Schovejte se za Paegase

Po sprše datových služeb, které RadioMobil představil před dvěma týdny, přichází nyní s milou drobností každý j...


Po sprše datových služeb, které RadioMobil představil před dvěma týdny,
přichází nyní s milou drobností každý jeho zákazník si může nastavit zamezení
identifikace volajícího pro každý jednotlivý hovor.
Až dosud měli všichni uživatelé sítě Paegas automaticky nastavenu službu CLIP
(Calling Line Identification Permission povolení identifikace volajícího, opak
CLIR) a pokud ji chtěli zakázat, museli se obrátit na operátora. Nyní stačí
operátora požádat o aktivaci samoobslužného nastavení této služby a poté si již
může každý sám prostřednictvím menu telefonu, nebo speciálního kódu, kdykoli
nastavit, zda se jeho číslo na displeji volaného zobrazovat bude, nebo nikoli.
Prostřednictvím kódu #31#xxx xxx, kde xxxxxx je telefonní číslo volaného, lze
navíc nastavit funkci CLIP nebo CLIR pro každý jednotlivý hovor. Postup pro
nastavení CLIP, resp. CLIR, pro všechny hovory, by měl být popsán v návodu k
příslušnému
telefonu.(pen)
8 0839 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.