SchÖller vsadil na slunce

Je nepochybné, že i firma, zabývající se výrobou a obchodem s mraženými mlsotami, potřebuje informační systém. Pok...


Je nepochybné, že i firma, zabývající se výrobou a obchodem s mraženými
mlsotami, potřebuje informační systém. Pokud máme dostat svoji oblíbenou
zmrzlinu všude a v kompletním sortimentu, musí to být informační systém,
vyhovující všem specifickým požadavkům. Společnost SchÖller se rozhodla vyměnit
svůj IS a toto je příběh o tom, jak se jim to povedlo.
Známá německá firma SchÖller vstoupila na náš trh v roce 1992 prostřednictvím
velkoobchodních partnerů. V letech 1994-1995 začala firma s budováním vlastní
distribuční sítě, nastal tedy čas pro zavedení informačního systému, kterým byl
systém RISS společnosti Saul. Po čase přestal starý systém vyhovovat rostoucím
nárokům firmy. Vadila především velká náročnost na manuální vstup dat do
systému, data byla zpracována off-line a z ukládaných dat se nedařilo získávat
vyhovující obchodní statistiky. Přitom byl předpokládán nárůst objemu obchodů,
což znamenalo nárůst objemu zpracovávaných dat. Zároveň bylo třeba, aby
informační systém uměl efektivně zpracovávat data z ambulantního prodeje. Ten
je organizován tak, že prodejci si přímo od řidičů zásobovacích aut nakupují
zboží, přičemž řidiči jim vystaví dodací list a pracovníci příslušného
distribučního centra následně vystaví fakturu. K automatizaci sběru dat značně
přispělo, že řidiči zásobovacích aut využívají kapesní počítače (handheldy), a
proto zde byl logický požadavek, aby nový systém s těmito počítači bez problémů
komunikoval.
Hlavní požadavky
Hlavní požadavky se tedy daly shrnout do 4 základních bodů: nový IS by měl
udržet tempo s vývojem společnosti, měl by poskytovat přesná, včasná a
analyzovatelná data pro obchodní rozhodování, měl by snížit náročnost na
pořizování dat v distribučních centrech při respektování distribučního modelu,
závazně určeného mateřskou společností SchÖller, a samozřejmě by měl podporovat
datovou komunikaci. Do popředí se dostala i otázka vyhovujícího výkaznictví.
Mateřská firma SchÖller používá informační sy-stém SAP a s jeho využitím byly
sestaveny distribuční modely, používané ve všech pobočkách firmy.
SchÖller začal s hledáním nástupce systému RISS. Podle Dany Šebkové, vedoucí
kontrolingu, byl výběr poměrně obtížný. Do posledního kola se dostaly systémy
SAP, Scala a Sun Systems. Výběr byl o to těžší, že nešlo jen o volbu systému
pro českou pobočku, ale volil se vlastně alternativní systém k SAPu,
používanému v pobočkách v západoevropských zemích.
Zvítězil Sun System
V soutěži nakonec zvítězil Sun Systems, ale jak podotkla Dana Šebková, mezi
zúčastněnými nebyl jasný favorit. O vítězi nakonec rozhodl vyšší počet
"nasbíraných bodů". Např. o výhodnosti systému SAPu se nediskutovalo, nicméně
byl přece jen příliš finančně náročný. Systém Scala nebyl doporučen mateřskou
firmou s tím, že není dostatečně otevřený a na německém trhu na něj nebyly tak
dobré reference jako na Sun Systems. Jak poznamenala paní Šebková, konečné
rozhodnutí o systému bylo ponecháno na pracovnících české pobočky, připomínky
mateřské firmy byly brány jako doporučení. Byla tedy zahájena spolupráce s
firmou London Logic Praha (LLP).
Průběh implementace
Samotná implementace systému začala v srpnu 1996 analýzou potřeb společnosti
Schoeller vzhledem k používanému distribučnímu modelu a byly stanoveny odchylky
od standardní verze Sun Systems. V září byl jmenován implementační tým, složený
z pracovníků obou zúčastněných firem. Do konce roku byla převedena data ze
systému RISS do Sun Systems a v prosinci bylo testováno modelové nastavení
systému a opravovány nalezené chyby. Doladění systému a odstranění provozních
chyb zabralo dalších 6 měsíců. Současný provoz systému je víceméně
bezproblémový. I to byl důvod, proč byl v lednu 1998 Sun Systems instalován i v
pobočce na Slovensku.
Spolupráce s dodavatelem
A jaké jsou osobní zkušenosti pracovníků firmy Schoeller se spolehlivostí a
ochotou společnosti LLP? "Za sebe a myslím že i za ostatní naše lidi mohu říct,
že jsme opravdu spokojeni," řekla Dana Šebková. "Měli jsme již zkušenosti s
implementací jednoho systému, takže jsme mohli srovnávat." Pokud jde o
spolupráci s tvůrci programu, britskou společností Systems Union, byly
stížnosti na dlouhou odezvu při řešení vzniklých technických problémů. "Odezva
za 1 až 1,5 měsíce nám připadala příliš dlouhá na to, že jsme zaváděli nový
systém." To se ovšem prý netýkalo pracovníků společnosti LLP, se kterými byla
spolupráce bez problémů. "To, co jsme potřebovali, jsme si vždy v klidu
prodiskutovali. Srovnávali jsme své požadavky s jejich možnostmi a vždy jsme
dospěli k uspokojivému řešení. Vcelku se dá říct, že z pohledu uživatele je
systém zcela vyhovující, i když naši IT specialisté měli své námitky, např. v
oblasti datové komunikace, či logistice či struktuře dat." Nakonec se přece jen
jedna výtka k Sun Systems našla systém nepodporuje plně transakční zpracování a
bylo tedy třeba navíc naprogramovat kontrolní mechanismy, dohlížející na
bezchybný přenos dat mezi distribučními centry a centrálním účetnictvím.
Pokud mají u SchÖllera nějaký problém, obracejí se prý přímo na konzultanty
LLP, s kterými již spolupracovali. A kvalita konzultantů? Hodnotíme-li ochotu,
rychlost, kvalitu práce a profesionalitu, zaslouží si společnost LLP jedničku.
Hodnocení řešení technických problémů výrobcem je s jistým váháním ohodnoceno
za dvě. Na otázku, zda se pracovníci společnosti SchÖller cítí jako vážení a
hýčkaní zákazníci, zaznělo tedy jednoznačné ano.
9 0122 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.