Samsung nabÝdne dußlnÝ mobily s WiMaxem

Samsung hodlß do svřch novřch mobilnÝch přÝstroj¨ implementovat takovou mobilnÝ variantu WiMaxu, kterß bude schopna p...


Samsung hodlß do svřch novřch mobilnÝch přÝstroj¨ implementovat takovou mobilnÝ
variantu WiMaxu, kterß bude schopna podporovat stahovßnÝ informacÝ rychlostÝ a×
10,2 Mb/s, a to dokonce i v přÝpadý, kdy se u×ivatel takovÚho přÝstroje bude
pohybovat rychlostÝ a× 120 km/h. Pokud p¨jde vÜe podle předpoklad¨, mohla by se
před koncem roku na trh dostat dokonce varianta zařÝzenÝ, je× dokß×e pracovat s
propustnostÝ a× 40 Mb/s.
Samsung podle svřch slov mobilnÝ WiMax v souŔasnosti u× testuje s nýkolika
svýtovřmi operßtory. NýkteřÝ z nich, napřÝklad v Ji×nÝ Koreji, hodlajÝ komerŔnÝ
slu×bu tohoto typu spustit u× v pr¨býhu letoÜnÝch prßzdnin.
MobilnÝ WiMax je nový přichßzejÝcÝ bezdrßtovß technologie, je× u×ivatel¨m
slibuje nabÝdnout vyÜÜÝ přenosovÚ rychlosti v rozsßhlejÜÝch lokalitßch, ne× na
jakÚ jsou zvyklÝ u dneÜnÝch sÝtÝ Wi-Fi (ty se kv¨li relativný malÚ vzdßlenosti,
na jakou jsou jednotlivÚ uzly schopny komunikovat, pou×Ývß zejmÚna v mýstskřch
aglomeracÝch). FixnÝ WiMax by mohl vřhledový z trhu vytlaŔit takovÚ
technologie, jako je třeba DSL. Vřvoj standardu jak pro mobilnÝ, tak i pro
fixnÝ WiMax vÜak zatÝm nebyl dokonŔen.
(pal) 6 1035

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.