Satelitní systémy pro komerční využití

Satelitní technologie, jejíchž možností se v nedávné době využívalo pouze k šíření televizního signálu, mezin


Satelitní technologie, jejíchž možností se v nedávné době využívalo pouze k
šíření televizního signálu, mezinárodní a oceánské telefonii, komunikaci na
úrovni státních institucí a meteorologickým účelům, se pomalu ale jistě začíná
uplatňovat i v nových oblastech, jakými jsou služby přenosu hlasu, videa a dat
pro firemní účely.
Satelity cenově přístupnější
"Celé poslední čtvrtstoletí obchodní využití satelitů stagnovalo na jednom
bodě, přesněji se vlastně o žádném nedalo mluvit. V průběhu posledních osmi let
jsme se dostali do situace, kdy se vše rapidně otočilo. Tento trend bude
pokračovat i v příštích letech," říká analytik společnosti Frost & Sullivan,
Maya Tse. Hlavním důvodem byla cenová nedostupnost.
Průkopníci satelitního průmyslu říkají, že služby poskytované satelity dnes
nejsou již zdaleka určeny pouze úzkému okruhu velkých mezinárodních společností
k vzdálenému řízení jejich impérií. "Satelitní technologie se stává
dostupnější," souhlasí ředitel závodu zabývajícího se satelitní technikou.
"Dříve jste musel mít ke stálému bezchybnému spojení se satelitem stovky
pozemních stanic, dnes vám jich stačí 30-40." Z tohoto důvodu mohou pořizovací
ceny sestav rychle klesat.
Dalšími faktory, které způsobily cenový pokles satelitních systémů, jsou
dokonalejší technologická znalost výrobních procesů a vznik společností, pro
které je výroba systémů hlavní činností. Satelity již dávno nevznikají jako
jednotlivé speciální kusy. Více se dočtete na str. 2.
Kaura Kujukou
Navzdory optimistickým ujišťováním o skvělé budoucnosti satelitů někteří z
expertů tvrdí, že satelitní technologie bude muset překonat ještě několik
závažných překážek, než se stane přijatelnou pro širší zákaznické spektrum.
Patří mezi ně stále ještě vysoká cena terminálů, jejich velikost a v neposlední
řadě i cena za připojení k satelitu. Dalším problémem je podle Lizy
Hendersonové, analytičky společnosti TeleChoice, citlivost satelitního přenosu
na zhoršené povětrnostní podmínky.
Většina odborníků ale poukazuje na to, že kromě jmenovaných nevýhod mají
satelitní komunikace obrovskou přitažlivost pro velké koncerny díky tomu, že
čas nutný pro realizaci satelitní sítě od jejího návrhu po zprovoznění je
velice krátký a měl by způsobit konečný úspěch satelitní technologie.
Satelity mají před sebou budoucnost, to je dnes všem jasné, jenže optické
kabely jsou položeny již nyní. "Delší dobu bude satelitním technologiím trvat
průnik do komerční sféry, kratší jim pak zcela jistě zabere hledání způsobů,
jak a pro které aplikace satelitní technologie nasadit," říká Vijay Jayant,
představitel banky poskytující úvěry firmám pro účely satelitní komunikace.
Částečným potvrzením těchto teorií může být i nedávno zveřejněná studie
Forrester Research nazvaná Satelity na vzestupu, v které analytici uvádějí, že
jak lidé využívající satelity (meteorologové, vojáci), tak ti, kteří se s nimi
nikdy nesetkali, jsou přesvědčeni, že satelity jistě budoucnost mají, ale
nespojují si ji s využitím ve firemních sítích WAN nebo s přenosem hlasu.
Všichni analytici se však shodují v názoru, že v některých případech mohou
satelity plnit funkci hlavního komunikačního prostředku. Pro některé země, kde
není k dispozici spolehlivá infrastruktura prostá chyb, nebo kde je pahorkatý,
v horším případě hornatý terén, jsou satelity ideálním prostředkem k přenosu
jakéhokoliv typu dat.
GEO, LEO satelity
Existují 2 typy satelitů: geostacionární orbitální satelity (GEO) a tzv.
low-earth orbits satelity (LEO). GEO satelity jsou větší, mohutnější satelity
zaujímající stálou polohu nad jedním místem Země, využívány jsou především pro
meteorologické účely a v neposlední řadě i pro účely vojenské. Oproti pohybu
Zeměkoule kolem její osy mají ovšem půlsekundové zpoždění. To značně omezuje
jejich využití pro interaktivní komunikaci.
