Rychlý tok videa až ke stolu

IP multicast přes DSL IP multicast kombinovaný s DSL umožňuje správcům sítí rozšiřovat zprávy, rádiové a televiz...


IP multicast přes DSL
IP multicast kombinovaný s DSL umožňuje správcům sítí rozšiřovat zprávy,
rádiové a televizní vysílání, burzovní informace a hlasové nebo videokonference
mimořádně efektivně, s ohledem na finanční náklady i potřebné pásmo.
Klíčem k dosažení této efektivity je architektura použitého protokolu. Tradiční
systémy by musely udržovat více jednotlivých unicastových relací jednu pro
každého uživatele. Takové řešení spotřebuje velkou šíři frekvenčního pásma a
špatně se přizpůsobuje zvětšeným nárokům.
Představte si budovu s desítkami nájemníků, kteří jsou všichni účastníky stejné
videokonference přes stejného poskytovatele služby. Bez technologie IP
multicast by vysílací server musel tutéž zprávu poslat samostatně ke každému
nájemníkovi. Když typický požadavek na přenosovou kapacitu 300 Kb/s pro
televizní signál vynásobíme počtem účastníků, dostaneme velmi dramatický obraz
potíží s šířkou pásma při použití jednotlivých (unicastových) spojení.
Nové technologie pro lokální širokopásmové propojení, včetně kabelových a
digitálních účastnických linek, umožňují multicasting. Obě technologie
poskytují šířku pásma pro nejméně jedno živé vysílání. A většina směrovačů
nabízí několik protokolů, umožňujících rozesílání zprávy více účastníkům.
Jak na to
Existují dvě komponenty pro podporu technologie IP multicast. Jedna spočívá ve
vzájemné komunikaci směrovačů v síti, tou druhou je koncové spojení mezi
přístupovým DSL směrovačem a klientem, který službu využívá. Výsledkem je
síťový strom, kde server je na vrcholu, a směrovače tvoří větve ve směru k
uživatelům služby. Když se připojí noví uživatelé, směrovače vytvoří nové větve
zajišťující spojení klientů se serverem. Když se uživatelé odhlásí, větvení se
omezí a koncové body stromu jsou zrušeny.
Pro úplnou implementaci technologie IP multicast je nutné, aby hostitelské
(řídicí) počítače sítě podporovaly multicast protokol, umožňující připojení k
lokálnímu směrovači, nebo k samotnému multicast serveru. Tento protokol,
označovaný IGMP (Internet Gateway Multicast Protokol) je standardní součástí
rodiny protokolů IP na osobních počítačích a na většině směrovačů. Je to
převážně registrační protokol, jehož prostřednictvím se koncové osobní počítače
přihlašují k určité odběrové skupině nebo službě.
Kromě složky, která přijímá a ruší přihlášky, existuje ještě tzv. "keep-alive"
komponenta. Směrovače se mohou v průběhu spojovací cesty k multicast serveru
propojovat vzájemně pomocí protokolů, jako jsou Protocol Independent Multicast,
Distant Vector Multicast Routing Protocol a Multicast Open Shortest Path First.
Samotný multicast server může být na klienta buď přímo připojen, nebo směrován
a to určuje, zda je nutné tyto protokoly použít.
Spolu s DSL
Jestliže je zákazník připojen přes DSL, pak obvykle bude mezi POP směrovačem a
každým uživatelským PC nebo přístupovým směrovačem zařazen pár DSLAM a CPE.
Důležitými body v tomto řetězci jsou spojení mezi POP směrovači a DSLAM
(Digital Subscriber Line Access Multiplexer), a dále spojení mezi DSLAM a DSL
CPE.
Chování linky mezi DSL CPE a uživatelem bude závislé na fyzické realizaci sítě.
Většinou se bude jednat o Ethernet, který má zabudovánu podporu pro multicast.
Jestliže jsou pro průchod DSL infrastrukturou až k POP směrovači využity
možnosti Ethernet framing a Ethernet bridging, pak bude POP směrovač sledovat
všechny požadavky na připojení a bude schopen je obsloužit tak, že pošle data s
řídicí adresou pro multicasting směrem k DSLAM.
DSLAM může podporovat některé agregační techniky např. ty, které nabízejí
ethernetové spojení mezi DSLAM a směrovačem. V tom případě by směrovač pouze
vyslal jeden paket z každého serveru do DSLAM. Úkolem DSLAM by bylo poslat
tento paket na vstup požadované linky DSL. Aby se to podařilo, musí DSLAM
podporovat IP multicast protokoly.
S tím, jak internetové páteřní trasy mohutní a koncové přípoje drží krok s
novými širokopásmovými technologiemi, poskytuje IP multicast nové, ohromující
příležitosti. IP multicast přes
DSL umožňuje správcům IT nabízet přizpůsobivé, širokopásmové technologie s
dříve nedosažitelnou úrovní kvality služeb.
0 0896 / pen
Slovník pojmů
IP internetový protokol
Multicasting rozesílání jedné zprávy skupině uživatelů najednou
DSL Digital Subscriber Line (digitání účastnická linka)
POP Point of Presence (místo přístupu ke službě)
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
CPE Customer premises equipment (zařízení na straně zákazníka např. ve firmě
nebo v domácnosti)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.