Scházejíí odborníci?

Firmy často uvažují o svých zabezpečovacích opatřeních a postupech asi stejným způsobem, jako my o návštěvě u zu...


Firmy často uvažují o svých zabezpečovacích opatřeních a postupech asi stejným
způsobem, jako my o návštěvě u zubaře. Musíme tam jít, ale vůbec se nám nechce;
bolestný, leč nezbytný zákrok na dásních stále odkládáme, s rizikem, že nám
jednoho dne zuby prostě vypadnou. Pak ale někde zahlédneme člověka bez zubů,
vyděsíme se a rychle se k zubaři objednáme. Péče o zuby se v mnohém podobá
změnám uživatelského hesla: i to bychom měli dělat pravidelně, i to se jeví
jako rozumná věc, jenže...
Podniková bezpečnost se dnes nachází na křižovatce. Společnosti musí přestat
chodit kolem horké kaše a přijmout nekompromisní postoj: ostatně jedná se o
ochranu jejich nejcennějšího kapitálu. Zaměstnavatelé dnes ani pořádně nevědí,
jaké bezpečnostní odborníky vlastně potřebují. Znalost technické stránky
zabezpečení je samozřejmě velkým faktorem při obsazování těchto pozic, zde
uvádíme seznam těch dalších, a to jak pro práci v silně, tak mírně zabezpečeném
prostředí: odborníci musí dobře znát firemní politiku, musí disponovat
obchodními schopnostmi, aby mohli své produkty nabízet, prodávat a jednat o
nich. To proto, že je třeba motivovat řídící pracovníky, aby k zabezpečení
přistupovali se stejným zápalem jako třeba k vývoji nových produktů. A toho
nedosáhne, pokud bude bezpečnost zajišťovat několik neprůbojných techniků, jak
tomu na mnoha místech bývá. Odborníci na oblast zabezpečení stojí před nutností
neustále se seznamovat s novými technologiemi jinak si ochranu IT systémů
představit nelze. Stejně tak jsou ovšem pod značným tlakem, neboť musejí
pochopit celou obchodní strategii své firmy a najít ty konkrétní body, v nichž
je jejich firma ohrožena nejvíce.
V několika dalších letech se manažeři mající na starost zabezpečení budou muset
zaměřit na nové předpisy týkající se zabezpečení a důvěrnosti ve zdravotnictví
a finančnictví; bude zapotřebí vypracovat nové politiky uživatelského povědomí;
ošetřovat větší porci bezpečnostních otázek, hlavně nárůst bezdrátového
přístupu; transakce business-to-business, stejně jako definovat úlohu aplikací
poskytovatelů internetových služeb.
Společnosti by tak měly hledat novou generaci odborníků na zabezpečení, kteří
budou disponovat větším spektrem schopností, včetně pozitivního přístupu,
diplomatičnosti, trpělivosti, pečlivosti, houževnatostí, budou schopni zvládat
i složité abstraktní problémy a budou mít silnou vůli. To jim pomůže nabýt na
viditelnosti a své nápady dobře a nekompromisně prosazovat.
Co se týče technických oblastí, noví odborníci budou muset nehledě na svou
specifikaci disponovat znalostmi týkajícími se konstrukce a provozu sítí. Nové
aspekty zabezpečení právní předpisy, detekce pokusů o vniknutí do systému apod.
jsou žhavou novinkou a i s nimi by měl být špičkový odborník obeznámen.
Dnešní firemní debaty o postupech týkajících se bezpečnostních standardů,
například uživatelské povědomí, vzdálený/bezdrátový přístup, přijatelné metody
ověření totožnosti, zvládání rizik, důvěrnost, dohody a expedice
subdodavatelských produktů. To vše lze zajistit jen s dobře připraveným a
flexibilním týmem, který dokáže přesvědčit řídící pracovníky podniku, ví, jak
zvládat podnikovou agendu a hlavně dokáže rychle jednat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.