Šéfem projektu snadno a rychle

Publikace je věnována lidem, kteří nejsou technickými ani vývojovými odborní ky, ale potřebují řídit softwarové p...


Publikace je věnována lidem, kteří nejsou technickými ani vývojovými odborní
ky, ale potřebují řídit softwarové projekty, případně porozumět zkratce UML
(Unified Modeling Language) z manažerského hlediska.
První část knihy nenásilnou formou vysvětluje, k čemu je UML vůbec dobré a jak
pomáhá standardizovat zadání. Kapitola druhá už jde přímo do praxe. Na vtipných
příkladech nazvaných Pití na Floridě, Pití v Praze, Pití ve Stockholmu a Pití v
roce 2080 autoři ukazují, jak lze jednotlivé procesy jednoduše popsat pomocí
UML. Nejjednodušší vývojový diagram je z Prahy nejsou zde žádné rozhodovací
kroky. V podstatě se sestává z těchto příkazů: Posaďte se v místní hospodě
(pivo je tím automaticky objednáno a doručeno na váš stůl); vypijte jej (zde je
hvězdička, která ve vývojovém diagramu v syntaxi UML značí mnohonásobné
opakování); odmítněte další (ve chvíli, kdy chcete opakování skončit); zaplaťte.
Třetí kapitola ukazuje použití tzv. cases, pomocí kterých se definují vůbec
základní hranice projektu.
V kapitole čtvrté autoři vysvětlují, jak vytvářet třídy a jejich diagramy.
Rovněž uvádějí rozdíly mezi obchodním a technickým pohledem na takové diagramy.
Kapitola pátá se zabývá tím, jak definovat "dynamiku" projektu. Jak se budou
chovat běžné procesy, jaké jsou možnosti nestandardního chování a také jak
ošetřovat vzniklé chyby. Šestá kapitola horuje za vytváření znovupoužitelných
komponent a budování knihoven těchto softwarových objektů. Předposlední sedmá
kapitola se zabývá datovými modely a závěrečná osmá se snaží čtenářům vštípit
ještě několik dobrých rad na cestu.
Milan Kratochvil, Marry McGibbon: UML Xtra-Light, Cambridge Univesity Press,
2002, 106 stran, cena na www.amazon.com 15 dolarů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.