Sdílný pas ve vaší kapse

Nechci na následujících řádcích kázat o zlu jménem zneužití rádiové identifikace, ale spíše nabídnout obraz, kt...


Nechci na následujících řádcích kázat o zlu jménem zneužití rádiové
identifikace, ale spíše nabídnout obraz, který cosi podobného minimálně
připomíná. Problematické přijímání identifikace osob pomocí technologie RFID
laickou i odbornou veřejností je především důsledkem přístupu příslušných
institucí, jež o jejím nasazení rozhodují.
Po sérii jednání vyvinula Organizace spojených národů (OSN), podporovaná
Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), mezinárodní standard pro
elektronické pasy. Norma blíže specifikuje, že cestovní doklady osazené čipy
RFID, které normálně obsahují pouze jedinečné identifikační číslo, budou v
pasech navíc zahrnovat dalších zhruba 512 KB informací. Základní sada dat má
obsahovat jméno, datum a místo narození, digitální fotografii držitele a jméno
země, která pas vydala. Spojené státy a řada dalších zemí adaptují nový
standard do svých systémů hraniční kontroly a evidence cizinců.
Stejně jako u jiných způsobů využití čipů RFID je možno jejich informace číst i
vzdáleně, tj. bez nutnosti fyzické blízkosti čipu a čtecího zařízení. Z tohoto
důvodu se řada lidí zavedení RFID pasů obává, zejména proto, že jejich obsah
nebude dle daného standardu nijak šifrován.
Například vládní úřady Spojených států opakovaně odmítají možnost zneužití
těchto pasů a argumentují tím, že stávající čtečky čipů RFID pracují do
vzdálenost 4 palců a jde o velmi objemná zařízení. Zcela tak opomíjejí
technologický vývoj, který inkriminovanou vzdálenost každý rok zvyšuje a
čtečkám ubírá na rozměrech.
Proti zneužití zcela nezajištěné technologie protestují nejrůznější subjekty,
jako například organizace pro ochranu lidských práv, American Civil Liberties
Union nebo nezisková organizace působící v oblasti ochrany občanských práv ve
sféře digitálních médií Electronic Frontier Foundation.
Do problému vstupuje i aktuální otázka mezinárodní bezpečnosti. Nebude příjemné
cestovat s pasem, který o mně v mnoha částech světa bez mého vědomí sdělí
teroristům, že jsem Američan. Nejvíce zarážející je ovšem skutečnost, že se
vládní orgány minimálně ve Spojených státech vehementně snaží pasy vybavené
čipy RFID udržet v jejich stávající nezabezpečené podobě. Otázka, která mě v
této souvislosti napadá, zní: Jaká jsou ona rozhodnutí, jež místo bezpečnosti
lidí volí snadnou cestu nedokonalého využití jinak perspektivní technologie? A
jedna z možných odpovědí může být: Není vláda spojených států vedena snahou o
nenápadné sledování cizinců na vlastním území, ke kterému je stávající podoba
elektronických pasů více než vhodná? To by bylo možno brát jako nenápadný akt
zvyšující vnitřní bezpečnost USA. Podstatně přímější vysvětlení by nejspíše
využilo termíny jako krátkozrakost a paličatost.
Jako aktivní cestovatel jistě musím přijmout jistá rizika. Ale vědomí, že jsem
nebezpečí vystaven soustavně, vědomě a se souhlasem vlastního státu, není tím,
co bych od svých cest čekal.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.