Schola Nova ve znamení Internetu

Ve dnech 24.-26. března se v pražském Veletržním paláci uskutečnil už pátý ročník mezinárodní kontraktační a p...


Ve dnech 24.-26. března se v pražském Veletržním paláci uskutečnil už pátý
ročník mezinárodní kontraktační a prodejní výstavy Schola Nova. Letošního
ročníku, který byl tentokrát zařazen do celostátní akce Březen měsíc Internetu,
se zúčastnilo 84 vystavovatelů. Ti představili svou produkci ve dvaceti
nomenklaturních kategoriích, počínaje nábytkem přes učební pomůcky a školní
materiály až k počítačům, multimediálním systémům a Internetu.
Paralelně s výstavou probíhal doprovodný program. Své záměry a koncepce
prezentovali představitelé ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pod
je-hož záštitou výstava probíhala. Překvapili neobvyklou stručností a věcností.
Jak už bylo řečeno, výstava proběhla v rámci měsíce Internetu a tento fenomén
proto tvořil leitmotiv doprovodného programu. Např. SPT TELECOM prezentoval
svou službu Internet--on-line a společnost GComp informovala o možnostech
vzdělávání na Internetu a Intranetu. Ve středu odpoledne se uskutečnil Internet
Afternoon, program určený pro mladší návštěvníky výstavy s cílem přiblížit jim
možnosti Sítě.
Pokud jde o samotnou expozici rozhodně příjemně překvapila. Ať už je krize
našeho školství jakkoliv hluboká, existuje zde nepochybně řada lidí, kteří svou
práci dělají dobře a kteří se snaží, aby nejednoduchý proces výchovy a vzdělání
nabyl co nejpříjemnějších rysů. Tradičně kvalitní byla produkce nakladatelství
Albatros, zaujaly didaktické pomůcky pro nejmenší od uherskohradišťské firmy
Benjamin, nábytek KLASSA plus a kancelářské potřeby od společnosti Centropen
(poslední dvě jmenované firmy při zahájení výstavy převzaly ocenění Czech Made).
Pevná pozice mezi exponáty již naprosto jednoznačně patří multimediální
produkci, která právě v oblasti školství a vzdělávání našla jeden ze svých
nejperspektivnějších zákaznických segmentů.
(jaf)
8 0680 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.