SAP a MS Office propojeny

První verzi společně vyvinutého integračního produktu s kódovým jménem Mendocino hodlají vydat společnosti SAP a Mi...


První verzi společně vyvinutého integračního produktu s kódovým jménem
Mendocino hodlají vydat společnosti SAP a Microsoft.
Software je určen k propojení ERP systémů SAPu (Enterprise Resource Planning) s
aplikacemi kancelářské sady Microsoft Office. To umožňuje uživatelům pracovat v
uživatelském rozhraní Microsoftu s daty uchovávanými v podnikovém informačním
systému, například z oboru účetnictví nebo lidských zdrojů. Všeobecně dostupný
bude produkt od července 2006.
Obě společnosti se při vývoji nejprve zaměří na několik jednodušších
funkcionalit a procesů, jako je například sledování rozpočtu, správa událostí
nebo organizační management. Zprávy získané z Mendocina lze automaticky zasílat
do aplikace Outlook. Do zaslaných dokumentů může uživatel zasahovat, upravovat
je, aniž by přitom opustil prostředí MS Office.
Analytici pokládají za hlavní přednost nového řešení snížení redundance
ukládaných dat v informačním systému podniku, k níž běžně dochází při přenosu
informací z ERP do aplikací Office a naopak. Propojením systémů by se duplikace
měla zcela eliminovat.
Microsoft v rámci divize MS Business Solutions (MBS) vyvíjí vlastní aplikace
pro podnikové informační systémy a jeden z jeho dílčích cílů v této oblasti
spočívá právě v integraci MBS softwaru s prostředím Office. Analytici soudí,
že Mendocino v nabídce SAPu může znevýhodnit tržní pozici podnikových aplikací
Microsoftu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.