Šéfové IT: Na krize se dobře připravíme

Dvě třetiny na dva způsoby Podle poslední studie Yankee Group je jedna třetina výpadků počítačové sítě způsoben...


Dvě třetiny na dva způsoby
Podle poslední studie Yankee Group je jedna třetina výpadků počítačové sítě
způsobena lidskou chybou. Firmy začínají zaměstnávat nové pracovníky, kteří se
řešením takových procesních problémů zabývají. Bude vaše organizace v novém
roce mezi nimi? Do tří let, roku 2006, se má podle firmy Gartner zmenšit trh se
systémy pro storage management. O stejnou hodnotu se má smrsknout rovněž trh se
systémy pro management aplikací. Gartner rovněž tvrdí, že 60 procent dodavatelů
konfiguračního managementu fúzuje nebo úplně zanikne. Padesát procent hlavních
outsourcingových kontraktů selhalo, protože se zákazníci a dodavatelé v jejich
průběhu nedokázali shodnout na reálně požadovaných a dodávaných parametrech.
Alespoň tak to tvrdí studie firmy Gartner. Přesto je outsourcing nevyhnutelný a
odborníci doporučují: nejdříve začněte outsourcovat okrajové činnosti.
Vzorem pro bezpečné IT podniků jsou především bankovní a jiné finanční ústavy.
U nich totiž musejí být postupy při případných krizových či jinak nebezpečných
situacích vyřešeny s maximální důsledností a pečlivostí. V novém roce se chtějí
manažeři a ředitelé IT v těchto organizacích zaměřit především na bezpečnostní
prevenci, což by mohlo být dobrým tipem i pro ostatní firmy.
"Chci lidem v naší společnosti hlouběji vštípit potřebu plánovat bezpečnostní
opatření předem, místo reakcí na poslední minutu," dává si novoroční
předsevzetí Bruce Bonsall, šéf informační bezpečnosti MassMutual Financial
Group. Podobné záměry má pro rok 2003 také Matthew Speare, ředitel oddělení IT
risk managementu v Ohio Savings Bank. Chce totiž zvýšit "bezpečnostní povědomí"
zaměstnanců pomocí různých vzdělávacích programů. Na řadu mají přijít i
restrikce například zamezení zkušeným uživatelům, aby stahovali a instalovali
shareware nalezený na internetu. Chris Price, ředitel bezpečnosti Hydro One
Networks, zastává názor, že je třeba dodržovat tzv. bezpečnostní trojúhelník,
který sestává z problematiky bezpečnosti osob, informační bezpečnosti a také
fyzické bezpečnosti.

Byznys výrazně ovlivní ICT
V čem se čeští IT odborníci i čeští manažeři IT velmi nezvykle shodují se
zahraničními kolegy a také výzkumnými společnostmi? V tom, že v letošním roce
poplyne zřejmě největší procento investic do aplikací, pomocí kterých firmy
získají lepší informace o sobě a svých zákaznících. Jedná se především o datové
sklady, CRM (Customer Relationship Management) a podobné technologie. Trendem
by měl být především posun k vlastnímu "byznysovému" chápání ICT.
"Byli bychom rádi, kdyby se informační technologie nevnímaly tak odděleně.
Musejí být součástí byznysu, a proto budou tak úspěšné, jak bude úspěšná sama
ekonomika," říká Monika Pavlíčková, Integrated Marketing a Communication
Manager ze společnosti IBM. S tím koresponduje i názor generálního ředitele HP
Pavla Kaláška, který míní, že trend bude pokračovat zejména v pragmatickém
zaměření role ICT. Investice do zmíněných systémů potvrzuje rovněž vedoucí
útvaru IT Českých radiokomunikací Pavel Procházka, který pro letošní rok
očekává ve své společnosti rozvoj datových, ale především hlasových služeb, a s
tím spojený rozvoj billingového a CRM systému.

