SAP sjednocuje své partnery

SAP se rozhodl sjednotit své partnerské aktivity do jediného programu označovaného SAP PartnerEdge. Program umožní podp...


SAP se rozhodl sjednotit své partnerské aktivity do jediného programu
označovaného SAP PartnerEdge. Program umožní podporu tisíců partnerů, kteří
prodávají, vyvíjejí, implementují nebo poskytují služby pro produkty a řešení
SAPu. Kromě toho program partnerům nabízí doplňující služby v rámci balíku SAP
Partner Service Benefits Package. Půjde především o širokou nabídku různých
školení, marketingových zdrojů atd. Své plány SAP oznámil na své konferenci
EMEA Enterprise Services Partner Summit, která proběhla v říjnu v Amsterodamu.
Nové služby by měly partnerům SAPu pomoci v rychlejším dodávání a zavádění
produktů SAPu i u zákazníků ze segmentu malých a středních firem. Rozšířený
program tak bude pokrývat společnosti všech velikostí.
"SAP potřeboval sjednotit pravidla pro kvalifikaci partnerů i jejich řešení,
stejně jako sjednotit komunikační procesy a kanály. Tato potřeba vznikla v
návaznosti na dramatické rozšíření partnerských řad zejména po zařazení řešení
pro menší a střední společnosti a organizace do nabídky společnosti SAP," říká
David Vochoč, Channel Manager, SAP ČR.
Program pro všechny
Svůj program PartnerEdge SAP představil v roce 2005. Původně byl orientován na
nezávislé výrobce softwaru (ISV, Independent Software Vendors), kteří vyvíjejí
řešení pro aplikace SAP Business One a mySAP All-in-One. Dále také na tzv.
resellery poskytující přidanou hodnotu (VAR, Value-Added Reseller) ti tyto
aplikace prodávají a implementují. V průběhu následujícího roku až roku a půl
má SAP v úmyslu program rozvinout tak, aby vznikla jediná celosvětová
platforma, která bude sloužit nejen partnerům ISV a VAR, ale také systémovým
integrátorům a dalším technologickým partnerům. Bude podporovat všechny
partnery, tedy nejenom ty z oblasti malých a středních podniků a organizací
(SME).
"Naším cílem je nabídnout partnerství i firmám, které doposud o partnerství se
SAPem buď neuvažovaly, anebo uvažovaly, ale SAP se jim zdál produktově příliš
složitý, jako partner nadměrně velký a prvotní investice byla vysoká. Opak je
pravdou a doufáme, že se staneme atraktivním partnerem pro více menších českých
firem," vysvětluje Vochoč.
Kvalitnější podpora
V souvislosti s ohlášenými novinkami SAP rovněž rozšířil nabídku svého balíku
partnerských služeb SAP Partner Service Benefits Package, což je komplexní
soubor technických, servisních a vzdělávacích možností. Patří mezi ně
následující:
n Proactive Technical Advice tato služba má za úkol poskytnout jediný kontaktní
bod, tzv. Partner Services Advisor (PSA), pro dotazy a poradenství ohledně
aktivit týkajících se organizace a obsahu. PSA partnery kontaktuje, aby jim
pomohl vytvořit jejich individuální servisní plán vycházející z požadavků
jednotlivého partnera.
n Technical Services zprostředkovávají kontakt partnerů s vývojáři a experty
SAPu pro podporu vývoje, implementace a provozu řešení SAPu. n Enablement
Support podpora zaměřená na přípravu partnera pro všechny fáze prodejního
cyklu, znalost trhu, znalost SAP produktů, referenční studie. Informace jsou
předávány ať už formou interaktivního Channel partner portálu, tak i
prostřednictvím e-learningu, který respektuje různé role zaměstnanců partnera
(prodejce, presale konzultant, implementační konzultant, pracovník podpory). n
Knowledge Transfer poskytuje nepřetržitý (24/7) přístup k samostudiu. Jde o
předdefinované sady se zaměřením na rozvoj jak obchodních, tak technických
dovedností. Partneři zde najdou studijní plán, který zohledňuje stupeň
vzdělání, role, zaměření apod. a postupně je připraví na získání certifikátů
SAP, které představují záruku kvality.
"Hlavní benefity pocítí právě ti menší partneři, kteří se tak dostávají k
širokému spektru informací, ať už marketingových či např. k e-learningu apod.,"
domnívá se Vochoč. "Partneři nyní mohou očekávat kvalitnější podporu ze strany
SAP a doufáme, že i více spokojených zákazníků."
Rozmazané hranice
Jedním z důvodů vedoucích k tomuto kroku je jistě i to, že hranice mezi VAR,
ISV a systémovými integrátory se dnes již do značné míry prolínají nebo
smazávají. Samotný program byl spuštěn uprostřed roku 2005 a přinesl řadu
klíčových služeb včetně e-learningového studijního plánu v devíti jazycích
dostupného více než 2 000 partnerům, sítě umožňující on-line spolupráci
partnerů zahrnující 3 000 uživatelů a 300 partnerských řešení nebo programů
obchodních školení a vzdělávání pro partnery obsluhující malé a střední
zákazníky po celém světě.
Rozvoj pokračuje
V současné době program PartnerEdge naplno běží v oblasti EMEA a
asijsko-pacifickém regionu. Během začátku roku 2007 bude rozšířen do Severní a
Jižní Ameriky. Od doby, kdy byly zpřístupněny studijní programy, získalo
certifikaci pro prodej a konzultační služby přes 1 300 nových zástupců partnerů.
SAP PartnerEdge by měl být proto rozšířen tak, aby poskytoval úplný obchodní
rámec a podporu i za hranicemi svého původního zaměření (tj. na partnery
obsluhující SME) také partnerům, kteří prodávají nebo zavádějí, vyvíjejí a
zajišťují podporu v rámci řešení postavených na technologii SAPu.
(wep) 6 1520

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.