Server na dálnici

Je jistě přínosem, disponuje--li firma komplexně vyřešeným informačním systémem, vybudovaným na základě promyšle...


Je jistě přínosem, disponuje--li firma komplexně vyřešeným informačním
systémem, vybudovaným na základě promyšlené koncepce a tedy vyhovujícím všem
požadavkům jeho uživatelů. Problém však může nastat, objeví-li se z jakýchkoli
důvodů potřeba, jádro takového systému fyzicky přestěhovat do jiné, několik
desítek kilometrů vzdálené lokality.
A přesně to se stalo společnosti Tabák. Bylo nutné přemístit server IBM RS/6000
PowerParallel System SP2, na němž je provozována aplikace SAP R/3. Celý komplet
sestávající z několika rackových skříní, záložních zdrojů a dalších zařízení,
se svou hmotností blížilo 3 tunám. A aby to nebylo tak jednoduché, tak se
stěhovalo na více než 70 km z Prahy do Kutné Hory.
Nejprve však bylo zapotřebí vyřešit problém dostupnosti SAP R/3 během přesunu
techniky, na níž je tato aplikace běžně provozována. Po složitých přípravách,
rozborech a testech se přikročilo v našich podmínkách k neobvyklému kroku k
převedení řízení celé jednodenní produkce Tabáku na záložní systém, umístěný v
prostorách IBM. Tomuto postupu ještě předcházelo ověřování úplnosti
zálohovacích procedur a příprava produkčního prostředí na zálohovacích
systémech IBM. Byly provedeny rozličné úpravy těchto systémů pro případ
nečekané události a byl vytvořen detailní plán relokace.
Vlastní operace začala ve čtvrtek. Informatici z Tabáku začali s odstavováním a
zálohováním částí informačního systému, které nebyly nezbytné pro chod firmy. V
pátek v 18.00 se přikročilo k odstavení a zálohování klíčové aplikace SAP.
Zároveň se rekonfigurovala komunikační síť Tabáku tak, aby dotazy jednotlivých
stanic byly přesměrovány do nové lokality.
V 19.00 přebral systém tým IBM. Pracovníci oddělení PSS (Product Support
Services) vypnuli celý systém, rozebrali ho a připravili k transportu. Asi ve
22.00 začíná přemísťování ne právě lehkých komponent do speciálně upraveného
automobilu Mercedes M814, zajištěného firmou UniData. Technici ještě jednou
kontrolují kompletnost nákladu a začíná transport.
Dálnice je téměř prázdná. Hodiny ukazují 2.00, když nákladní vůz s "křehkým"
nákladem zastavuje před určeným objektem v Kutné Hoře. Polovina práce ještě
zbývá a vše musí být hotovo do 9 hodin. Konečně je vše na novém místě a začíná
maraton připojování a přepojování kabelů a ji-ných úkonů spojených s fyzickou
instalací a kompletací systému. V 6.00 ráno se zapíná systém.
V sobotu v 7 hodin předávají specialisté IBM PSS zaměstnancům Tabáku funkční a
odzkoušený systém. Po celou dobu trvání akce byly ve Středisku založních
systémů připraveny k nasazení zálohy s předinstalovaným produkčním prostředím
Tabáku, pro případ, že by z jakýchkoli důvodů byl znemožněn náběh systému v
nové lokalitě. Kromě toho byla v pohotovosti horká linka technické podpory IBM
Software Services.
"Hrálo se o čas. Lidé od IBM spolu s naším týmem dokázali zvládnout celou akci
bez problémů," říká Lešek Hottowy, vedoucí informatiky v Tabáku. "Za úspěchem
však stojí dlouhý čas detailních příprav, kdy jsme operaci krok za krokem
plánovali, v každé fázi jsme se snažili najít možná rizika a nejvhodnější
způsob, jak jim předejít.
8 1890 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.