S GISem a ESRI se dostanete snadno na Internet

Technologie Webu byla původně vytvořena pro sdílení textů a rastrových obrázků. Stále se rozvíjející standard jaz...


Technologie Webu byla původně vytvořena pro sdílení textů a rastrových obrázků.
Stále se rozvíjející standard jazyka pro vytváření Webů HTML a nové technologie
jako Java nebo ActiveX však umožňují tvůrcům Webů zahrnout do svých produktů
zvuky, animaci nebo interakci s uživatelem. Současně se ale stále silněji
objevuje i požadavek levně a jednoduše publikovat aktuální data. Jednou z
možností, jak za málo peněz a opravdu snadno přistupovat k datovým zdrojům, je
"on--line" mapování na Internetu. Komplexní řešení v tomto oboru přináší nyní
firma ESRI.
Nová technologie ovšem nabízí víc než jen pouhé statické prohlížení map
podporuje aktivní práci s databází GIS. Prostřednictvím prohlížeče můžete tuto
databázi zobrazovat, dotazovat se na ni a uskutečňovat jednoduché analýzy. K
práci s GIS na Internetu vám poslouží produkty ArcView Internet Map Server,
MapObjects Internet Map Server a Arc-Explorer.
Jak dostat ArcView na Web?
ArcView GIS ve verzi 3.0 dostanete na Web poměrně jednoduše, pomocí ArcView
Internet Map Serveru (IMS), který umožňuje přenést dynamické mapování a
aplikace GIS na webovou stránku. Jednoduše řečeno, umožní publikovat mapy na
Webu. Uživatel k tomu nepotřebuje vůbec žádné znalosti programování. IMS totiž
poskytuje předpřipravený obecný "font-end" zvaný ESRI Map Café. Je to applet
Javy, pomocí něhož mohou uživatelé zobrazovat mapy publikované na Web,
dotazovat se na informace v nich obsažené a analyzovat je.
Práce s IMS je jednoduchá. Jestliže chcete publikovat svou mapu, spustíte
ArcView, otevřete projekt obsahující View dokument, který chcete dát k
dispozici, načtete rozšíření IMS, zvolíte podobu, v jaké se má dokument objevit
na Webu, zkopírujete webovou stránku, kterou ArcView připravilo na server a
nakonec zvolíte Server menu File, čímž aplikaci na serveru oživíte. ArcView IMS
umožňuje vyrábět interaktivní mapy z formátů shapefile, ARC/INFO coverage,
hladin SDE, formátů DWG, DXF, DGN a škály rastrových formátů.
I MapObjects lze nyní využít
na Internetu
Jak známo, MapObjects tvoří sadu nástrojů a komponent GIS určenou pro vývojáře.
Obsahují ovládací prvek ActiveX (OCX) a asi 35 programovatelných ActiveX
objektů. Ty umožňují vývojářům aplikací pracujících pod Windows vkládat prvky
GIS do svých programů. MapObjects mohou být použity v nejrůznějších
programových prostředích, jako jsou Visual Basic, Delphi, Visual C++,
PowerBuilder a dalších.
Nový produkt MapObjects Internet Map Server rozšiřuje nyní možnosti MapObjects
o schopnost poskytování dynamických map v prostředí Internetu a Intranetu.
Aplikace vytvořená v Map Objects Internet Map Serveru dovoluje rovněž
přistupovat k prostorovým datům formátů uvedených v předchozím odstavci.
Práce s novým produktem probíhá tak, že nejprve stejně jako dříve stvoříte
aplikaci pomocí MapObjects a poté vytvoříte prostředí pro internetový browser
pomocí standardních HTML, Javy nebo ActiveX. MapObjects Internet Map Server pak
slouží jako
komunikační rozhraní pro vznášení dotazů a zpětného získávání informací mezi
browserem a mapovou aplikací na webovém serveru. Výsledkem je možnost
dynamického přístupu k informacím a mapám kdekoliv na Internetu.
MapObjects Internet Map Server obsahuje rozšíření "Web server" a ovládací prvek
WebLink ActiveX. Prvek WebLink sdružuje všechny funkce pro komunikaci mezi
serverovou extenzí a mapovou aplikací. Díky tomu lze jednoduše vytvořit
libovolnou aplikaci pomocí MapObjects a ovládacího prvku WebLink. MapObjects
Internet Map Server zajistí všechny transakce od klienta na server, odtud k
aplikaci na mapový server a zpět. Na klientské straně pak stačí jakýkoliv
browser podporující HTML. Browser může obsahovat aktivní prvky pro podporu
appletů Javy či ovládacích prvků ActiveX.
Na straně serveru mohou být produkty Netscape Server, Microsoft Internet
Information Server a jiné serverové produkty podporující NSAPI/ISAPI, což jsou
Netscape Server Application Programming Interface a Internet Server Application
Programming Interface Microsoftu. Podpora standardního protokolu TCP/IP
zajišťuje, že webový server a aplikační mapový server mohou běžet na dvou
různých typech počítačů.
ESRI má k dispozici i mapový browser
ESRI nabízí i mapový browser. Jedná se o ArcExplorer, nástroj pro zkoumání
gisových dat. Poskytuje prostředky nejen pro zobrazování a dotazování, ale také
pro přenos těchto dat od serveru k uživateli. Může tedy sloužit jako jednoduché
prostředí pro práci s lokálními geografickými daty, ale stejně dobře poslouží i
jako klientský nástroj mapového serveru.
ArcExplorer, který je vytvořen pomocí MapObjects, umožňuje zobrazovat širokou
škálu datových formátů, měnit libovolně měřítko pomocí funkce pan a zoom,
zobrazovat data a klasifikovat je pomocí symboliky, identifikovat a vybírat
data pomocí prostorových a logických dotazů a přijímat data prostřednictvím
Webu.
(jam)
8 1041 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.