Sametime, aneb jak komunikovat v reálném čase

Když firma Lotus Development před lety začala propagovat svůj systém Lotus Notes, bylo jedním ze slov, která se použí...


Když firma Lotus Development před lety začala propagovat svůj systém Lotus
Notes, bylo jedním ze slov, která se používala pro přiblížení systému lidem,
slovo "konference". Mělo vyjadřovat možnost využít systém Lotus Notes pro
provozování elektronických konferencí. Opravdu, systém Lotus Notes bylo a je
možné využívat také jako nástroj pro provoz diskusních aplikací, v nichž mohou
uživatelé volně či moderovaně diskutovat.
Současně mohou uživatelé sdílet informace a pracovat s nimi pomocí vytvořených
aplikací. To, co si ale běžný člověk představí pod pojmem "konference", je
aktivní setkání, při kterém se potřebná témata probírají ve stejný čas a na
jednom místě. Práce s diskusemi v Lotus Notes je však založena spíše tak, aby
nabízela možnost časové a prostorové nezávislosti. Dle zkušeností je to v praxi
spíše výhodou a šetří to drahocenný čas.
Někdy je ale opravdu třeba aktivně řešit určité problémy společně a v jednu
chvíli. Řešením je pak buď osobní setkání, nebo využití nástrojů, jakým je
např. telefon. S rozvojem výpočetní techniky se však stále rozšiřují nástroje,
které umožňují velmi efektivně komunikovat a spolupracovat v reálném čase.
Jedná se o tzv. on-line diskuse.
Společnost Lotus Development začátkem roku 1999 přišla na trh s novým
produktem, který právě takovou spolupráci umožňuje a na rozdíl od většiny
ostatních produktů nabízí některé podstatné služby navíc. Jedná se o produkt
Lotus Sametime. Tento produkt je možné využít v již existujících instalacích
systému Lotus Notes/Domino či naprosto samostatně. V následujícím textu si
ukážeme jeho možnosti a funkce a povíme si něco i o technické stránce.
Možnosti a využití
Produkt Lotus Sametime je určen pro podporu on-line komunikace a sdílení
objektů. K dispozici je několik funkcí, které tuto oblast spolupráce podporují.
Sametime mj. nabízí jednoduché klientské prostředí (Sametime Connect), které
uživateli umožňuje mít okamžitý přehled o aktuálně dostupných spolupracovnících
i o těch, kteří nejsou připojeni či si nepřejí být rušeni.
Nejvýznamnější funkcí je zřejmě možnost aktivního sdílení objektů (souborů),
provoz společné pracovní plochy a především možnost sdílení aplikací včetně
vzdáleného ovládání takových aplikací. To v praxi znamená, že uživatel má
pomocí pouhého webového prohlížeče možnost pracovat s aplikací, která je
instalována a spuštěna na jiném počítači (tato funkce samozřejmě plně
respektuje řízení přístupu). Pro ilustraci možností si ukažme jeden
charakteristický příklad využití:
Uživatel Petr pracuje na důležité prezentaci ve svém prezentačním programu. V
jednu chvíli však potřebuje do právě zpracovávané části doplnit aktuální
informace, které mají pouze pracovníci ekonomického oddělení jeho firmy. Neví
však, kdo je právě k zastižení. Aktivuje si tedy program Sametime Connect a
rychlým pohledem zjistí, s kým může hovořit.
Jednoduchým kliknutím si vyžádá on-line "chat" s dosažitelným kolegou Pavlem a
snaží se informace získat. Informací je však více a jsou natolik specifické, že
by bylo snadnější, aby mu je Pavel, který má kancelář v jiné budově, poslal v
elektronické podobě, a on je mohl do prezentace nakopírovat. Díky možnostem
produktu Sametime to není zapotřebí. Stačí přejít do webového prohlížeče,
aktivovat příslušnou aplikaci a Petr může Pavlovi poskytnout okno se svým
prezentačním programem a umožnit mu s ním pracovat.
Pavel pak opět pomocí webového prohlížeče jednoduše začne pracovat s
poskytnutým programem a bez nutnosti spouštět vlastní prezentační program vloží
do Petrovy prezentace příslušné informace.
Není to však jediná možnost využít produktu Sametime. Velmi rozšířená je také
možnost provozování hromadných on-line prezentací, kdy prezentátor "nasdílí"
svou obrazovku a ostatní pozvaní účastníci pouze otevřou příslušnou aplikaci ve
svém webovém prohlížeči či Lotus Notes.
Zajímavá je také možnost využití produktu Sametime pro podporu služby
"Helpdesk". Pomocí možnosti sdílení aplikací (případně celého pracovního okna
počítače) má uživatel možnost poskytnout na dálku kontrolu nad svým počítačem
pracovníkovi této služby, a ten bez nutnosti osobního kontaktu může daný
problém řešit. Výhodou je, že nepotřebujete instalovat jakékoli speciální
programové vybavení, protože stačí obyčejný webový prohlížeč.
Příkladů využití je však více. Záleží na konkrétním způsobu práce a požadavcích
firem. Sametime může ve spojení s dalšími produkty společnosti Lotus nabídnout
opravdu komplexní řešení.
Technické pozadí
Produkt Lotus Sametime je založen na kombinaci Lotus Domino Serveru a
nadstavbových aktivních částí umístěných na stejném serveru. Klientský program
pro on-line diskutování a přehled aktuálně dostupných spolupracovníků je
klasickou aplikací pro Windows, která je velice nenáročná na technické vybavení
počítače.
Jako klientské prostředí pro sdílení objektů, sdílenou pracovní plochu a
sdílení aplikací lze použít jak Lotus Notes, tak webový prohlížeč. Většina
funkcí je totiž realizována pomocí Java appletů. Spolu s dalšími vývojářskými
nástroji to umožňuje pohodlné zakomponování těchto funkcí do libovolné Lotus
Notes/Domino aplikace a vytvoření skutečně efektivního komplexního řešení.
Praktická je také možnost přistupovat k Sametime Serveru pomocí produktu
Microsoft NetMeeting.

9 1056 / pen

Účastníci Sametime "Schůzky" mají také k dispozici jakousi tabuli (Whiteboard),
na kterou mohou psát či kreslit tak, jako kdyby byli v jedné místnosti a tyto
úkony prováděli na klasické tabuli či tzv. flipchartu. Opět je možné kombinovat
jak přístup z Lotus Notes, tak z libovolného webového prohlížeče podporujícího
Javu.
Pomocí funkce "Sdílení aplikací" je možné poskytnout ostatním účastníkům
"schůzky" konkrétní aplikaci či rovnou celý počítač. Pokud mají účastníci
potřebná oprávnění, je možné tyto aplikace i vzdáleně ovládat bez nutnosti mít
nainstalovaného něco jiného než webový prohlížeč podporující Javu, či Lotus
Notes.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.