S GISy do říše netopýrů

Praktickým příkladem toho, že nasazení výpočetní techniky je dnes téměř bez hranic, je použití GIS systémů v m


Praktickým příkladem toho, že nasazení výpočetní techniky je dnes téměř bez
hranic, je použití GIS systémů v místech, která jsou spíše domovem netopýrů.
Jeskyně, které vznikaly více než tisíce let, mají velice křehké životní
prostředí.
Hodnota jeskyní (ať již z pohledu vědců či turistů) může být ohrožena
neopatrností či úmyslným vandalismem návštěvníků. Změny v okolní půdě mohou
způsobit zhoršení stavu jeskyní a potom jedinečné úkazy již nemohou být
obnoveny.
Účinná správa a kontrola jeskyní vyžaduje dokonalou znalost lokality ve vztahu
k zemskému povrchu což je zvládnutelné jen pomocí využití průzkumu a mapování
jeskynních pasáží. Jed-notlivé týmy musí prozkoumat a proměřit jeskyně a
pořídit příslušný záznam o jejich rysech. Neznamená to jen provést záznam o
tvaru jeskyně, ale je třeba sledovat i stav vody ve vztahu k okolnímu prostředí
a sledovat životní formy v jednotlivých partiích jeskyně. Správa a výzkum
jeskyně obsahuje pokrytí příslušné oblasti mapami nejen topografickými, ale i
mapami, ze kterých se dají vyčíst např. zásoby vody a případné ovlivnění jejich
kvality.
Jak se dělá mapa jeskyně
Jeskyňáři musí ručně sesbírat data, manuálně je vložit do koordinačního systému
a poskládat dohromady plány. V průběhu času byl pro tyto potřeby vyvinut
program s názvem COMPASS (dostupný mino jiné jako shareware), který umožňoval
(resp. umožňuje) správu dat jeskyní, provádění analýz, ale hlavně jednoduché
prohlížení příslušných dat.
Významným pomocníkem v této oblasti je nyní také nový nástroj CaveTools, který
je rozšířením ArcView GIS. Uživatelé mohou dále používat data z COMPASSu, ale
mají k dispozici nástroje typické pro GISy. Lze říci, že CaveTools slouží jako
"konvertor" dat z COMPASSu pro jejich použití v GIS systémech.
CaveTools požaduje ke své práci ArcView GIS Verze 3.0 nebo vyšší a operační
systém Windows 95 nebo NT. Jedná se o nepodporovaný program, který může být
volně šířen. V současné době je CaveTools ve verzi 3.0 a dokáže zpracovávat jak
2D, tak i 3D data.
Další informace o CaveTools naleznete na http://www.mindsp
ring.com/~bszukalski/cavetools/cavetools.html. Informace o programu COMPASS se
nacházejí na adrese http://members.iex.net/ ~lfish/compass.html.
9 0553 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.