S AutoCADem LT krok za krokem

Už třetím rokem je AutoCAD LT jedničkou v celkové prodejnosti a v prodejnosti nových instalací 2D návrhářských a ko...


Už třetím rokem je AutoCAD LT jedničkou v celkové prodejnosti a v prodejnosti
nových instalací 2D návrhářských a konstruktérských programů ve Spojených
státech. Ukázaly to průzkumy trhu provedené firmou PC Data z Restonu ve
Virginii.
Prodej AutoCADu LT představoval víc než polovinu celkového maloobchodního
obratu z prodeje CAD produktů v roce 1997, čímž tento program potvrdil své
vedoucí postavení v oblasti profesionálních 2D CAD systémů. V průběhu
fiskálního roku, jenž skončil 31. ledna 1998, zaznamenal Autodesk nárůst počtu
instalací AutoCADu LT o 39 %, takže celosvětový počet uživatelů tohoto programu
je nyní 630 000.
I u nás se AutoCAD LT dostává postupně do povědomí stále většího počtu
uživatelů. Jste-li mezi nimi i vy, pak vám jistě přijde vhod podrobná příručka
s učebnicí "AutoCAD LT 97", kterou tomuto softwaru věnovalo nakladatelství
Computer Press.
Kniha navazuje na dvě předchozí vydání věnovaná AutoCADu LT 1.0/2.0 a verzi pro
Windows 95, je však rozšířena o několik dalších kapitol. Popisuje kompletně
anglickou verzi programu.
Dílko představuje uživatelskou příručku i učebnici zároveň. Autor Jan Liška tu
probírá veškeré příkazy a funkce programu, ale současně se díky mnoha
ilustrovaným příkladům můžete z této příručky i správné použití tohoto programu
teprve učit.
Snad proto je úvod publikace určen opravdu pro úplné nováčky, tedy ty, kteří až
dosud používali k vytváření technických výkresů kreslicí prkno, papír a tužku.
Probírají se tu především rozdíly mezi klasickým způsobem vytváření výkresů a
kreslením v AutoCADu LT.
Další kapitola je také ještě velmi nováčkovská. Užitek z ní budou mít především
ti, kteří se ještě nikdy nedostali s AutoCADem do kontaktu. Seznámíte se tu s
prostředím programu AutoCAD LT a nakreslíte v něm první objekty.
Do všech tajů kreslení se však ponoříte až v kapitole další, věnované kreslení
objektů. Seznámíte se s příkazy, s jejichž pomocí lze vytvářet základní objekty
i s nástrojovým panelem Draw, který je užíván pro zadávání příkazů.
Důležitá je i kapitola věnovaná textu a práci s ním. Je tu především popsán
vestavěný textový editor a dozvíte se také, jak text upravovat.
Velmi důležitá je kapitola věnovaná editaci kreseb. Detailně se v ní seznámíte
se všemi editačními příkazy, které vám umožní pracovat s nakreslenými objekty a
měnit jejich vlastnosti. Ještě před tím se můžete poučit o způsobu výběru
různých entit pro editaci. Teprve následně se dozvíte, jak s vybranými entitami
pracovat.
A to už jsme za polovinou knížky. Následující kapitola je věnována používání
bloků pro často se opakující objekty, práci s atributy tedy s textovými
informacemi trvale přiřazenými jednotlivým blokům a zacházení s externími
referencemi, které jsou velmi podobné blokům, při otevření výkresu se však vždy
aktualizují.
Samostatná kapitola je v knížce rovněž věnována práci se zobrazením v AutoCADu
LT. Naučíte se tu ovládat měřítko zobrazení, dozvíte se, jak pracovat s více
výřezy a poznáte, jak zacházet se zobrazením 3D těles.
Jistě uznáte, že správné kótování je věda. A správné kótování s pomocí
počítačových programů je věda na druhou. Proto je dobré nepřeskočit kapitolu
věnovanou právě tomuto problému. Zvláště když je typů kót v AutoCADu LT celá
řada. Jsou to lineární kóty pro kótování vzdáleností, kóty pro kótování
poloměrů a průměrů, úhlové kóty pro kótování velikostí úhlů a konečně staniční
kóty pro souřadnicové kótování. Vzhled a vlastnosti kóty se tu řídí nastavením
kótovacího stylu. Až toto nastavení budete mít s pomocí příručky za sebou,
dozvíte se ještě, jak kóty vytvářet. Poučit se tu můžete i o vkládání značky
geometrické tolerance a editaci kóty.
Poslední třetina knihy je pak věnována spíše systémovým záležitostem. Nejprve
se dozvíte, jak pracovat se soubory. Tedy něco o otevírání výkresů, jejich
ukládání, importu a exportu, vytváření souborů a jejich vyhledávání, tisku a
problémech, které mohou při všech těchto operacích vzniknout.
Další kapitola hovoří o výměně dat mezi AutoCADem LT a dalšími aplikacemi,
kapitola z této oblasti poslední pak o nastavení parametrů AutoCADu LT.
Téměř v závěru publikace najdete abecední přehled příkazů a systémových
proměnných. U každého příkazu je zobrazena ikona, pod kterou naleznete příkaz v
některém z nástrojových panelů, dostupnost příkazu ve standardní nabídce a
zkratku, má-li ji příkaz definovánu.
Poslední kapitola je věnována různým možným uživatelským úpravám, počínaje
úpravami panelů nástrojů, přes změněnou nabídku příkazů až po klávesové
zkratky. V této kapitole je popsán i Diesel, makrojazyk pro úpravu nabídky. V
úplném závěru kapitoly najdete pokyny pro instalaci a odinstalaci programu.
V příloze publikace pak objevíte ještě seznam dostupných nebo připravovaných
aplikací pro AutoCAD LT na našem trhu.
Co říci závěrem? Kniha je cennou pomůckou pro všechny ty, kteří se teprve se
světem AutoCADu LT seznamují, důležité informace tu však najdou i ostřílení
harcovníci. Publikace vyniká přehledností, řadou názorných příkladů a příjemnou
grafickou úpravou. Byla zřejmě pečlivě připravena, neobjevili jsme chyby v
textu, ani faktické omyly. Za doporučenou cenu 180 Kč patří spíše mezi
levnější. Pracujete-li s programem AutoCAD LT 97, je dobré mít ji ve své
knihovničce.
(Jan Liška: AutoCAD LT 97 Podrobná příručka s učebnicí, vydal Computer Press r.
1997, 276 stran, 180 Kč)
8 1455 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.