S morphovacím softwarem se dají dělat téměř zázraky

Morphing je tvůrčí postup, před časem animátory až nadužívaný při vytváření fantastických tvarů různých př


Morphing je tvůrčí postup, před časem animátory až nadužívaný při vytváření
fantastických tvarů různých příšer, monster a oblud. Nyní se stává důležitou
součástí tvorby při vytváření speciálních efektů a grafiky obrazu.
Většinu dobrých morphů, které dnes vidíte, ani nepoznáte. Většina z nich pokud
byly dělány na počítačích Macintosh byla vytvořena programem Elastic Reality
společnosti Avid Technology. Jedná se údajně o nejpokročilejší morphovací
software, který je k mání pro Macy. Umožňuje proměnu nehybných i animovaných
obrazů a jejich deformaci, posun, vhodnou korekci a vytváření pohyblivých masek.
Co všechno můžete
Elastic Reality vás nechá přetáhnout hned 2 obrázky (nehybné nebo pohybující
se) z pracovní plochy do projekčního okna, umožní vytvořit požadované ry-sy
pomocí Bezierových modelů, a transformovat jeden obraz do jiného, užitím modelů
jako šablon. Můžete také používat tyto modely jako víceúčelové masky k tomu,
aby držely v určitých mezích korekce barev, cesty animací a pohyblivé masky
objektů.
Účinný nástroj Assisted-tracing zrychlí maskování využitím detekce barevně
kontrastních oblastí a přivede Bezierovu linii k nejvíce pravděpodobnému
okraji. Poté, co si vytvoříte jednotlivé modely, pomůže vám další soubor
nástrojů v jejich spojení.
Velmi užitečný je např. Group Editor, který vám dovolí pojmenovat tvary a
skupiny tvarů. Uvnitř každé skupiny existuje několik editovatelných parametrů:
barva, zakřivení, transparence, hloubka vrstvy, stíny, řízení trajektorie,
transformace měřítka, rotace, atd. Můžete ukládat nebo načítat skupiny a
editovat je intuitivním editorem křivek. S pomocí Group Editoru lze přiřadit
skupiny k jednotlivým vrstvám. Některé skupiny mohou zablokovat jiné skupiny,
což je užitečné pro maskování oblastí, které se přesunují přes jiné oblasti
během vlastní animace.
Sequence Editor nabízí layout vytvářených snímků a má pro importované obrázky k
dispozici 4 "stopy": prezenční stopy A a B, stopu pohyblivých masek a stopu
pozadí. Zobrazení není bohužel uživatelsky nastavitelné tak, jak by být mohlo;
obrazové znázornění snímku ve stopách je pouze jedním snímkem a nemůže se měnit
s každým n-tým snímkem.
Řízení přes masky
Dobrá úroveň řízení přes masky je v profesionální videovýrobě absolutně nutná a
program Elastic Reality ji umožňuje. Nastavením tvaru masky kolem obrazu, který
chcete pokrýt pohyblivou maskou a klíčováním těchto nastavení, můžete rychle
vytvořit docela decentní cestující matte, tedy animovanou masku, která sleduje
objekt, jejž masku-je. Můžete sdružovat matte masky rozličných tvarů a
aplikovat je na sebe s využitím Booleovy algebry, čímž měníte neprůhlednost a
ostrost okrajů a pak můžete exportovat tyto masky odděleně nebo je vložit jako
alpha kanál dovnitř poskytnuté stopáže.
Jsou tu i stinné stránky
Jednou ze stinných stránek programu je, že se na pozadí obrazu mohou objevit
jen 2 elementy. Abychom to obešli, můžeme uskutečnit pouze část animace a
přidat renderovaný soubor do pozadí. Tak vytváříme vrstvu po vrstvě, až je
animace kompletní. Také můžeme zahrnout všechny elementy, které budou
animovány, do jednoho obrazového souboru, a naopak spojit do skupin různé
masky, které pak budou oživeny individuálně.
Další stinnou stránkou je nemožnost automaticky aktualizovat náhledy v Elastic
reality: každá aktualizace musí být překreslena a čas překreslení je úměrný
velikosti a rozlišení finálního obrazu. Když např. nastavíte křivky ve skupině,
nemůžete si výsledek prohlédnout okamžitě. Dobrý by byl i miniaturní náhled.
Můžete si volit z mnoha formátů Jste-li připraveni k renderingu, nechá vás
Elastic Reality vybrat si z více než 20 formátů souboru, včetně QuickTime,
Adobe Photoshopu, JPEG a TIFFu. Výstupní dialogový box nabízí četné možnosti
pro ukládání a pojmenování souborů; další hezká věc je tlačítko Format Info,
které vám ukáže vybrané parametry souboru (kapacitu alpha-kanálu, barevný
prostor a velikost). Překreslovací rychlost na 250MHz Macintoshi G3 je
vynikající.(jam)
8 0721 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.