SAP dominuje českému trhu s podnikovými aplikacemi

Český trh s podnikovým aplikačním softwarem vzrostl podle zprávy IDC v loňském roce o více než 19 % a dosáhl hodnot...


Český trh s podnikovým aplikačním softwarem vzrostl podle zprávy IDC v loňském
roce o více než 19 % a dosáhl hodnoty 37,52 mil. dolarů (příjmy za softwarové
licence a údržbu). Největší část výdajů na ERP software přitom vydaly podniky z
oblasti výrobního sektoru, následovány pojišťovnictvím, veřejným sektorem a
dopravou. Podle IDC poroste hodnota tohoto trhu do roku 2005 o více než 21 %
ročně.
V roce 1998 si vedení na trhu upevnila společnost SAP, která dominovala s
podílem 52,3 %. Její příjmy za licence a údržby vzrostly o 34 %, čímž překonaly
průměrný růst trhu stejně jako růst většiny konkurentů. Pozice dalších výrobců,
tj. firem QAD, Baan, JBA, Intentia a Oracle, byly velmi vyrovnané, s rozdílem
tržního podílu méně než 1 %. QAD se umístila na druhém místě, Baan se posunul o
jednu příčku na třetí místo, následován společnostmi JBA a Intentia.
IDC rozděluje celkový trh ERP aplikací do čtyř funkčních segmentů, přičemž
největší část zaujímá oblast finančního řízení, následovaná segmentem řízení
výroby a distribuce. Segment řízení lidských zdrojů zůstává zatím relativně
málo vyvinutý, většinou v důsledku problémů s přizpůsobením zahraničního
softwaru lokálním podmínkám.
Nejdůležitější operační platformou pro provoz integrovaných podnikových
aplikací byl v roce 1998 systém UNIX, na který bylo instalováno téměř 57 %
všech softwarových licencí (co do obratu). Nicméně operační systém Windows NT,
na který bylo vloni instalováno 22,2 % licencí, získává stále větší podíl.
Nejpopulárnější hardwarovou platformou byly servery IBM, kam připadlo 36,2 %
obratu ze všech licencí. V oblasti databázových systémů dominovala se 47,3 %
řešení firmy Oracle.
9 3522 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.