Outsourcing dospívá
Zmíněný trend byznysu v IT charakterizuje i Managing Director firmy Getronics
Pavel Habarta slovy: "Byznys bude ještě více ovlivňovat ICT strategie.
Prioritou jsou investice do standardizace ICT s cílem lépe využít stávající
zdroje a redukovat náklady na podporu, čímž outsourcing zůstává i nadále často
skloňovaným tématem, následován návratností investic ROI (Return of
Investment), nicméně je stále doprovázen diskusí o vhodné metodě výpočtu." Na
rozšiřující se možnosti outsourcingu naráží i Martin Novotný, Solutions Manager
pro Evropu, Blízký východ a Afriku společnosti VanguardMS: "Na základě již dnes
existujících trendů na trhu je zřetelné, že dochází k investicím do služeb, a
to především v oblasti správy komunikačních sítí typu LAN, WAN, MAN nebo i SAN.
Tato vlna se šíří z USA a v minulém a letošním roce velmi výrazně zasáhla
západoevropský trh. IT oddělení podnikových klientů musejí čelit tlaku svého
vedení na zefektivnění práce při současném zavádění nových aplikací. Tyto
nároky však vyžadují další kapacity, které stojí nemalé prostředky. Uživatelé
se již dnes zamýšlejí, na co se musejí osobně zaměřit a co mohou předat jiným
subjektům s nižšími náklady."
Shodný trend v oblasti outsourcingu předpokládá také Managing Director LBMS
Stanislav Mlynář, který říká: "Očekávám rostoucí podíl služeb ve výdajích na
IT. Infrastruktura, jíž organizace využívají, je stále komplikovanější a
udržování celého rozsahu znalostí pro zajištění řádného chodu a rozvoje je
neekonomické, přičemž se současně rozšiřuje a zkvalitňuje nabídka těchto typů
služeb."

Jak bude letos
Investiční trendy ve vlastních technologiích letošního roku potvrzuje obchodní
ředitel LLP Group Martin Skalička: "Myslím, že firmy budou nejvíce utrácet za
CRM řešení a Supply Chain Management; obecně za vše, co souvisí s integrací.
Hlavní snahou bude lepší komunikace uvnitř firmy, mimo firmu, zjednodušení a
zrychlení komunikace se všemi a se vším. Tam se dá ještě dnes hodně ušetřit."
Podobný názor má i Pavel Habarta: "Prioritou podniků zůstávají investice do
zabezpečení dat, aplikací a sítí, následuje e-commerce, CRM a ERP. Převažujícím
trendem podnikových IT je jejich doplňování a zabezpečování před implementací
úplně nových systémů." Analogická očekávání má pro letošní rok také Stanislav
Mlynář (LBMS): "Vzhledem k očekávané makroekonomické situaci bude efektivnost
investic do IT poměřována přínosy pro vlastní byznys. V tomto směru očekávám,
že se organizace budou více zajímat o možnosti vyladění vlastní infrastruktury
před uskutečněním dalších nákupů a rovněž užším provázáním IT podpory na
klíčové procesy."

Trendem je konsolidace
"Za jednoznačný trend považuji integraci: integraci podnikatelských subjektů do
větších celků, nebo alespoň integraci na úrovni informačních systémů pro
zjednodušení a zefektivnění dodavatelsko-odběratelských vztahů. To by mělo mít
za následek snižování nákladů, úsporu času a zrychlení procesů. Dále integraci
různých systémů uvnitř jednotlivých subjektů," charakterizuje trend celého
oboru IT Martin Skalička. Tento názor doplňuje a konkretizuje Stanislav Mlynář:
"Pravděpodobně budeme svědky pokračující konsolidace odvětví ve formě dalších
akvizic firem, jako byl např. nedávný nákup firmy Rational ze strany IBM nebo
nákup Starbase a Togethersoftu Borlandem. Takovéto změny mohou ovlivnit hrací
pole v oblasti našeho působení, což přináší dynamiku, jež je zdrojem jak obav,
tak nových příležitostí."

Telco bude na koni
Konsolidace se však netýká jen oboru informačních technologií, ale také
telekomunikací. Jakub Puchalský, Business Development Manager ze společnosti
Nextra, k této problematice říká: "Nadcházející rok by měl probíhat ve znamení
pokračující, byť jen pozvolné konsolidace trhu. Bude vidět snaha operátorů
dosahovat provozní ziskovosti a její další zlepšování. Celkově zvyšující se
konkurence přinese větší tlak na kvalitu a cenovou přijatelnost služeb,
schopnost nabízet nestandardní řešení a rovněž se začne více projevovat
proaktivní zákaznický přístup."
S tím se shoduje i názor Petry Kopecké, tiskové mluvčí společnosti Aliatel,
která charakterizuje telekomunikační trh takto: "Rok 2003 bude pro
telekomunikační společnosti stejně náročný jako rok uplynulý. V příštím roce
nás čeká zavádění nových služeb a postup do nižších segmentů trhu, což s sebou
přináší změny v obchodní strategii a potřebu zvýšit vnitřní výkonnost
společnosti."
Zajímavý pohled poskytuje Pavel Procházka, který charakterizuje letošní vlastní
investice Českých radiokomunikací do ICT: "Struktura výdajů oproti roku 2002 se
zásadně mění ve prospěch telekomunikačních služeb."

