Šance pro základní školy

To, že pro dnešní školáky by mělo být používání Internetu rutinní záležitostí, o tom nikdo nepochybuje. Problé...


To, že pro dnešní školáky by mělo být používání Internetu rutinní záležitostí,
o tom nikdo nepochybuje. Problém je stále tentýž: školám chybějí peníze. A
právě školám je určena iniciativa firmy G@G-Infosystems CZ, vyhlášená v první
den konference Prague Internet World.
Soutěž "Internet School 98" je určena pro základní školy a její vítězové
získají bezplatně počítačové vybavení a připojení na Internet. Úkolem
zúčastněných škol je vytvořit maketu školních novin a tu zaslat do 31. 5. 1998
na adresu pořádající firmy, která zní G@G InfoSystems, Hlavní 109, Kněževes
pošta Středokluky, 252 68, tel: 02/209 503 07. Mělo by se jednat o 16 stránek
velikosti A4, z nichž polovina přináší články dle vlastního výběru a druhá
polovina aktuální ankety a zpravodajství o vstupu ČR do NATO a EU. Druhá část
má být zpracována z poloviny v češtině a z druhé poloviny v němčině či
angličtině. Porota složená z profesionálních Web-designérů a novinářů práce
posoudí a vybere 24 obsahově i formálně nejkvalitnějších. Zástupci těchto škol
budou pozváni do nově otevřeného Web--studia, kde se makety převedou do
počítačové formy. V posledním týdnu před prázdninami se uskuteční slavnostní
vyhlášení vítězů. Ti na podzim obdrží počítačové vybavení, internetové
připojení a budou jim hrazeny telefonní náklady vymezeného času spojené s
provozem Internetu.(jaf)
8 0804 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.