Sen o 160 GHz - Rychlý čip z křemíku a germania

Logická hradla založená na nové technologii by mohla pracovat na frekvenci 120 GHz, což je přibližně dvojnásobná hod...


Logická hradla založená na nové technologii by mohla pracovat na frekvenci 120
GHz, což je přibližně dvojnásobná hodnota oproti současným křemíkovým obvodům.
Navíc, pokud se časem podaří aplikovat na křemíko-germaniové (SiGe) obvody i
0,13mikronovou technologii, rychlost by mohla vzrůst až na 160 GHz. V tuto
chvíli jsou již na trhu produkty vyráběné technologií 0,35 mikronů.
Slitina křemíku a germania má některé podobné vlastnosti, jaké vykazují tzv.
III-V polovodiče (tj. sloučeniny prvků ze třetího a pátého sloupce periodické
tabulky prvků), z nichž nejpoužívanějším je dnes zřejmě galiumarsenid (GaAs).
Křemíko-germaniové obvody mají být oproti III-V sloučeninám ovšem podstatně
levnější. Zlevnění konkurenční technologie by však mohlo nastat v souvislosti s
nedávným oznámením Motoroly o záměru nanášet III-V polovodiče na křemíkovou
vrstvu (více viz CW 31/2001).
Teprve nejbližší roky tedy ukáží, která z obou technologií bude nakonec
perspektivnější.
1 1447 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.