Sap a microsoft si podávají ruce

V polovině května se na Sapphire 2004, zákaznické konferen-ci firmy SAP, sešlo v New Orleansu více než 8 000 účastní...


V polovině května se na Sapphire 2004, zákaznické konferen-ci firmy SAP, sešlo
v New Orleansu více než 8 000 účastníků. Jako hlavní novinka zde byla oznámena
dohoda o rozsáhlé spolupráci mezi společnostmi SAP a Microsoft. Pro uživatele
podnikového softwaru má mít velký význam i integrační platforma NetWeaver 2004.
SAP by také chtěl více oslovovat malé a střední firmy
Hasso Plattner, spoluzakladatel firmy SAP v roce 1972 a po více než 30 let
výkonný ředitel firmy, rezignoval na svoji funkci už před rokem. Na Sapphire
2004, v jednom z mála rozhovorů, které za poslední rok poskytl, hovořil
Plattner s redaktory Computerworldu o svých současných aktivitách.
Spoluzakladatel SAPu chce být i nadále činný. Zůstal členem dozorčí rady a v
čele malého týmu se věnuje vývoji technologií, které sám označuje jako
prototypy prototypů. Podle jeho slov to trochu připomíná vývoj v té podobě, jak
je realizován výrobci automobilů. Rukama Plattnerovy skupiny prochází spíše
metodologie než vlastní softwarový kód. Takto vzniklé návrhy na další rozvoj
funkcionality systému mySAP jsou zatím známy pod kódovým označením Vienna.
Lze tedy říci, že úloha Plattnera je podobná roli, kterou má dnes
spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Zdá se, že se nacházíme na samém konci
éry charismatických otců-zakladatelů, kteří byli dříve chápáni jako synonymum
pro firmu jako takovou. Nyní se soustřeďují spíše na výzkum, předkládají vize a
exekutivní role předávají svým nástupcům. V případě SAPu se výkonným ředitelem
firmy po Plattnerovi stal Henning Kagermann (přesněji řečeno, v letech
1998-2003 oba vykonávali funkci společně).
Cover Story v tomto vydání CW se zaměří především na přínosy, které SAP očekává
od svého NetWeaveru. Podíváme se také na obecné trendy na poli podnikového
softwaru.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.