Sedmdesát let zkušeností a pět patentů denně

V lednu dokončila společnost Xerox akvizici divize Printing & Imaging firmy Tektronix za 925 milionů dolarů. Výsledkem by...


V lednu dokončila společnost Xerox akvizici divize Printing & Imaging firmy
Tektronix za 925 milionů dolarů. Výsledkem bylo okamžité uvedení nově sestavené
skupiny Office Printing Business. "Důvodem akvizice Tektronixu bylo rozšíření
našich distribučních kanálů," říká generální ředitel společnosti Xerox ČR Simon
P. Matow.

Již před třemi lety byla vytvořena tzv. Channels Group zaměřená na obchod v
oblasti SOHO. A právě tomto segmentu trhu má Tektronix velmi dobrou pozici.
Kromě relevantních produktů disponuje i rozsáhlou sítí poboček po celém světě a
navíc je to firma plně digitální. Xerox, který je rovněž stoprocentně digitální
společností, tím tedy - řečeno slovy Simona Matowa - zabil dvě mouchy jednou
ranou: zlepšil strukturu poboček a rozšířil portfolio produktů žádoucím směrem.
Klíčovým bodem strategie Xeroxu je fakt, že se jedná o dokumentovou společnost.
"Nejsme výrobci kopírek nebo tiskáren, jak se ještě donedávna tradovalo - naší
doménou je vše, co se týká dokumentů," říká S. Matow. "Vlastně ještě přesněji
řečeno, jsme knowledge-sharing company - a tam, kde jsou znalosti, jsou i
dokumenty." Proto se Xerox snaží vybudovat takové portfolio produktů, které
pokrývají celé spektrum obchodních i soukromých aktivit spojených se sdílením
dokumentů. Počínaje nejvyšší úrovní tisku v profesionálních tiskárnách až po
domácí kancelář.
V současné době zaujímá Xerox druhou pozici v oblasti barevného kancelářského
tisku hned za společností Hewlett-Packard. "První místo HP je dáno především
velmi efektivním systémem nepřímého prodeje," uvádí Simon Matow. "Jistě,
Hewlett-Packard je naším konkurentem číslo 1. My budujeme vnitřní strategii,
jak zaútočit na HP, a jsem přesvědčen, že oni budují svou strategii, jak nám
odolávat a také jak vstoupit na ty segmenty trhu, kde ještě nejsou přítomni.
Ale chtěl bych říci, že je to velmi civilizovaný souboj, zvláště pak tady v ČR."
Velkou devizou Xeroxu je výzkumná a vývojová základna. Firma denně předkládá
5-6 patentů. A pokud jde o nejdůležitější letošní nové produkty: bude to jednak
tiskový systém Speeder, což je plnobarevná tiskárna schopná vytisknout 65 stran
za minutu - tedy čtyřikrát produktivnější než dnešní nejvýkonnější stroje,
přičemž její cena je stejná. V oblasti produktů pro SOHO market se počítá s asi
20 novinkami, přičemž
100 % z nich je digitálních. V tomto tržním segmentu se Xerox snaží o maximálně
výhodnou cenu, protože SOHO je cenově velice citlivá oblast.
Navzdory ekonomické recesi v zemi byl loňský rok pro Xerox ČR úspěšný. Firma
zaznamenala 56% růst a podařilo se uspět i na trhu pro Xerox kritickém - na
trhu outsourcingu. Koncept outsourcingu se zatím v České republice příliš
neprosadil, ale postupně se daří přesvědčit podniky o jeho výhodách. Spolu s
ostatními firmami, a to nejen zahraničními, ale i místními, které se angažují v
oblasti kancelářského tisku, přechází Xerox od nabídky produktů k nabídce
služeb. Nakupovat služby, to znamená pro koncového uživatele spoustu výhod, mj.
i výrazné zprůhlednění nákladové složky.
"Naše společnost je unikátní v tom," říká Simon Matow, "že máme kompletní řadu
produktů z oblasti hardwaru, softwaru a služeb, které provázejí činnosti
spojené s vytvářením, distribucí a archivováním dokumentů. Nebo ještě lépe
vědomostí, protože dokument, to je vlastně DNA znalostí. Pro zákazníka to má tu
výhodu, že dostává jedno řešení od jednoho dodavatele. Díky sedmdesátileté
zkušenosti víme, co zákazník potřebuje a jak vyjít jeho potřebám vstříc.
Celosvětová síť společnosti nám umožňuje najít ekvivalentní praxi i pro ty
případy, které jsou tady úplně nové, což šetří čas i prostředky. Zákazník tak
dostává něco, co je velmi unikátní pro něj, ale zcela běžné pro nás."


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.