Šance pro počítačové umělce

V prostorách pražského Sorosova centra současného umění v Tyršově domě byla otevřena Laboratoř počítačového um...


V prostorách pražského Sorosova centra současného umění v Tyršově domě byla
otevřena Laboratoř počítačového umění. Cílem Laboratoře, jejímž správcem byl
jmenován Petr Svárovský, je umožnit umělcům, kteří žijí v České republice,
realizaci svých uměleckých projektů vytvářených s pomocí špičkového
počítačového vybavení. To bylo poskytnuto českou pobočkou firmy Silicon
Graphics.
Jak uvedl ředitel Sorosova centra současného umění Ludvík Hlaváček, je cílem
Sorosovy nadace podpora rozvoje otevřené společnosti. A právě počítačové umění,
založené na komunikaci, schopné vytvářet zcela nové sociální vztahy, odpovídá
svou podstatou tomuto poslání. Vtip a hra, které k novým výtvarným médiím
nerozlučně patří, jsou výrazem těch humanistických principů, které stály u
zrodu nadace.
Ve 30. či 60. letech se Čechy staly místem, kde se podařilo nalézt takové
způsoby uměleckého vyjádření prostřednictvím tehdy nejmodernějších technologií,
které byly výjimečné i ve světovém měřítku. V současnosti to bohužel neplatí a
odborníci připouštějí, že se před nás posunula i řada států z bývalého
socialistického bloku, které začínaly na mnohem nepříznivější startovní čáře.
Problémem mnohých absolventů uměleckých vysokých škol je mj. i fakt, že poté,
co opustí brány Akademie, nemají možnost pokračovat ve své práci. Pořízení
kvalitního počítačového vybavení je pro většinu z nich finančně neúnosné a
školní laboratoře jsou jim již uzavřeny. A právě to by měla řešit Laboratoř
počítačového umění. Umělec, který má zájem používat jejích služeb, předloží
Radě Sorosova centra současných umění svůj umělecký projekt a pokud jej Rada,
doplněná o odborníky z oboru nových umění, akceptu-je, dostane žadatel přidělen
pracovní čas v Laboratoři. Během tohoto času může pak pod dohledem správce
Laboratoře používat její vybavení. Kritériem je kvalita projektu a reálná míra
pracovního času potřebná k jeho realizaci.
Hardware a software v Laboratoři umožňuje umělcům realizaci projektů
využívajících prostředků digitálního zpracování obrazu, digitálního střihu
postprodukce, 2D a 3D animace, vizuální simulace, zpracování zvuku, Internetu a
interaktivního umění.
8 1476 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.