Na druhé straně LEO satelity jsou pro oboustrannou komunikaci vybaveny
podstatně lépe. Sice mají menší plochu pokrytí, jsou však blíže povrchu Země a
tím je u nich minimalizováno zpoždění oproti jejímu otáčení. S LEO systémem má
sestava satelitů takové možnosti, které jdou daleko za hranice našich představ.
Současnost a blízká budoucnost
První generace LEO satelitů s úzkým přenosovým pásmem byla vyrobena pro firmu
Iridium World Communications se sídlem v New Yorku, poskytující mobilní
satelitní služby jako hlas, paging, a jednostranné zasílání zpráv.
Satelitní systém Iridium se skládá z 66 satelitů. Společnost se orientuje na
úspěšné manažery velkých firem, kteří se často pohybují po světě. "S Iridiem
můžete používat jeden telefonní přístroj, jedno telefonní číslo a budete k
zastižení po celém světě," říká Craig Bond, viceprezident oddělení rozšiřování
trhu společnosti Iridium.
Další generace satelitů typu LEO je vyvíjena pro širokopásmový přenos dat.
Společnost Kirkland, Washington, se chystá zprovoznit síť Teledesic,
sestávající z 288 LEO satelitů, rozdělených do 12 skupin, která bude umožňovat
přístup k Internetu, pořádání videokonferencí, hlasové a datové služby.
Dostupnost služby pro komerční účely se předpokládá v roce 2003. Využitím
služeb Teledesic se síťové prvky jako huby, routery a další, které jsou
normálně uloženy na povrchu země, v podstatě dostanou do nebe. To má obrovský
význam pro specifickou oblast národní a multinárodní společnosti, které
potřebují globální komunikaci.
Podniky mohou plánovat své náročné síťové potřeby s předpokladem, že mohou
pospojovat kterékoli z jejich lokálních sítí nacházejících se prakticky
kdekoliv ve světě s takovou kvalitou, jakou dnes umožňuje end-to-end spojení
pomocí optických kabelů a přitom budou moci plně využít svůj stávající hardware
a software, řekl Russell Daggatt, prezident Teledesicu.
Přestože jsou satelitní sítě sdílená média, tvrdí společnost, že její systém
bude schopen obsloužit miliony uživatelů v jednom okamžiku. Duální spojení
poskytuje minimální průtok dat rychlostí 64 Kb/s, maximální 2 Mb/s.
Nikdo nechce zaspat
Další generace satelitních systémů se nachází ve vývojové fázi, stejně tak
vznikají i nové společnosti plánující poskytování satelitních služeb, jakými
jsou např. CyberStar a GlobalStar z Kalifornie, které jsou obě divizemi Loral
Space Communications. CyberStar, která bude pří-mo konkurovat Teledesicu, ale
bude používat GEO satelity, plánuje nabízet širokopásmové služby obsahující
multicasting, přenos souborů a vysokorychlostní přístup k Internetu.
GlobalStar v současné době zkouší použití 56 LEO satelitů, vyvinutých k
poskytování globálních hlasových a datových služeb. Uživatelé budou moci
telefonovat a přijímat telefonní hovory pomocí přenosných nebo stolních
terminálů, podobným způsobem jako u mobilních telefonů. Plné rozvinutí služby
je plánováno na 2. čtvrtletí tohoto roku. Zprovoznění služeb je plánováno
nehledě na to, že satelitní operátoři stále musí překonávat nedostatek
vědomostí (a tím pádem i důvěry) o satelitech mezi těmi, kteří nejsou v tomto
oboru přímo zainteresováni.
"Typické je, že noví satelitní operátoři nakonec zjistí, že je velmi obtížné
prodat společnostem síť založenou na satelitech, protože většina IT manažerů
toho stále ještě o těchto specifických síťových prvcích moc neví," řekl jeden z
představitelů společnosti GlobalStar.
9 0609 / ijan
Síť Iridium
Globální bezdrátová komunikační síť kombinující 66 LEO satelitů rozložených nad
celou zeměkoulí s pozemními bezdrátovými systémy, umožňuje komunikaci pomocí
přenosných telefonních přístrojů a pagerů kdekoliv na Zemi. Pokud je uživatel v
dosahu pozemních operátorů, kteří poskytují Iridiu roamingové služby, je jeho
hovor přepínán mezi nimi. Satelity přebírají tuto funkci v případě, kdy se
uživatel nachází v oblasti bez pokrytí operátorů. Satelity umístěné na oběžné
dráze tvoří síť pokrývající jakékoliv místo na Zemi. Ta zaručuje, že uživatel
se nachází vždy v pásmu pokrytém minimálně jedním satelitem, častěji dvěma.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.