání s trhem například v
západní Evropě (10 % 3G předplatitelů) či v Severní Americe a ostatních
regionech, kde se jejich počet prozatím pohybuje v jednotkách procent (méně než
2 %). Ze studie rovněž vyplynulo, že do roku 2012 bude pouhých 75 % uživatelů
3G služeb v západní Evropě využívat technologii HSPA. V Asii a v Severní
Americe půjde jen o 60 % lidí, v ostatních krajích pak o 40 %. Ve východní
Evropě, kde jsou služby 3G stále ve fázi zrodu, se v průběhu následujících dvou
let k těmto službám přihlásí údajně pouze 20 % uživatelů. Od roku 2009 by však
mělo dojít k masové propagaci HSPA služeb a povědomí o nich by se mělo prudce
zvýšit. Pozorovatelé trhu se dokonce domnívají, že rozvoj technologie HSPA a
její osvojení uživateli bude mnohem rychlejší než v zemích západní Evropy.
Důvodem budou především zkušenosti od průkopníků HSPA, ale i bohatší portfolio
mobilních telefonů.


HSDPA v ČR
Datovou technologii HSDPA na českém trhu spustil minulý měsíc mobilní operátor
Eurotel. Jak jsme již informovali v Computerworldu 14/2006, zvyšuje rychlost
dat v síti UMTS na 1 024 Mb/s (postupně poroste na 1,8 Mb/s, v další fázi pak
na 3,6 Mb/s, maximum je 14,4 Mb/s). Eurotel svou službu pojmenoval Internet
Speed a nabízí ji na území Prahy a Brna. K dispozici je prozatím datová PCMCIA
karta, telefony kompatibilní s HSDPA se objeví v dalších měsících. Karta nese
označení Huawei E620 a kombinuje technologie HSDPA, UMTS, EDGE a GPRS. Její
cena při dvouletém závazku a minimálním měsíčním účtu ve výši 600 Kč začíná na
2 995 Kč, plná cena je 7 299 Kč. Měsíční paušál za službu Internet Speed je 699
Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.