Hlas stále vítězí
Z hlediska využívání konkrétních služeb odhaduje Jakub Puchalský budoucí vývoj
takto: "Velmi pravděpodobně zůstane zachován význam hlasových služeb jako
dominantního zdroje příjmů operátorů. V oblasti služeb internetu bude docházet
k postupné substituci nízkorychlostních pevných linek linkami aDSL. Zároveň
bude nadále růst poptávka po dodávce komplexních řešení (tj. od jediného
poskytovatele hlas, data, přístup k internetu, aplikační služby bezpečnostní
řešení a konzultační podpora) a výraznější růst pravděpodobně zaznamenají i
služby IP-VPN." Přesto nepředpokládá, že by v telekomunikační politice firem
nastaly nějaké podstatné zvraty: "Nemyslím, že tuto spíše konzervativní sféru
čekají nějaké převratné změny či novinky. Snad kromě některých dílčích změn a
nových faktorů na trhu (předvolba operátora, přenositelnost čísla, aDSL, WLAN),
které mohou postupně měnit chování celého trhu a dosavadní filozofii při výběru
operátora či ISP, bude příští rok velmi podobný letošnímu," říká Jakub Puchalský
Ani podle Petry Kopecké se výdaje za telekomunikační služby nebudou zásadně
přerozdělovat. "Podniky i drobní uživatelé zatím nejvíce utrácejí za služby
mobilních sítí a dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v tomto
roce," odhaduje letošní vývoj.

Letošní investice do IT oproti loňsku
Průměrný podíl, který podnik ze svého obratu investuje do IT, vychází na 5
procent (v závislosti na oboru). Graf znázorňuje, kolik procent podniků tento
podíl plánuje oproti loňsku snížit, kolik jej asi zvýší a kolik jej nechá
stejný. Průzkumu se zúčastnilo 75 amerických a 25 evropských manažerů IT
významných podniků.
Zdroj: Merryll Lynch

Jaký bude letošek pro české manažery IT?
Zeptali jsme se několika manažerů IT českých podniků na jejich plány pro
letošní rok v oblasti informačních technologií a telekomunikací v rámci jejich
společností.

Vladimír Pázler
vedoucí IS, Ospap Velkoobchod papírem

Jaký bude podle vás rok 2003 v informačních technologiích a telekomunikacích?
Těšíte se na něco? Obáváte se něčeho?
Nepředpokládám, že by se vývoj v oblasti ICT výrazně odlišoval od ekonomického
vývoje obecně, takže neočekávám příliš velké rozdíly oproti končícímu roku.
Snad blížící se termín vstupu do EU a existence oborového ministerstva u nás
pozitivně ovlivní vnímání informačních technologií včetně licenční čistoty.
Očekávám další přesun zájmu do oblasti služeb a poskytování řešení, i když
nadále zastávám názor, že ještě nenastal čas pro plně outsourcovaná řešení IS.
V oblasti komunikací se snad dočkáme poněkud více podnikatelského (tržního)
chování dominantního operátora pevné sítě. V mobilních komunikacích věřím ve
zlepšování možností mobilních datových přenosů; nyní s velkou reklamou uváděné
prostředky pro MMS nepovažuji za příliš významné pro podnikovou komunikaci, a
proto doufám, že budoucí trh mobilních telefonů poskytne nabídku i pro
zákazníky, kteří chtějí využívat GPRS a přitom nemusejí přenášet obrázky.

Jaké největší změny a novinky v IT a telekomunikacích chystáte ve své firmě?
V roce 2003 budeme realizovat projekt obměny informačního systému naší akciové
společnosti s cílem získat flexibilní a komplexní nástroj pro podporu našeho
podnikání. Součástí projektu je i vytvoření plnohodnotného elektronického B2B
obchodování.

