Schopní konzultanti nedostatkové zboží

"Pokud je vedení vaší firmy nekompetentní, pak by mělo začít usilovat o najmutí nějakých konzultantů. Nejdříve si...


"Pokud je vedení vaší firmy nekompetentní, pak by mělo začít usilovat o najmutí
nějakých konzultantů. Nejdříve si ovšem musíte vymezit pojem "konzultant", kdo
to vlastně je a co od něho budete požadovat.
Každopádně počítejte s tím, že půjde o osobu, která bere vaše peníze a otravuje
vaše pracovníky, přičemž neúnavně hledá nejlepší způsob, jak si prodloužit
svoji konzultační smlouvu. Konzultanti s rozhodností sobě vlastní doporučují
dělat to, co jste ve firmě až dosud nedělali. Centralizovat decentralizované.
Uvádět do vodorovné polohy vše, co bylo až dosud svislé. Diverzifikovat vše, co
bylo soustředěné."
Je to vskutku reálný popis práce člověka, který se živí jako konzultant? Již na
první pohled je zřejmé, že jde o žertovnou stránku výkladu v podání amerického
humoristy Scotta Adamse, když prostřednictvím své kreslené postavičky Dilberta
kritizuje nešvary ze života manažerů, a vůbec lidí, kteří se zabývají řízením.
Scott možná zná lidi, kteří pracují jako poradci a chovají se přesně tímto
popsaným způsobem. Stejně tak se k němu mohly donést názory některých ředitelů
podniků, kteří po čase zjistili, že konzultanti, kteří byli firmou najmuti k
tomu či onomu speciálnímu úkolu, se prostě předvedli nikoli jako skuteční
mistři svého oboru, kteří ze své profese musí umět identifikovat problémy,
vyhledávat relevantní informace, analyzovat a syntetizovat, samostatně
vypracovávat návrhy na zlepšení, komunikovat s lidmi, plánovat změny,
překonávat odpor ke změnám, pomáhat zákazníkům učit se ze zkušeností, přenášet
metody řízení a tvořivě je aplikovat, ale že se vybarvili jako nekvalifikovaní
vetřelci pochybných hodnot s nulovými nebo při nejlepším velmi malými
zkušenostmi.
Faktem ovšem zůstává bez ohledu na to, jak se kdo dívá na roli konzultanta v
systému moderního řízení že tento obor činnosti se těší trvalé konjunktuře
a to navzdory všem krizím a recesím, nebo právě díky jejich působení. Stačí
připomenout, že ve všech odborných přehledech figurují poradenské firmy jako
velmi úspěšné subjekty, které ve svém úhrnu za poslední dva roky zvýšily své
výnosy o 44 procent. Přitom se má podle předpovědí úspěch jejich podnikání v
nadcházejících letech ještě zvýšit o dalších 15 procent.
Avšak jako by měl Scott nebo ti shora zmínění nespokojení ředitelé pravdu,
konzultantské
firmy prý zároveň očekává velmi velký problém nedostatek schopných lidí.
Prestižní výzkumná společnost Kennedy Research Group of Fitzwilliam z
amerického státu New Hampshire vypočítala, že jen v USA bude zapotřebí najít do
roku 2000 asi 200 000 nových adeptů na funkce poradců. Tak velká je v této zemi
poptávka po konzultantech! Ale po konzultantech, kteří nebudou doporučovat, aby
se uvádělo do vodorovné polohy vše, co bylo až dosud svislé, ale budou schopni
firmě radit, jak co nejúčinněji překonávat stresy a problémy, které doprovázejí
její úsilí přizpůsobit se digitální revoluci!
Nejznámější americké konzultantské společnosti, jako například McKinsey a
Boston Consulting Group, prosperují mimo jiné hlavně proto, že se vždy
orientují řečeno vojenskou mluvou na směr hlavního úderu. A tím je poskytování
rad a různých doporučení strategického charakteru, kterých je v éře digitální
ekonomiky zapotřebí mnohem více, než kdykoli předtím. Společnosti totiž
potřebují jako sůl strategicky prozíravé a zároveň v oboru infotechniky zdatné
rádce, kteří budou v jejich firmách schopni instalovat takové řídicí systémy a
vyvíjet takové globální informační sítě, aby odpovídaly požadavkům
nastupujícího 21. století.
Ovšem potíže s nedostatkem kvalitních konzultantů nabývají již dnes tak velkých
rozměrů, že řada špičkových amerických firem z tohoto oboru musí ke své doslova
bezmocné lítosti dokonce odmítat i nejzajímavější nabídky. Patří k nim i
společnost A.T.
Kearney, která v nedávné době poskytovala konzultantské služby pro tři projekty
instalace počítačových systémů do leteckých motorů Rolls Royce a další
poradenské aktivity podstatně zlepšující účinnost těchto a dalších výrobků
zadavatele. Jistě není bez zajímavosti, že šlo o práci, na kterou společnost
A.T. Kearney delegovala 200 konzultantů v celkovém objemu 1,5 miliardy dolarů.
A teď si představme, že konzultantská firma s takovým jménem a s takovými
komerčními úspěchy musí další zájemce s neméně lukrativními projekty prostě
odmítnout. V poslední době nemohla přijmout ani tak významné zakázky, jako
vypracování firemní strategie pro jednu světovou automobilku, nebo návrhu
reorganizace zdravotnické instituce celonárodního významu či projektu
restrukturalizace známého výrobce dopravních letadel. Důvody vysvětluje
předseda správní rady Fred Steingraber stručně a jasně: "Jsme nabídkami
zavaleni. Je jich více, než mám lidí."
(pokračování příště)
8 2198 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.