Sedm tajů kvality

Pod názvem "Sedm tajů kvality aplikací klient/server" uspořádala firma Compuware Corporation ve spolupráci s firmou Hurw...


Pod názvem "Sedm tajů kvality aplikací klient/server" uspořádala firma
Compuware Corporation ve spolupráci s firmou Hurwitz Group seminář v pražském
hotelu Diplomat. Seminář se zaměřil na faktory ovlivňující kvalitu aplikací
klient/server, zabýval se problémy spojenými s testováním distribuovaných
aplikací, ukázal technologie a řešení pro zajištění kvality a představil
nástroje pro testování a správu aplikací.
Společnost Compuware má v této oblasti bohaté zkušenosti. Patří totiž k předním
světovým dodavatelům kompletních řešení pro vývoj, implementaci a testování
kritických podnikových informačních systémů. Produktová řada firmy pokrývá celý
životní cyklus tvorby aplikací od vytvoření datového modelu přes generaci kódu,
testování až po jejich údržbu.
Společnost nabízí pro vývoj aplikací vývojové prostředí UNIFACE. To je určeno
pro profesionální tvorbu aplikací nezávislých na konkrétním implementačním
prostředí. Uživatelé aplikací vytvořených v tomto prostředí uvítají zejmé-na
možnost změn technologické infrastruktury bez potřeby zásahu do aplikace,
jednoduché a snadno osvojitelné ovládání nebo možnost přepínání mezi různými
jazykovými verzemi.
Kvalitu a funkčnost aplikací lze ověřit pomocí nástrojů pro automatizované
testování QACenter. Jedná se o integrovanou sadu produktů pro automatizaci
všech činností spojených s testováním aplikačního programového vybavení od
plánování a řízení procesu testování, přes přípravu testovacích procedur a
testovacích dat, vlastní vykonávání testů, zdokumentování a vyhodnocení průběhu
testů, až po řízení postupu při odstraňování zjištěných nedostatků.
Velmi důležité postavení mezi produkty firmy zaujímají nástroje určené pro
oblast správy informačních systémů Ecosystems. Hlavním z těchto nástrojů je
produkt EcoTOOLS, který plně pokrývá tři nejdůležitější problémové okruhy z
oblasti správy aplikací, serverů, databází a operačních systémů. Jedná se o
automatizaci úkonů, správu událostí a monitorování výkonu. Dalším produktem z
rodiny EcoSystems je EcoSCOPE určený pro sledování provozu síťových aplikací.
8 0373 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.