Serverové operační systémy

Počítačové servery představují srdce moderních informačních prostředí a samozřejmě i internetu. Řada informa


Počítačové servery představují srdce moderních informačních prostředí a
samozřejmě i internetu.

Řada informačních systémů využívá modelu klient/server. Ať již jde o centrální
správu dokumentů, provoz vlastního internetového portálu nebo o fungování
firemního intranetu, vždy nalezne uplatnění více či méně centrálně pojatý a
pracující počítač server. Pro jeho provoz je nezbytný základní software v
podobě operačního systému (OS).

Co je serverový OS?
Serverové operační systémy jsou konstruovány k provozu programů pro více
uživatelů, kritické podnikové aplikace s mnoha přístupy nebo všestranné síťové
aplikace. Měřítkem jejich úspěšného nasazení není jako u desktopových systémů
přívětivé uživatelské rozhraní, ale především bezpečnost, stabilita a možnosti
spolupráce.
Většina serverových OS bývá dodávána i s balíkem základních serverových
aplikací, kterými jsou například webové servery, e-mailoví agenti či
terminálové služby.

Hlavní aplikace
Stále důležité poslání serverových systémů spočívá ve sdílení souborů a
zařízení (zejména tiskáren) více uživateli v rámci jedné sítě. Náročnější
provozy vyžadují instalaci některého databázového produktu, jež na serverech
převážně pracují.
Rozmach internetu spojil mnoho serverových OS s http servery. V podnikovém
prostředí jsou na serverech provozovány groupwarové aplikace, e-mailové služby
nebo instant messaging. Řada specifických aplikací využívá serverů pro tzv.
terminálové služby. Jde o přístup, jenž využívá výpočetní sílu serveru a
pracovní stanice slouží pouze pro vkládání příkazů a pro zobrazování výsledků
prováděných operací.
Především v souvislosti s provozem internetového připojení mohou servery
sloužit i jako vyrovnávací paměť často navštěvovaných stránek nebo pro ukládání
opětovně stahovaných souborů. Provoz mnoha serverových aplikací zvyšuje nároky
na výpočetní, přenosový a úložný výkon hardwaru. Proto se servery v prostředích
s mnoha požadavky často specializují na dílčí úkony (například e-mail, web,
databáze). Jinou možností je výkonové nebo kapacitní rozšíření.

Náležitosti
Již při instalaci serverového operačního systému hrají důležitou roli
administrační nástroje a rozhraní. Trendem doby je obdobně jako u mnoha dalších
produktů snadnost jejich použití.
Další stěžejní vlastnost zastupuje komplex bezpečnostních prvků a opatření, jež
lze s daným serverem provozovat. Primárním předpokladem bezpečného provozu je
podpora ze strany dodavatele serverového OS. I zde platí, že aktualizovaný
software je nejdůležitějším prvkem bezpečnosti. Další pravidlo říká, že čím
více úloh se na serveru provozuje, tím vyšší je pravděpodobnost i možnost
nějakého nežádoucího incidentu.
Rozšiřitelnost serverů souvisí nejen s hardwarovými prvky (zejména procesory,
pamětí a pevnými disky), ale i s možnostmi podpory různě vysokých počtů
uživatelů. Těmto požadavkům se musí přizpůsobit i volba serverového OS.
Velký počet uživatelů, mnoho přístupů a provozovaných aplikací mohou přinést
problémy s rychlostí odezvy i narušit samotnou funkčnost systému. Aspekt
stability souvisí zejména se schopností serveru vypořádat se s velkým počtem
synchronních požadavků mnoha uživatelů a v jeho pozadí stojí hardwarový
potenciál společně s vhodně disponovaným serverovým OS. Významnou okolnost
provozu serverového operačního systému představují celkové náklady na jeho
vlastnictví (TCO). Jde o komplex hodnot a charakteristik pohybujících se kolem
termínů: produktivita, administrace a čas prostojů.
Důležitou roli při výběru serverového řešení hraje i dostupnost aplikací
třetích stran. Ta zejména pro některé proprietární systémy nemusí být největší.

Licencování
V oblasti serverových operačních systémů existuje řada licenčních modelů.
Některé se orientují na počet klientů/uživatelů přistupujících k serveru, jiné
pracují s počtem procesorů (případně s jádry procesorů). Pro řadu serverových
systémů z produkce open source komunit neexistují v podstatě žádná licenční
omezení (netýká se zásahů do kódů).
Naopak proprietární systémy řada výrobců dodává se základní licencí na jistý
počet uživatelů či procesorů (případně kombinaci), a tu lze rozšiřovat
dokupováním licencovaných elementů.

Spolehlivost
Větší organizace podporují spolehlivost svých serverových řešení provozem
záložních serverů, zrcadlením obsahu nebo rozložením činností mezi řadu
systémů. Některé serverové OS nativně podporují tzv. clusterování serverů. Díky
němu nebývá ohrožen informační provoz organizace ani při vyřazení některých
serverů z činnosti.
Kromě čistě komerčních produktů existuje i řada otevřených serverových OS.
Některé jsou k dispozici zcela zdarma a podporuje je pouze daná komunita. U
jiných se platí za další služby poskytované dodavatelem (ne za produkt).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.