S 3D Studiem VIZ prý přichází nová éra designu

Vytvoření vhodné prezentace návrhu může ovlivnit každý projekt, ať v jeho počátku, nebo před konečným schválen


Vytvoření vhodné prezentace návrhu může ovlivnit každý projekt, ať v jeho
počátku, nebo před konečným schválením. Jste-li profesionály pohybujícími se v
oblasti designu, pak můžete nyní využít technologii dynamického a
vizualizačního prostředí 3D Studia VIZ Kinetixu (což je divize Autodesku),
které si vyzkoušelo už na 90 000 uživatelů z celého světa.
3D Studio VIZ připravili vývojáři tak, aby splňovalo především potřeby
designerů z oblasti architektury, stavebnictví a průmyslu. Reprezentuje tak
nový přístup pro profese, v nichž znamená 3D koncepční design a prezentace
klíčový krok k úspěchu.
3D Studio VIZ umožňuje snadno rozvíjet koncept ze schematických studií až po
prezentace. Intuitivní uživatelské rozhraní poskytuje bezprostřední a vizuální
zpětnou vazbu při práci, a tak dovoluje sledovat prováděné změny v reálném
čase. Modelovací a vizualizační 3D nástroje tu najdete v jednom celistvém
systému doplněné mnoha novými funkcemi nabízejícími přesnost a snadné ovládání.
Produkt zaručuje správnou komunikaci, korektní čtení a zápis nativních výkresů
Auto-CADu (DWG). Kořeny programu najdete ve 3D, nikoliv ve 2D kreslení. Tento
fakt činí 3D Studio VIZ odlišné od všech ostatních CAD programů.
Software, který přináší velkou tvůrčí svobodu
3D Studio VIZ je víc než pouhý 3D modelovací nástroj. Pro návrháře z oblasti
CAD představuje výkonnou sadu vysoce kvalitních prezentačních nástrojů.
Flexibilní formát 3D Studia VIZ dovoluje použít fotografii nebo film jako
součást prezentace a integrovat do nich dokonce i zvuk. Realistické i speciální
světelné efekty dodávají prezentaci potřebnou atmosféru.
Prostředí 3D Studia VIZ je velmi vhodné pro koncepční skicy. Poskytuje svobodu
pro experimentování. Nemusíte totiž mít neustálý strach z porušení či dokonce
zničení návrhu tím, že do něj zanesete množství modifikací a omylů. Vícenásobné
operace Undo/Redo vrátí zpět kterýkoliv krok tvůrčího procesu a zásobník
modifikátorů uchová detaily všech rozhodnutí. Koncepční postupy tvůrce tak
nejsou ztraceny ani trvale určeny, lze revidovat rozhodnutí, které bylo učiněno
před několika hodinami, ale i před několika měsíci.
Technologie se snadno dále rozvíjí
3D Studio VIZ je založeno na otevřené, objektově orientované technologii,
vytvářející díky své rozšiřitelnosti platformu pro tvorbu přídavných (plug-in)
aplikací. Programátoři mohou pro 3D Studio VIZ snadno vyvíjet nové funkce, a ty
vypadají a chovají se stejně jako standardně zabudované prvky. Zmíněná
technologie je velmi flexibilní a dovoluje většinu aplikací napsaných pro 3D
Studio MAX spustit i v 3D Studiu VIZ, bez nutnosti modifikace.
3D Studio VIZ bylo navrženo tak, aby plně využilo architektury operačního
systému Windows NT. Díky podpoře multithreadingu je využit i výkon více
procesorů. 3D Studio VIZ je pravá 32bitová, objektově orientovaná aplikace,
pracuje však rychle a efektivně i pod operačním systémem Windows 95. Možnost
síťového renderingu dovoluje distribuovat výpočet až na 10 000 PC stanic,
přičemž není třeba žádné další
licence.
Nástroje pro prezentaci
Podívejme se nyní na některé nástroje pro 3D prezentaci, které se pro uživatele
stanou významným pomocníkem v jeho práci. Předně si povšimněme rychlého a
flexibilního rendereru, který poskytuje velmi pěkné fotorealistické výstupy. K
dispozici jsou kanály pro speciální efekty, mnoho nastavení, podpora od
digitálních videoformátů až po statické obrazy v rozlišení do 8 000 x 8 000, se
4bitovou barvou a 64bitovým převzorkováním.
