Šance pro rychlejší Internet

Využití QoS nástrojů v praxi Určitě si dokážete představit situaci, kdy vaše připojení do Internetu postačuje v


Využití QoS nástrojů v praxi
Určitě si dokážete představit situaci, kdy vaše připojení do Internetu
postačuje všem vašim požadavkům a vaše kritické aplikace mají dostatečnou šířku
pásma. Myslíte si, že se jedná o utopii tolik peněz na 10megabitové připojení
přece nemáte. Lékem ale
přece nemusí být jen tlustá linka, existují i jiná, elegantnější řešení.

Jedním z nich jsou určitě i nástroje umožňující tzv. QoS (Quality-of-Service),
které vám mohou vaše přehlcené linky výrazně rozšířit, a to bez nutnosti
přikupovat další kapacitu. Toto vylepšení by se hlavně mělo týkat vašich
opravdu kritických aplikací, které se často díky prohlížení Webu nebo stahování
pošty nedostanou téměř ke slovu. Protokol TCP/IP ve své podstatě totiž
nerozlišuje mezi pakety, a tím pádem může lehce dojít k přetížení. Jako jedno z
nejlepších řešení se ukazuje právě nějaký vhodný nástroj pro QoS, který by měl
pro kritické aplikace garantovat minimální šířku pásma.
Aktuální hráči
V současné době existuje několik takových vhodných produktů na trhu, kdy mezi
nejznámější asi patří Packeteer PacketShaper 4.0 (v Čechách nově distribuován
firmou soft-tronik), IPHighway Open Policy System (OPS) 1.0, Hewlett-Packard
OpenView PolicyXpert 1.0 a Cisco QoS Policy Manager (QPM) 1.1. Z nich právě ten
prvně jmenovaný v nedávném testu pořádaném americkým InfoWorldem obsadil první
pozici a zřejmě oprávněně.
Mezi jeho hlavní zbraně kromě standardních QoS funkcí patří tzv. TCP Rate
Control i vysoké možnosti nastavení a reportů. Výrobek firmy Packeteer umožňuje
analyzovat jednotlivé pakety ve všech vrstvách síťového modelu OSI. Tím je
umožněno daleko lépe rozdělovat přidělené pásmo a také lze velice dobře
monitorovat vlastní provoz na síti (můžete tak např. zjistit, že 90 % síťového
trafiku vaší firmy tvoří protokol hry Doom a to by bylo rozhodně zajímavé
zjištění).
Důležitá je "kontrola"
Hlavní výhodou ale stále zůstává technologie s názvem TCP Rate Control, která
by měla umožnit TCP/IP chovat se podobně jako ATM. Až dosud totiž existovala
pouze řešení pomocí queues (front), do kterých byly pakety ukládány a teprve
poté odesílány. Většina takových queue je řešena technologií FIFO, ale lepší
výsledky poskytuje WFQ (weighted fair queue). Ani jedna z nich se ale nemůže
srovnávat s Rate Control. Ta funguje na jednoduchém principu zpožďování
potvrzovacího paketu. Packeteer si změří časové podmínky mezi serverem a
klientem a pokouší se udržet šířku toku tak, aby bylo zpoždění optimální a
nedocházelo ke zbytečným ztrátám paketů.
Zdá se tedy, že QoS nástroje mají opravdu reálnou naději vystoupit ze stínu, a
v případě, že potřebujete zajistit bezproblémový běh aplikací nebo zvýšit výkon
svého webového serveru, pak mohou být tyto nástroje opravdu k nezaplacení.
0 1275 / alsn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.