SCO UnixWare zdarma, odvětvová řešení DW od Sybase

Sybase uvedla na trh odvětvová řešení datových skladů pro pojišťovnictví, zdravotnictví, telekomunikace a pro drobn...


Sybase uvedla na trh odvětvová řešení datových skladů pro pojišťovnictví,
zdravotnictví, telekomunikace a pro drobné bankovnictví. Konkrétně se jedná o
tyto produkty: Property a Casualty Insurance Warehouse Studio 2.0, Telco
Warehouse Studio 2.0, Healthcare Warehouse Studio 2.0 a Retail Banking
Warehouse Studio 2.0. Každé řešení obsahuje celou řadu aplikací, jejichž cílem
je poskytnout společnostem datový sklad navržený podle specifických potřeb
daného odvětví.
Compuware představil produkt pro správu obchodních dat v systémech OS/390
nazvaný File-AID/Data Solutions, který umožňuje efektivní manipulaci s daty,
jejich analýzu, konverzi, překlad a tvorbu bez potřeby psaní vlastních
programů. Dřívější produkt File-AID/Data Ager byl přejmenován na Data
Solutions, aby nové jméno přesněji vyjadřovalo funkce produktu. V této verzi
bylo doplněno několik nových funkcí, které pomáhají automatizovat správu dat a
zrychlit testování aplikací.
Nová verze OS UnixWare 7 od společnosti SCO, resp. její jednouživatelská verze,
je dostupná pro nekomerční využití zdarma. Nabídka na bezplatnou dodávku
CD-ROMu s uvedeným OS platí do konce září 1999. Mimo tradičních vývojových
prostředků známých ze systému Free SCO UnixWare obsahuje nabídka služby pro
Internet a plnou síťovou podporu protokolu TCP/IP.
Společnost SGI představila nové řešení pro vzdálenou výuku LOD (Learning On
Demand). Tento systém umožní prostřednictvím interních sítí nebo Internetu
nepřetržitě poskytovat učební a vzdělávací materiály pro studenty či
zaměstnance ve formě zvukových, obrazových, video a textových dat. Dostupné je
i e-mailové řešení dodávané buď jako součást samotného LOD, nebo jako
samostatný produkt.
Výrobce obuvi Svit Zlín podepsal se společností AutoCont CZ smlouvu o
implementaci informačního systému založeného na podnikovém řešení Navision
Financials společnosti Navision Software. Celý projekt je rozsáhlou
implementací Navision Financials, která kromě samotného Svitu zahrnuje další
čtyři dceřiné společnosti a do rutinního užívání bude předán do konce roku 1999.
Ze světa Symbianu: Firma Matsushita (Panasonic) získala 9% podíl ve sdružení
Symbian a stala se tak pátým podílníkem. Společnosti sdružené v Symbianu tak
nyní ovládají cca 80 % trhu mobilních telefonů. Japonský operátor NTT DoCoMo,
který provozuje patrně největší mobilní síť na světě (téměř 24 mil. účastníků),
a Symbian navrhli specifikaci komunikátoru pro tuto síť.
Computer Associates a CHS Electronics uzavřely smlouvu, v jejímž rámci budou
servery, PC a produkty pro hromadné ukládání dat distribuované CHS dodávány
společně se softwarovými řešeními pro správu od CA. CHS dodá firmě CA
marketingová, distribuční a resellerská práva vztahující se k distribuované
produktové řadě. CA bude naoplátku do CHS investovat až 50 milionů dolarů.
DICOM Group a kanadská firma KOM oznámily uzavření dohody o celoevropské
distribuci softwaru pro řízení optických paměťových zařízení. Uzavřením smlouvy
se formalizuje stávající faktická situace, a jednotlivé pobočky DICOMu (v ČR je
to DICOM Data Management CZ) se tak stávají oficiálním distributorem produktů
firmy KOM na evropském trhu.

9 1562 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.