SAP má novou správu systému, UNISYS uzavřel kontrakt s MO USA

Nová verze integrované sady nástrojů pro správu systému CCMS (Computing Center Management System) redukuje náklady a po...


Nová verze integrované sady nástrojů pro správu systému CCMS (Computing Center
Management System) redukuje náklady a podporuje komponentovou architekturu, což
zjednoduší integraci aplikací jiných firem do SAP R/3. Vyznačuje se novými
monitorovacími prostředky ke správě komponentové architektury Business
Framework i vícenásobných instalací R/3 a to v rámci jednoho prostředí. Dále
obsahuje novinky jako propracovaný rozvrh činností, vylepšený výstupní
management, spolehlivější bezpečnostní prvky a otevřená objektově-orientovaná
rozhraní. Řada nových prvků systému CCMS bude dostupná i současným uživatelům
verze 3.1 bez nutnosti upgradu R/3 na verzi 4.0. Na rozdíl od tradičních
nástrojů integruje CCMS funkce systémové správy s business procesy a
transakcemi produktu R/3, což umožňuje hodnotit jak systémový, tak obchodní
výkon.
Během pouhých 30 dní se podařilo zprovoznit systém SAP R/3 v nejnovější verzi
4.0 v divizi
diskových produktů společnosti Texas Instruments. Texas Instrument je jedním ze
čtyřiceti zákazníků, kteří si koupili nejnovější verzi v prosinci. Dalšími z
těchto zákazníků jsou Air New Zeland, City of Phoenix, Lucent Technologies,
Motorola, Philips Taiwan, Motorola nebo Samsung Data Systems.
Pozoruhodná rychlost, se kterou byl systém R/3 4.0 implementován, je výsledkem
úspěšné metodiky Accelerated SAP, která byla uvedena i ve verzi pro upgrady
(Accelerated SAP for Upgrades). Upgrade verze 3.1H na 4.0 je teď možné provést
za 2 dny oproti obvyklým 4 až 5. Všeobecná dostupnost SAP R/3 4.0 je ohlášena v
polovině letošního roku.
UNISYS získal kontrakt
na Ministerstvu obrany USA
Společnost Unisys uzavřela s americkým ministerstvem obrany kontrakt na
zajištění chodu osmi megacenter po dobu 5 let, za částku 258 milionů dolarů. Na
základě smlouvy dodá Unisys programové vybavení, výpočetní techniku (formou
leasingu) a zajistí údržbu systémů. Celkově se jedná o dodávku až 84 sálových
výpočetních systémů, komunikačních procesorů a příslušných periferií, které
budou umístěny v 8 centrech MO po celém území USA. Mimo tato centra je
zajišťován chod více než 200 míst pro pozemní vojska, letectvo a námořnictvo,
národní gardu, ekonomické agenty MO a finanční účetnictví, kartografickou
agenturu a NATO v USA, Evropě a Tichomoří.
Sálové počítače budou z produkce Unisysu, programové vybavení zahrnuje operační
systém OS 2200 firmy Unisys, databázové systémy, komunikační prostředky,
programovací nástroje a systémové služební programy.
Tisící uživatel databáze Informix
Milníkem pro společnost Informix se stal tisící zákazník, jenž se rozhodl pro
objektově-relační databázi Informix Dynamic Server (IDS). Databázový systém
Informixu je nyní dostupný na platformách Windows NT a na mnoha unixových
systémech. Nástavba Universal Data Option zajišťuje podporu jazyka SQL-3.
Rozšiřitelnost pomocí modulů DataBlade zajišťuje zpracování a operace s různými
typy dat, které nejsou v databázových systémech zatím obvyklé. DataBlade modul
vytvořený pro specifický typ dat je univerzální a obecně použitelný i pro další
řešení, která s daným typem pracují. V poslední době nacházejí objektově-
relační databáze uplatnění v oblasti Webu. Příkladem toho je i realizace služby
Real Fans Sports Network populární webové zpravodajství společnosti America
Online pomocí řešení Informixu. Toto řešení umožňuje bez velkých nákladů
integrovat heterogenní sítě, získávat zprávy z různých informačních zdrojů a
okamžitě je reprezentovat jako HTML data. Webové stránky jsou v tomto případě
dynamicky vytvářeny z přístupných zdrojů (webových stránek i databází) do
předdefinovaných šablon. Podle ředitele Real Fans Sports Network se podařilo
snížit pracovní náklady o 50 % a zvýšit množství poskytovaných informací až o
150 %.
(ram)
8 0415 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.