Sázka na dobrou kartu se začíná vyplácet

Co to jsou Smart cards, česky "chytré karty"? Tato stále více se prosazující zařízení velikosti kreditních karet obs...


Co to jsou Smart cards, česky "chytré karty"? Tato stále více se prosazující
zařízení velikosti kreditních karet obsahují vestavěný mikroprocesor a paměť,
která může uchovávat často zpracovávané informace. Jejich využití začíná u
telefonie a pokračuje přes dopravu až po elektronické peněženky.
Smart karty, rozměrově stejné jako kreditní karty, jsou výkonnější náhradou
karet s magnetickým proužkem, uchovávají však více informací a rovněž nabízejí
vyšší bezpečnost. Nástup Smart karet ve Spojených státech zpomalilo právě velmi
rozšířené používání karet s magnetickým proužkem. Při rostoucím úsilí a nadšení
mezi vývojáři, výrobci, dodavateli, bankami a podnikovými uživateli, by však i
v USA mohlo přijímání Smart karet doznat značného urychlení.
Kdy jste naposledy museli hledat drobné, abyste zaplatili za jízdu v autobuse
či vlaku? Se Smart kartou byste hledat nemuseli, vyřídila by platbu za vás.
Malé kartičky, které obsahují počítačový čip a paměť, získávají stále větší
oblibu v mnoha odvětvích, jakými jsou doprava, telekomunikace, debetní nákup
nebo zdravotní péče. Smart karty se hojně používají po celém světě, především
však v Evropě a Asii. Během několika let je pravděpodobně budete používat i vy.
Evropa předběhla USA v nasazení nové technologie, což je jev, na který lidé
pohybující se v branži IT nejsou zvyklí.
Jak je ale uvedeno výše, bylo to jen tím, že karty s magnetic-kým proužkem se v
USA používají již dávno.
Evropa vede
Díky velké pozornosti, kterou věnovala technologii Smart karet francouzská
vláda, se první aplikace založené na Smart kartách objevily ve Francii již v
roce 1985. První objednávkou 16 milionů karet francouzský bankovní průmysl
vytýčil mezník na cestě k jejich masovému přijetí trhem. O rok později
následoval France Telecom se 7 miliony telefonních karet.
Vybraná města v USA provedla několik pokusů s nasazením Smart karet, avšak bez
valného úspěchu. V době, kdy se ve Spojených státech objevily Smart karty, byla
již většina vhodných aplikací obsazena kartami s magnetickým proužkem.
Američané je používali tak dlouho, že se svých zvyků nechtěli jen tak vzdát.
Citibank, Chase Manhattan Bank, Visa International a MasterCard International
zahájily nezávisle na sobě pilotní projekty v několika městech. Výsledek byl
pokaždé stejný: Obchodníci byli rozčarováni z toho, jak málo zákazníků nové
karty používá. Zvyky zákazníků a omezená infrastruktura byly hlavními
překážkami úspěchu.
Navzdory pomalému tempu rozšiřování pracuje několik průmyslových odvětví v USA
na uplatnění této technologie v rámci své podnikatelské činnosti. Brzy Smart
karty uvidíme například ve funkci zabezpečovacích zařízení přenosných a
stolních počítačů, identifikačních zařízení pro elektronické obchodování,
kreditních karet, elektronických "peněženek" podobných bankovním debetním
kartám, karet pro úhradu jízdného, nebo karet "věrnosti" určitému obchodníkovi,
které poskytují body pro nákup zboží a služeb.
Jak vypadají a fungují
Smart karta je plastová karta velikosti kreditní karty, na rozdíl od ní má však
v sobě zabudován polovodičový čip, který jí umožňuje přijímat, uchovávat a vysí-
lat informace. Může zachytit až 80krát více informací než karty s magnetickým
proužkem a vestavěný polovodičový čip může být buď paměťovým čipem s
neprogramovatelnou logikou, nebo mikroprocesor s vnitřní pamětí.
Smart karty dělíme do 2 kategorií: kontaktních a bezkontaktních karet. Čip
komunikuje buď přímo, prostřednictvím fyzického kontaktu, nebo prostřednictvím
bezkontaktního elektromagnetického rozhraní.
Kontaktní Smart karty je třeba vložit do snímače, jenž se povrchu karty dotkne
kontaktním modulem. Data, algoritmus a jiné informace jsou předávány
prostřednictvím fyzických kontaktů.
Bezkontaktní karta využívá elektromagnetický signál a konverzaci mezi kartou a
snímačem karet zprostředkovává anténa, která je součástí karty. Použité
mikrovlnné frekvence rovněž poskytují kartě elektrické napájení. Tyto
bezbateriově napájené karty musí být kvůli napájení přiblíženy ke snímači karet
na vzdálenost 2 až 3 palců. Z bezkontaktního rozhraní, které umožňuje
zákazníkovi, aby rychle mávl kartou v blízkosti zařízení, místo toho, aby kartu
někam vkládal a odněkud vyjímal, značně těží především dopravní společnosti.
Třetí kategorii se obecně říká hybridní nebo kombinovaná, ačkoliv přesně řečeno
jsou tyto dvě dílčí kategorie od sebe odlišné. Hybridní karty jsou karty se
dvěma čipy; každý čip má vlastní kontaktní, respektive bezkontaktní rozhraní a
čipy nejsou uvnitř karty propojeny. Naproti tomu kombinované karty obsahují
pouze jediný čip, jenž má jak kontaktní, tak i bezkontaktní rozhraní a každé z
