Rychlý a levný Internet nemusí být snem

Kabelová televize je pro řadu uživatelů pouze tím, co vyjadřuje její název totiž televizí. Toto médium je však sch...


Kabelová televize je pro řadu uživatelů pouze tím, co vyjadřuje její název
totiž televizí. Toto médium je však schopno nabízet i další služby, mezi které
patří mj. relativně levný a rychlý přístup k Internetu, jenž je např. ve
Spojených státech poměrně hojně využíván. A jak je tomu u nás? Má Internet po
"kabelu" šanci proti svým konkurentům?
V České republice v současnosti existuje několik projektů na implementaci
datových služeb do infrastruktury kabelové televize, z nichž některé již byly
alespoň částečně realizovány. Služby připojení k Internetu nyní např. široce
propaguje společnost Dattelkabel, dceřiná společnost Dattelu, která je v Praze
nabízí pod společným názvem Mistral. Zajímavý je i pilotní projekt společnosti
Expert & Partner engineering v KTK (Kabelová Televize Kopřivnice), ke kterému
se na sklonku minulého roku konal v Kopřivnici speciální seminář, o kterém
ještě bude řeč.
Technické podmínky
Podmínkou implementace datových služeb v sítích kabelových televizí je
optickometalická struktura sítě a existence zpětného kanálu nelze je tedy
zprovoznit tam, kde se signál šíří vzduchem. Funkci zpětného kanálu může zastat
jiný přenosový prostředek, např. vytáčená linka, ale toto řešení by bylo v
našich podmínkách dosti neekonomické.
Rychlost přenosu dat se liší podle konkrétního technického řešení. Běžná je
šířka pásma do 1,5 Mb/s pro downstream a 300 až 500 Kb/s pro upstream.
Důležitou výhodou kabelového připojení proti vytáčenému spojení je možnost
stálého připojení odpadá tak zdlouhavé vytáčení, autentizace atd.
Kromě datových služeb může síť operátorů navíc nabídnout např. telefonii, a to
řešenou nejen klasicky, ale také přes IP protokol. Druhé jmenované řešení je
však v současnosti výrazně dražší a proto se v praxi téměř nevyužívá. Hodně se
mluví také o nabídce dalších rozšiřujících služeb, jako např. o vyučování na
dálku, o videu na požádání, o hrách pro více účastníků, o videokonferencích
nebo o elektronickém obchodování. Tyto aplikace jsou však zatím v plenkách.
První vlaštovky
Podívejme se podrobněji na již zmíněný balík služeb Mistral Dattelkabelu, na
základě kterého lze odhadovat vývoj nabídky připojení v blízké budoucnosti.
Maximální rychlost připojení může u této služby dosahovat 10 Mb/s, přičemž jako
běžnou rychlost spojení uvádějí materiály firmy 256 Kb/s. Další výhodou oproti
běžné vytáčené lince je stabilita spojení, které by vám rozhodně nemělo v půli
práce spadnout. Zákazník také nemusí platit žádný měsíční paušál, ale uhradí
pouze částku odvozenou z množství přenesených dat.
V současné době nabízí Dattelkabel několik rozdílných druhů služeb. V rámci
programu Standard, který je určen běžným domácím uživatelům, zaplatíte za
přenos dat mezi 0-20 MB 9,90 Kč/MB (všechny uváděné ceny jsou s DPH), v pásmu
21-100 MB 5,80 Kč/MB, do 500 MB 4 Kč, do 2 GB 3,70 Kč a nad 2 GB 3,40 Kč/MB.
Pokud tedy za měsíc přenesete např. 120 MB dat, přijde vás to na 742 Kč. Mírně
odlišná je nabídka v programu LAN, jenž je, jak už název napovídá, určen pro
připojení celých sítí.
