Šance pro českou vědu

V roce 1999 dochází k podstatné změně dosavadního postavení České republiky ve vztahu k Evropské Unii. EU totiž sch...


V roce 1999 dochází k podstatné změně dosavadního postavení České republiky ve
vztahu k Evropské Unii. EU totiž schválila tzv. pátý rámcový program, který je
určen pro podporu aplikovaného výzkumu a na rozvoj malých a středních
inovačních firem. Program je plánován na roky 1999-2002 s rozpočtem celkem 14
miliard euro a dává našim firmám, školám a výzkumným pracovištím možnost
účastnit se na vědeckých programech Unie za podmínek identických s podmínkami
partnerů ze zemí EU.
Pro čtenáře Computerworldu je asi nejaktuálnější program "Technika pro
informačně orientovanou společnost" (IST = Information Society Technology).
Proto se na něj podívejme podrobněji.
V případě, že by se našim partnerům podařilo získat podíl prostředků
odpovídající počtu obyvatel, znamenalo by to (jen v tomto jediném prvním
termínu a jen pro program IST) zhruba 800 mil. Kč. Musíme však upozornit na
zkušenosti z Rakouska a Izraele, které přistupovaly za chodu ke čtvrtému
rámcovému programu. O programech se v těchto zemích vědělo jen málo a
navrhovatelům chyběla zkušenost. Výsledkem byl v souhrnu nízký objem prostředků
získaných zpět z EU. Tuto zkušenost lze však naopak interpretovat i tak, že
navrhovatelé projektů vybavení potřebnými znalostmi měli v prvních letech po
připojení k programu značné šance.
Program IST je členěn jednak na 4 klíčové akce: Systémy a služby pro obyvatele,
Nové metody práce a elektronického obchodování, Obsah multimédií a nástroje pro
multimédia, Základní technologie a infrastruktury. Dále je součástí programu
IST program základního výzkumu a konečně doplňkové aktivity. Ty dovolí malým
firmám požádat o částečné financování nákladů spojených s vypracováním a
podáním prvního projektu. Několik menších firem bez vlastní výzkumné kapacity
může společně zadat výzkum, který je pak řešen vědeckou institucí a financován
z prostředků EU.

Základní charakteristika
Pro všechny projekty pátého rámcového programu platí, že mají mezinárodní
charakter a alespoň jeden z partnerů musí být z členské země EU. Ten obvykle,
díky svým zkušenostem, bývá i koordinátorem projektu. Důležité je vědět, že jde
o individuální aktivitu firmy nebo instituce a o přímý smluvní vztah pracoviště
s Evropskou komisí. Tímto způsobem lze jednak získat spolufinancování svého
vývoje, ale také přístup k vývojovým kapacitám partnerů z EU a současně se
spolupodílet na tvorbě celoevropských standardů a normativů. V projektech
nemusí jít o přímo o základní výzkum, ale musí prokázat nadnárodní či
celoevropský dopad. České vědecké instituce a firmy musí mít na paměti fakt, že
zatímco např. v projektech INCO Copernicus byla účast partnerů ze střední a
východní Evropy podmínkou přijetí projektů a koordinátor z EU tudíž sám
iniciativně partnery u nás vyhledával, dnes je naopak naším úkolem najít si
partnery pro projekt. Termínů pro vyhlášení závazných podmínek pro podávání
projektů je obvykle několik ročně, pak následuje doba 3 měsíců pro vypracování
projektů. Termíny a přesné podmínky pro podávání projektů zveřejňuje EU na
stránkách 5. Rp. http://www.cordis.lu/fp5, což je evropská databáze těchto
programů.

Jak na to?
Jak se tedy zařadit mezi úspěšné navrhovatele? V první řadě je nutné získat
podrobné a včasné informace, nalézt partnery a samozřejmě mít co nabídnout. Pro
včasnou a kvalitní informovanost byl zřízen národní kontaktní bod pro celý pátý
rámcový program na MŠMT http://www.msmt.cz. Jednotlivé sekce tohoto programu
jsou reprezentovány pracovníky projektu FEMIRC v Technologickém centru Akademie
věd ČR http://www.femirc.cas.cz. Zde naleznete podrobnosti o termínech,
vyhlašování podmínek pro vypracování projektů, o informačních dnech pořádaných
u nás i v zahraničí, o partnerech, atd. EU navíc podporuje projekty IDEALIST a
IDEALIST-EAST orientované na pomoc při zprostředkovávání partnerů pro IST.
Koordinátorem projektu je DLR v Kolíně nad Rýnem, kde je také umístěna stránka
projektu http://www.idealisteast.net. U nás je IDEALIST-EAST zastoupený Ústavem
teorie informace a automatizace AV ČR http://www.utia.cas.cz/idealisteast.
Informační den zaměřený na IST proběhne 2. března v Praze. Závěrem je třeba
říci, že první termíny projektů mají často vyšší úspěšnost díky menšímu počtu
podaných projektů. Proto lze všem doporučit, aby si adepti prostudovali
existující materiály a do projektu šli co nejdříve. Je docela pravděpodobné, že
úspěch či neúspěch v projektech pátého rámcového programu bude spolurozhodovat
o možnostech jak výhradně komerčního, tak i ostatního výzkumu a vývoje u nás.
Jiří Kadlec je pracovníkem ÚTIA Akademie věd ČR a specializuje se na výzkum
paralelních algoritmů zpracování signálů.
9 0375 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.