nich je schopno zajistit komunikaci mezi čipem a snímačem karet.
Kromě rozdílů v rozhraní karet existují 2 různé typy čipů, které se používají
ve Smart kartách: paměťové čipy a mikroprocesorové čipy. Smart karty obsahující
pouze paměťové čipy jsou jednoduchá paměťová zařízení, která nejsou schopna
zpracovávat informace. Karty jsou velmi podobné kartám s magnetickým proužkem,
oproti nim však mohou uchovávat více dat. Paměťové karty jsou levnější než
mikroprocesorové a poskytují nižší stupeň zabezpečení. Paměťové karty mohou
podporovat základní aplikace, k nimž patří např. telefonní karty.
Smart karty s mikroprocesorovými čipy nabízejí mnohem více než paměťové čipové
karty. Mikroprocesor umožňuje kartě nejen ukládat informace, ale rovněž je
doplňovat, mazat a kromě toho i s daty uloženými v paměti manipulovat. Mohou
pracovat se složitými algoritmy, např. karta zdravotní péče může nabídnout
lékaři a farmaceutovi různé úrovně přístupu k datům, přičemž komukoliv z nich
umožní číst základní informace, jakými jsou jméno a kontaktní číslo
pohotovosti. Pro snadnější pochopení si můžete představit, že mikroprocesor ve
Smart kartě je miniaturním počítačem v plastové destičce, který může podporovat
aplikace, jež nabízejí pokročilé služby při vysoké úrovni zabezpečení dat.
Smart karty se v zásadě skládají ze 3 částí: plastové kartičky s magnetickým
proužkem nebo bez něho, elektronického modulu obsahujícího elektrické kontakty
a křemíkového integrovaného obvodu. Centrální jednotka, paměť a vstupní/
výstupní obvody jsou umístěny na stejném čipu nesoucím integrovaný obvod spolu
s elektrickými spoji, které je vzájemně propojují. Je obtížné, aby se na
vnitřní elektrické spoje propojující součásti čipu dostaly cizí rušivé signály;
to zvyšuje bezpečnost Smart karty.
Možnosti využití
Potřeba bezpečnosti a ochrany soukromí roste s tím, jak se ve světě všude
pronikajících počítačů násobí elektronické formy identifikace. Zvyšující se
popularita Internetu a expanze podnikových sítí jsou faktory, které urychlily
poptávku po prostředcích zabraňujících neoprávněnému přístupu k datům.
Základní hodnota Smart ka-ret spočívá v jejich schopnosti uchovávat osobní
informace při vysokém stupni bezpečnosti a přenosnosti. Zprostředkovávají nám
uchovávání soukromých klíčů, čísel účtů, hesel a jiných forem osobních dat,
které odolává útokům hackerů. Smart karty rovněž zajišťují bezpečnostně
kritické výpočty, včetně autentizace, digitálních podpisů a výměn klíčů mezi
různými částmi systému.
Spolu s digitálními certifikáty mohou Smart karty zvýšit úroveň autentizace
mezi stranami, řídit přístup k intranetům a extranetům z vnějšku firewallu a
chránit soukromí dat, souborů a elektronické pošty. Smart karty umožňují
bezpečné přenášení soukromých informací mezi systémy používanými v zaměstnání,
doma či na cestách. Uživatelé Smart karet si nebudou muset pamatovat svá hesla
nebo používat jiné heslo pro každou aplikaci.
Náhrada karet s magnetickým proužkem
Trh Smart karet ve Spojených státech byl uveden do pohybu spíše technologií než
spotřebiteli, avšak změny jsou již na obzoru. Obory jako bankovnictví,
zdravotnictví, doprava a zejména průmysl osobních počítačů a softwarový průmysl
začínají hromadně zavádět technologii Smart karet ve svých podnicích. V této
zemi existuje několik sil, které působí na rychlost zavádění Smart karet a růst
tržní poptávky po nich. Patří k nim vývoj víceaplikačních karet a provozních
standardů karet, padající ceny a nové metody marketingu.
Vývojáře pracující na vylepšování technologie Smart karet nalezneme ve
společnostech Bull, Gempuls, Hewlett-Packard, Schlumberger a Siemens Nixdorf a
rovněž u průmyslových gigantů, ve společnostech IBM a Microsoft. Dokonce i
vláda USA řadí na vyšší rychlost, aby dosáhla cílového stavu, kdy všichni
vládní zaměstnanci budou používat jedinou chytrou kartu pro řadu účelů. Podle
společnosti MasterCard by tomu tak mělo být do roku 2001.
Při strmém růstu Internetu datové sítě, která je veřejná a notoricky
nezabezpečená jsou si podniky hluboce vědomy bezpečnostní problematiky. Smart
karty mohou sehrát životně důležitou roli při překonávání strachu manažerů IT a
měly by rovněž zapůsobit na uživatele.
Takovým aplikacím jako internetovému obchodu nabízejí Smart karty mnohem lepší
ochranu spotřebitelů než dnešní karty s magnetickým proužkem. Pokud máte rádi
jistotu, pak vsaďte na Smart karty.
9 0642 / ijan

Výhody
Data odolávají falšování, vysoká úroveň kontroly nad daty, evidovatelnost,
bezpečný způsob zacházení s privátními informacemi, snadné přenášení.
Nevýhody
Nákladné zavádění, dosud nevelká popularita mezi účastníky amerických pilotních
programů, někdy se nesnadno hledají, když je potřebujeme.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.