V nabídce firmy je i speciální program pro studenty, v jehož rámci lze stáhnout
100 MB za měsíc při ceně 4 Kč/MB. Podobné speciální programy jsou určeny
neziskovým organizacím vč. škol. Aktivace služby Standard vyjde na 1 999 Kč,
přičemž je možno ji rozložit do 12 splátek po 199 Kč. K tomu je ještě třeba
připočíst cenu za kabelový modem, která činí 7 899 Kč a opět je možno ji
rozložit do splátek, případně si modem za 219 Kč měsíčně pronajmout.
K bezplatným doplňkovým službám patří správa e-mailové schránky o velikosti 10
MB, pravidelná informace o počtu odebraných dat na vlastní zákaznické stránce a
Mistral S.O.S. hot line nabízející řešení případných technických problémů
vzniklých při využívání služby MISTRAL. Dattelkabel nabízí i řadu placených
služeb, které přibližně odpovídají portfoliu běžných poskytovatelů
internetových služeb.
Zmíněné služby lze v současné době využívat v Praze 4, 6, 7, 12 a 13, lokalit
by však mělo dále přibývat. K provozu svých internetových služeb využívá
Dattelkabel technologii firmy NetGame.
Internet v Kopřivnici
Jak už bylo zmíněno v úvodu, je v současnosti rozpracováno několik dalších
projektů připojení k Internetu prostřednictvím kabelové televize. Jedním z
pilotních projektů je již výše uvedený projekt v Kopřivnici, který byl spuštěn
v srpnu loňského roku. Během měsíce září zde byla odladěna fyzická a síťová
vrstva, o měsíc později i vrstva aplikační.
K poskytování služeb se využívá KTK (Kabelová Televize Kopřivnice) postavené na
technologii Philips se zabudovaným zpětným kanálem, v samém centru sítě je
umístěno zakončovací zařízení Cisco CMTS uBR7246 a jako koncová zařízení jsou
použity modemy Cisco uBR-904, Philips/Cisco PD10D pro přenos dat a modem Cisco
uBR 924 navíc pro hlasové služby.
Projekt v Kopřivnici organizuje společnost Expert & Partner Egineering, která k
jeho realizaci sezvala firmy Antik, Cisco Systems, Contactel, Kabelovou
televizi Kopřivnice, Microsoft a Sprinx. Spolu s nimi také uspořádala na konci
minulého roku speciální seminář zaměřený na další strategický rozvoj služeb v
oblasti kabelových TV, kterého se zúčastnilo na 70 zástupců předních českých
kabelových operátorů. V jeho rámci se hovořilo nejen o technické stránce věci
existuje tu i snaha pokud možno dosáhnout dohod o společném poskytování
některých druhů služeb, např. telefonie nebo právě připojení do Internetu, čímž
má dojít k úspoře nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti kabelových televizí.
Právě možnost dalšího strategického rozvoje služeb kabelových operátorů byla
jednou z hlavních myšlenek, se kterou na tento seminář přišla pořádající firma.
Podle jejích zástupců se operátorům kabelových televizí implementováním
předváděných technologií otevírá široký prostor pro nové podnikatelské aktivity
na lokálním trhu například virtuální obchodní dům, lokální informační a
inzertní servis, nízkonákladová telefonie mezi účastníky CATV sítě a řada
dalších.
Výhled do budoucna
O úspěchu datových služeb v sítích kabelových operátorů nerozhodují pouze
jejich technické prostředky, ale (a možná především) obchodní a marketingové
strategie, tedy propagace, struktura tarifů, ale třeba i uzavírání dohod s
dalšími operátory. Současná propagační akce Dattelkabelu i zmíněný seminář
Expert & Partner engineering jsou rozhodně dobrým příkladem.
V případě zájmu o připojení k Internetu prostřednictvím kabelové televize
(samozřejmě pouze v lokalitách, kde je kabelová televize k dispozici) se lze
obrátit na příslušného operátora může se totiž stát, že ač podobné služby
pomalu začíná nabízet, s jejich propagací ještě pořádně nezačal.
9 3647 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.