Další možností je využívat ilustrace s fotografií na pozadí. Speciální funkce
Matte dovoluje totiž použít renderer pro integrování scény s fotografií na
pozadí s možností kompozice virtuálních a fotografických elementů. Můžete
například umístit neexistující budovu za budovu na fotografii nebo můžete
nechat vrhat stíny na objekty na ní zachycené.
Velmi dobře využitelným nástrojem je i automatizované nastavení perspektivy.
Nová utilita Camera match zpětně zjišťuje perspektivu z fotografie na pozadí.
Jedná se o velmi efektivní úsporu času a nástroj pro věrohodné fotosimulace a
jiné kompoziční projekty. Jako pozadí lze aplikovat jak statickou fotografii,
tak také animovanou sekvenci (film).
A konečně povšimněme si rovněž integrovaného animování pomocí klíčových snímků.
Ať se jedná o jednoduchou procházku nebo složitou sekvenci pohybů, animování ve
3D Studiu VIZ je rychlé a snadné. Aktivace tlačítka ANIMATE automaticky zapne
klíčování, které je zcela vnořené do modelovacího prostředí. Okno TrackView
umožňuje jemné doladění detailů i tvorbu komplikovaných pohybů celých skupin
objektů, mezi nimiž lze definovat hierarchické závislosti.
Materiálů a světelných efektů je k dispozici nepřeberně
Jejich krátkou inventuru začněme vizuálními efekty. Těch je k dispozici opravdu
velmi mnoho, včetně mlhy a volumetrických světel. Stochastické jevy, jako
například šum, jsou integrovány ve vlastnostech materiálů, čímž jsou
univerzálně využitelné.
3D Studio VIZ obsahuje také velmi snadno použitelný editor materiálů, který je
schopný vytvářet i velmi komplikované povrchy. Plné řízení barvy, textur,
lesklosti, průhlednosti i tuctu dalších efektů a vlastností je možné pomocí
bitmap nebo procedurálních vzorů (2D i 3D). Využi-tím operace Multi/SubObject
lze v rámci jednoho objektu přiřadit větší množství materiálů. Nastavitelná je
také reflekce, refrakce a reliéfové mapy (bump).
Zmiňme ještě funkci Map Scaler, která ušetří mnoho času; provádí totiž
automatické nastavení mapovacích souřadnic se zachovanou velikostí textury po
celém povrchu objektu. Při změně geometrie jsou souřadnice opět vygenerovány
tak, aby bylo zachováno korektní pokrytí objektu tex-turou.
Nesmíme zapomenout ani na osvětlovací nástroje. 3D Studio VIZ nabízí široké
spektrum světelných objektů pro rychlé a přesné nastavení osvětlení scény.
Jedná se o dva typy směrových světel, světlo vrhající paralelní paprsky,
všesměrové světlo a tzv. rozptýlené (ambient) světlo.
Interaktivní zobrazování v reálném čase
Program používá vysoce intuitivní a efektivní uživatelské rozhraní známé z
programu 3D Studio MAX. Toto rozhraní je velmi konzistentní a minimalizuje
počet kroků potřebných pro nejčastěji prováděné akce, jako je nastavování
interaktivních pohledů, tvorba objektů, posuny, rotace a změny měřítka objektů.
Interaktivní zobrazování je založeno na speciální implementaci technologie
Heidi, která umožňuje prohlížení, manipulaci s objekty, světly i texturami v
reálném
čase bez potřeby hardwarové 3D akcelerace. Metoda adaptivní degradace dokáže
optimalizovat zobrazování, které tak zůstává dynamické v širokém spektru
konfigurací počítače.
Snadná komunikace s CAD programy
3D Studio VIZ nabízí nativní podporu souborů AutoCADu. Spolupracuje s novým
formátem souborů AutoCADu Release 14. 2D a 3D geometrie z AutoCADu tak lze
využít například pro šablonování (loft), vytažení (extrude), rotaci nebo k
jakékoli další editaci. A naopak je možné geometrii, vytvořenou v 3D Studiu
VIZ, přenést přímo do AutoCADu.
Propracovanější je rovněž import a export DWG a DXF souborů. Nově vytvořený DWG
I/O plugin inteligentně operuje s 2D a 3D geometrií vytvořenou v kterémkoli
systému produkujícím soubory typu DWG a DXF.
