Sdílení optiky

Globální ultrarychlé přenosy dat Cesnet se stal oficiálním partnerem globální experimentální iniciativy Global Lambd...


Globální ultrarychlé přenosy dat Cesnet se stal oficiálním partnerem globální
experimentální iniciativy Global Lambda Integrated Facility, jež je zaměřena na
podporu vývoje nejnáročnějších vědeckých a výzkumných aplikací.
Projekt Global Lambda Integrated Facility (GLIF) se skládá z několika
gigabitových optických tras zvaných lambda okruhy, jež jsou rozprostřeny v
Severní Americe, Evropě a v Asii. Hlavním cílem je údajně vytvořit síť, která
obslouží aplikace s extrémními přenosovými nároky.
Síť GLIF prý proto funguje jinak než běžný internet dynamicky přiděluje
aplikacím vyhrazené optické trasy, přičemž účastníci si také mohou naplánovat,
že v určité době potřebují okruh mezi stanovenými body, a síť jim ho zaručí.
Vzhledem k tomu, že tato situace připomíná plánování a přidělování prostředků v
distribuovaných výpočetních systémech (gridech), snaží se architekti GLIF
použít analogické metody. Proto se o dostupných vlnových délkách (vláknech)
mluví jako o lambdagridu.
Uživateli GLIF jsou především instituce, organizace a konsorcia provozující
aplikace mimořádně náročné na přenosové kapacity. Příkladem může být dálková
komunikace s experimentálním zařízením, které produkuje setrvalý tok dat o
objemu několika gigabitů za sekundu. Taková zařízení dnes existují například ve
fyzice vysokých energií, astronomii či dalších přírodovědných oborech.
Síť GLIF vzniká tak, že do ní jednotliví účastníci vkládají své optické trasy a
dávají je k dispozici pro společné využití. Český podíl v iniciativě GLIF tvoří
síť CzechLight, provozovaná sdružením Cesnet. Je napojena okruhem vedoucím z
Prahy do Amsterodamu, jehož kapacita bude v nejbližší době zvýšena ze
současných 2,5 Gb/s na 10 Gb/s. Postupně se do projektu připojí i další česká a
moravská města. Nejvýznamnějším tuzemským uživatelem je v současnosti Fyzikální
ústav Akademie věd České republiky, který síť využívá ke komunikaci s evropským
centrem síťového výzkumu a vývoje se švýcarským CERNem. Bližší informace o
projektu přineseme v příštím vydání CW.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.