Rychlost světla překonána

Vědcům z výzkumného centra společnosti NEC v Pricetonu (New Jersey) se podařilo prolomit rychlost světla (300 tis. km/s...


Vědcům z výzkumného centra společnosti NEC v Pricetonu (New Jersey) se podařilo
prolomit rychlost světla (300 tis. km/s). Při zkoumání způsobů, jak urychlit
komunikační možnosti, dokázali rozpohybovat světlo 310x rychleji než je obvyklé.
Při získání těchto úžasných výsledků měřili čas, který potřebuje světelný
impulz k překonání 60 milimetrů dlouhé komory naplněné plynným cesiem. Podle
vědců se impulz pohyboval v tomto prostředí 310x rychleji než ve vakuu. Z
našeho úhlu vnímání to působí dojmem, že světlo opustilo těleso ještě předtím,
než do něj vstoupilo.
Zvláštní úkaz je výsledkem něčeho, co se nazývá neobvyklý
rozptyl (anomalous dispersion). Uvnitř tělesa naplněného cesiem se krátké
vlnové délky mění na dlouhé a naopak, což umožňuje světelným vlnám přefázovat
se a objevit se jako impulz světla na vzdálenějším místě.
"Náš experiment nijak nepopírá Einsteinovu teorii speciální relativity,"
prohlásili vědci. Pokus byl totiž navržen pomocí výpočtů využívajících
existující fyzikální teorie. "Na druhou stranu tento experiment ukazuje
nesmyslnost všeobecně známého tvrzení o tom, že se nic nemůže pohybovat
rychleji než světlo ve vakuu. Toto tvrzení platí pouze pro věci hmotného
charakteru, avšak ne pro
světlo."
Konkrétní uplatnění výsledků experimentu v praxi se stále zkoumá, ale už dnes
vědci nabízejí některé možnosti. "S využitím tohoto jevu bychom mohli zvýšit
rychlost přenosu informací nad "c" (rychlost světla ve vakuu)," tvrdí. 0 2033 /
ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.