Za jaké produkty či služby v IT a telekomunikacích plánujete vydávat největší
finanční prostředky? Změní se nějak struktura těchto výdajů oproti roku 2002?
Prakticky celý rozpočet na ICT roku 2003 je přímo (vlastní implementace) či
nepřímo (podpůrné aktivity, jako např. zlepšení WAN, hlasové komunikace) spojen
s realizací zmíněného projektu.

Gustav Müller
vedoucí útvaru organizace a IT, Linde Technoplyn

Jaký bude podle vás rok 2003 v informačních technologiích a telekomunikacích?
Těšíte se na něco? Obáváte se něčeho?
V oblasti IT očekávám poptávku po implementaci v oblasti DWH (datových skladů),
CRM a řízení procesů. Společnosti budou muset být více zákaznicky orientovány a
bez těchto oblastí se neobejdou. V telekomunikacích očekávám a také doufám v
lepší konkurenční prostředí, vedoucí ke kvalitnějším a levnějším službám.
Obávám se netrpělivosti uživatelů a snižování nákladů a investic na úkor
konečné kvality.

Jaké největší změny a novinky v IT a telekomunikacích chystáte ve své firmě?
Společnost Linde Technoplyn se v roce 2003 více zaměří na podporu prodeje a
kvalitnější přístup k zákazníkovi. Proto je nutné pokračovat v integraci dat,
budování kvalitnějšího reportingu (DWH, MIS) a umožnit mobilitu prodejců s
dostupnými čerstvými informacemi. Z toho plynou následující akce:
integrace a bezpečnost dat
elektronizace dokumentů, document management
datový sklad a MIS
CRM
mobilní pracoviště prodejců (notebook, PDA) s možností výměny dat z "terénu"
změna procesů, přechod na procesně řízenou společnost
Výzvou pro naše IT bude vybudování regionální podpory a administrace pro region
východní Evropy na platformě Lotus Notes.

Za jaké produkty či služby v IT a telekomunikacích plánujete vydávat největší
finanční prostředky? Změní se nějak struktura těchto výdajů oproti roku 2002?
Struktura výdajů bude zhruba stejná jako v roce 2002. Očekáváme nárůst plateb
za licence a komunikace a externí podporu (outsourcing). Větší podíl notebooků
proti klasickým desktopům v oblasti osobních počítačů.

Martin Závodný
ředitel informačních technologií, Severomoravská energetika

Jaký bude podle vás rok 2003 v informačních technologiích a telekomunikacích?
Těšíte se na něco? Obáváte se něčeho? Věřím, že v roce 2003 dojde k vyššímu
růstu ekonomiky než v roce letošním, což bude umožňovat ve firmách vyšší výdaje
do oblasti IT. V technologické rovině očekávám plynulé zvyšování výkonnosti a
spolehlivosti serverů, sítí, zařízení pro ukládání dat i koncových pracovišť
včetně prostředků mobilní komunikace. To bude znamenat další konsolidaci a
centralizaci informačních systémů se současným rozšířením možností přístupu k
informačním systémům z různých druhů koncových zařízení. Těším se na rozvoj v
oblasti mobilních komunikací, který přinese zcela určitě vyšší kvalitu využití
informačních systémů než doposud. Obávám se snad jen zcela mimořádných událostí
typu terorismu nebo živelných pohrom, které by mohly firmám i jednotlivcům
komplikovat jejich cestu k dosažení plánovaných cílů.

Jaké největší změny a novinky v IT a telekomunikacích chystáte ve své firmě?
Informační systémy a technologie v SME budou v nejbližším období reflektovat
významné změny odehrávající se v energetice v ČR, především liberalizaci trhu s
energiemi. Informační systémy budou jednak přizpůsobovány vyvíjející se
legislativě, ale především se stanou významnou podporou při transformaci SME ze
společnosti technicky orientované na společnost zákaznicky orientovanou.
Prakticky to bude v SME znamenat implementaci rozsáhlých změn ve fakturaci
oprávněných zákazníků a uvedení do provozu systému pro podporu obchodování s
elektrickou energií a systému pro podporu řízení vztahů se zákazníky CRM.

Za jaké produkty či služby v IT a telekomunikacích plánujete vydávat největší
finanční prostředky? Změní se nějak struktura těchto výdajů oproti roku 2002?
Struktura našich výdajů za IT nedozná významnějších změn. Podobně jako v
minulých letech bude docházet k postupnému relativnímu zvyšování nákladů na
implementaci softwaru a služeb na úkor nákladů na pořízení technických
prostředků.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.