Nový interaktivní nástroj pro tvorbu řezů (section) bleskově vytváří 2D řezy
(libovolné orientace) skrze 3D objekty ve scéně. 2D řezy lze dále například
exportovat do AutoCADu nebo ilustračního software pro další zpracování.
Volnost při modelování je velmi příjemná
Objektově orientované modelovací prostředí umožňuje jednotný přístup k objektům
ve scéně, jejich parametrům a modifikacím. Podobné chování 2D křivek, 3D
objektů, světel, kamer, pomocných konstrukčních mřížek, řezů a dalších elementů
scény velmi zefektivňuje práci.
Jednotlivé modelovací kroky jsou pro každý objekt automaticky uchovávány v tzv.
zásobníku modifikátorů. Jakékoli změny postupu modelování a jeho modifikace
jsou tak proveditelné i později.
V 3D Studiu VIZ je možné vytvářet kopie objektů, které mají společné
vlastnosti. Modifikací jednoho objektu tak lze automaticky upravit i všechny
jeho kopie.
K dispozici je rovněž pokročilý 3D Object Snap. Tento nástroj pro rychlé a
precizní 3D modelování nemá ve snadnosti použití a efektivitě v oblasti
vizualizace návrhu srovnatelnou konkurenci. Object Snap je odvozen od funkce
AutoSnap v AutoCADu R14. Uchopované body mohou být použity jako střed rotace a
změny měřítka při jakýchkoli transformacích, tvorbě 2D a 3D objektů nebo
editaci subobjektů prvků. Aktivní uchopovací režimy lze nastavit pomocí dialogu
nebo horkých kláves, a to i během akce.
K dispozici jsou rovněž nové funkce 2D editace. Příkaz Trim/ /Extend umožňuje
rychlé vyčištění a zarovnání 2D křivek. Interaktivní Fillet/Chamfer zaobluje,
resp. zkosí rohy, přičemž míra zaoblení (zkosení) je pozorovatelná dynamicky v
reálném čase. Rozšířený příkaz Outline (kontura) umožňuje přesně aplikovat
odstup kontury, například pro tvorbu zdí z jednoduchých čar.
Logické operace a šablonování představují dva velmi silné nástroje pro tvorbu a
úpravu 3D geometrií. Způsob práce s těmito operacemi je nedestruktivní, jak
logické operace (sjednocení, průnik a rozdíl 3D komponent) a geometrie vzniklé
šablonováním (pole profilů podél spline křivky) uchovávají svou definici pro
pozdější modifikace nebo doladění.
Jak už jsme se zmiňovali, k dispozici jsou i nastavitelné operace Undo/Redo. 3D
Studio VIZ podporuje i tyto nejpotřebnější operace. Obava ze zničení návrhu
provedením nešikovného kroku je proto zbytečná. Uživatelsky definovatelný
buffer obsáhne i několik desítek kroků a dokonce pracuje odděleně pro operace s
interaktivními pohledy a manipulaci se scénou.
A co nového pro profesionály?
Podívejme se ještě závěrem, co nového přináší program 3D Studio VIZ
profesionálům. Novinek je hned několik.
Modul Drag and Drop System usnadňuje práci s připravenými knihovnami objektů a
textur. Uživatel může přistupovat lokálně nebo síťově k adresářům obsahujícím
textury a objekty a procházet jimi. Libovolný prvek lze tažením myši přidat do
scény, u textury se uskuteční automatické přiřazení objektu, na nějž je
natažena. Je to ideální nástroj pro zkoušení různých variant povrchů (např. u
interiéru), a rychlou manipulaci s geometriemi uloženými v strukturované
knihovně.
K dispozici je rovněž 50 nových architektonických materiálů. Je možné přiřadit
různé typy povrchu od cihel po tkaninu. Můžete upravit jejich parametry či
vytvořit materiály zcela nové.
Zajímavou novinkou je také tzv. sluneční systém. Jedná se o novou integrovanou
metodu, která automaticky nastaví pozici slunce v zadaný den a čas, na zadaném
místě zeměkoule. Automaticky vytvořená sluneční kamera umožňuje prohlížet návrh
z pohledu slunce, a tak značně urychluje sluneční světelné studie.
8 1601 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.